Novinky a aktuality

  • Kontrolný výkaz DPH o 5 dní   (17. 04. 2014)

    Firmy majú posledných päť pracovných dní na podanie kontrolného výkazu DPH a daňového priznania na DPH. Po prvýkrát v tomto roku oba dokumenty podávajú nielen mesační, ale aj štvrťroční platitelia DPH. Termín na podanie je do 25. apríla 2014.

  • Úspešné zavedenie kontrolného výkazu DPH   (16. 04. 2014)

    Finančná správa spárovala milióny transakcií, ktoré získali na základe údajov v kontrolnom výkaze DPH (KV DPH). Analytické nástroje poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začat kontrolu. Podozrivých transakcií je takmer dva milióny.

  • Zverejňovanie účtovných závierok v Registri účtovných závierok   (15. 04. 2014)

    Účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v Registri účtovných závierok (RÚZ) sa podľa zákona doručujú finančnej správe (subjekty súkromného sektora) alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice (subjekty verejného sektora). RÚZ ani MF SR priamo účtovné závierky ani ďalšie dokumenty ukladané v registri neprijíma.

Novinky a aktuality - Archív