Novinky a aktuality

  • Colníci zaistili drogového dílera   (15. 04. 2014)

    Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) zaistili medzinárodne hľadaného údajného šéfa zločineckej skupiny. Zameriavala sa na trestné činy nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Zatknutie zrealizovali počas víkendovej korunovácie rómskeho kráľa.

  • Zverejňovanie účtovných závierok v Registri účtovných závierok   (15. 04. 2014)

    Účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v Registri účtovných závierok (RÚZ) sa podľa zákona doručujú doručujú finančnej správe (subjekty súkromného sektora) alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice (subjekty verejného sektora). RÚZ ani MF SR priamo účtovné závierky ani ďalšie dokumenty ukladané v registri neprijíma.

  • Colníci a policajti opäť kontrolovali zábavné podniky   (15. 04. 2014)

    Nitrianski colníci v spolupráci s policajtmi opäť kontrolovali zábavné podniky. Tentokrát bolo ich cieľom trinásť zábavných podnikov v okrese Komárno. Zamerali sa na predaj „pančovaného“ alkoholu a nelegálnych cigariet, ale zistené boli najmä nedostatky pri dodržiavaní zákona o elektronických registračných pokladniach. V jednom prípade udelili pokutu na mieste vo výške 500 eur a jedna elektronická registračná pokladňa bola colným úradom zaistená.

Novinky a aktuality - Archív