Novinky a aktuality

  • Úspešné zavedenie kontrolného výkazu DPH   (16. 04. 2014)

    Finančná správa spárovala milióny transakcií, ktoré získali na základe údajov v kontrolnom výkaze DPH (KV DPH). Analytické nástroje poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začat kontrolu. Podozrivých transakcií je takmer dva milióny.

  • Zverejňovanie účtovných závierok v Registri účtovných závierok   (15. 04. 2014)

    Účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v Registri účtovných závierok (RÚZ) sa podľa zákona doručujú doručujú finančnej správe (subjekty súkromného sektora) alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice (subjekty verejného sektora). RÚZ ani MF SR priamo účtovné závierky ani ďalšie dokumenty ukladané v registri neprijíma.

  • Colníci a policajti opäť kontrolovali zábavné podniky   (15. 04. 2014)

    Nitrianski colníci v spolupráci s policajtmi opäť kontrolovali zábavné podniky. Tentokrát bolo ich cieľom trinásť zábavných podnikov v okrese Komárno. Zamerali sa na predaj „pančovaného“ alkoholu a nelegálnych cigariet, ale zistené boli najmä nedostatky pri dodržiavaní zákona o elektronických registračných pokladniach. V jednom prípade udelili pokutu na mieste vo výške 500 eur a jedna elektronická registračná pokladňa bola colným úradom zaistená.

Novinky a aktuality - Archív