Preskočiť na hlavný obsah
Dátum
Zdroje
  • 19 Článok
  • 18 English
  • 12 Formuláre
  • 8 Dokumenty
Typ súboru
  • 43 html
  • 8 pdf
  • 6 zip

51 výsledkov pre "dac7"

The DAC7 connections tile groups the following links to services: My DAC7 connections to subjects.

Dlaždica Prepojenia DAC7 zoskupuje nasledovné odkazy na služby: Moje prepojenia DAC7 k subjektom.

riaditeľstvo SR FAQs - často kladené otázky k DAC7 /DPI Všeobecné otázky k automatickejplatforiem Legislatívny rámec výmeny DAC7 /DPI Dňa 22. marca 2021 bola prijatá SMERNICA RADY (EÚ) 2021/514 (Smernica DAC7 ), ktorou sa mení smernica 2011

DAC7 Registračný formulár

Žiadosť o registráciu, oznámenie zmeny údajov, žiadosť o zrušenie registrácie DAC7 /DPI

DAC7 Všeobecné podanie

Všeobecné podanie DAC7

Oznámenie DAC7 /DPI

Oznámenie DAC7 /DPI (§22i ods. 2 a ods. 5 zákona č. 442/2012)

Katalógyhtml

Dlaždica Katalógy zoskupuje nasledovné odkazy na služby: Zoznam formulárov.

Catalogshtml

The Catalogs tile groups the following links to services: Form list.

Konceptyhtml

Dlaždica Koncepty zoskupuje nasledovné odkazy na služby: Rozpracované dokumenty.

Conceptshtml

The Conepts tile groups the following links to services: Documents in progress.