Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Aplikácia eDane

Aplikácia eDane slúži na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Aplikácia je vytvorená v dvoch verziách – multiplatformová verzia eDane Java a verzia eDane Windows.

Neregistrovaní používatelia môžu pomocou aplikácie eDANE vyplniť a vytlačiť daňové dokumenty. V samotnej aplikácii sú zapracované riadkové kontroly, dosadzovanie odporúčanej hodnoty a aplikácia tiež umožňuje import a export z a do formátu XML.

Autorizovaným používateľom poskytuje možnosť elektronického doručenia daňového dokumentu správcovi dane a prehliadanie histórie elektronickej komunikácie za subjekty, ku ktorým má použivateľ platnú autorizáciu.

Podrobnejšie informácie k elektronickému podávaniu dokumentov nájdete v časti Elektronická komunikácia - praktické informácie pre používateľov.

Inštalácia aplikácie eDANE/Java

 Inštalácia aplikácie eDANE/Win

Aplikácia eDANE/Java je určená pre používateľov viacerých platforiem operačných systémov Windows a distribúcií operačných systémov Linux resp. Mac.

Táto verzia obsahuje kompletný zoznam elektronických dokumentov a je totožná so zoznamom elektronických formulárov, ktoré sú zverejnené na portáli finančnej správy (PFS) v časti Daňové a colná tlačivá.

Zoznam tlačív v aplikáci eDANE/Java2014 je rovnaký, ako je uvedené v katalógu elektronických formulárov okrem formulárov Sťažnosť a Sťažnosť - subjekt CReg, Oznámenie DAC2/CRS.

Aplikácia eDANE/Win je určená výhradne pre používateľov operačného systému Windows. Ponúka obmedzený rozsah elektronických formulárov. Túto verziu sa odporúča používať v špecifických prípadoch, napr. spracovanie nadrozmerného podania KV DPH, a pod.. Poznámka: Verzia eDane/Win neobsahuje aktuálne formuláre daňových priznaní FO (len roky 2010 – 2012).

Zoznam tlačív v aplikáci eDANE/Win [.pdf; 227 kB; nové okno]

Príručky:

Príručky:

Elektronická komunikácia:

 • Zaručený elektronický podpis alebo Elektronická značka (dohoda)

 V rámci eDane/Java je používaný certifikovaný podpisovací modul D.Signer/XAdES/Java.

Elektronická komunikácia:

 • Zaručený elektronický podpis alebo Elektronická značka (dohoda)

V rámci eDane/Win je používaný certifikovaý podpisovací modul D.Signer/XAdES/.Net.

Technické predpoklady na strane klienta:

 • operačné systémy:
  • GNU/Linux, WebKitGTK+ 1.2.x (libwebkitgtk),
  • Microsoft Windows XP a novší,
  • Mac OS X 10.5 a novši.
 • Java, verzia 8 [nové okno],
 • webový prehliadač Microsoft Internet Explorer 7 a novší (len pre OS Microsoft Windows),
 • prehliadač pdf súborov Adobe Reader v9.0 a novší,

Technické predpoklady na strane klienta:

Ak používate PROXY server, musia byť povolené adresy: https://ekr.financnasprava.sk/DRSREkrWeb/DRSREkr.asmx, http://edane.drsr.sk/https://ekrupl.financnasprava.sk/NAP.Ext.Svc.Wcf/ExtService.svc.