Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Complaints and special reports

General reports concerning the conduct of the Financial Administration’s bodies:

Send e-mail: Complaints, suggestions and reports

Complaints concerning the conduct of the Financial Administration’s bodies (under the Act No 9/2010 [new Window; only Slovak language] only):
staznosti@financnasprava.sk

Suggestions and reports concerning the Financial Administration staff’s conduct:
tel.: +421 (2) 43410938

Incomplete or false cash register receipts are to be sent to:
pokladnica@financnasprava.sk

Reports with regard to crime concerning VAT, excise duties (tobacco, cigarettes, alcohol, mineral oils), illegal import, export and transit of drugs and dangerous materials, violation of customs laws or intellectual property rights:
Green Line [only Slovak language]: +421 (800) 110110