Preskočiť na hlavný obsah

Aplikácia eDane

Aplikácia eDane slúži na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Aplikácia je vytvorená v dvoch verziách – multiplatformová verzia eDane Java a verzia eDane Windows.

Neregistrovaní používatelia môžu pomocou aplikácie eDANE vyplniť a vytlačiť daňové dokumenty. V samotnej aplikácii sú zapracované riadkové kontroly, dosadzovanie odporúčanej hodnoty a aplikácia tiež umožňuje import a export z a do formátu XML.

Autorizovaným používateľom poskytuje možnosť elektronického doručenia daňového dokumentu správcovi dane a prehliadanie histórie elektronickej komunikácie za subjekty, ku ktorým má použivateľ platnú autorizáciu.

Podrobnejšie informácie k elektronickému podávaniu dokumentov nájdete v časti Elektronická komunikácia - praktické informácie pre používateľov.

Inštalácia aplikácie eDANE/Java

Inštalácia aplikácie eDANE/Win

Aplikácia eDANE/Java je určená pre používateľov viacerých platforiem operačných systémov Windows a distribúcií operačných systémov Linux resp. Mac.

Táto verzia obsahuje kompletný zoznam elektronických dokumentov a je totožná so zoznamom elektronických formulárov, ktoré sú zverejnené na portáli finančnej správy (PFS) v časti Daňové a colná tlačivá.

Zoznam tlačív v aplikáci eDANE/Java je rovnaký, ako je uvedené v katalógu elektronických formulárov okrem formulárov Sťažnosť a Sťažnosť - subjekt CReg, Oznámenie DAC2/CRS.

Aplikácia eDANE/Win je určená výhradne pre používateľov operačného systému Windows. Ponúka obmedzený rozsah elektronických formulárov. Túto verziu sa odporúča používať v špecifických prípadoch, napr. spracovanie nadrozmerného podania KV DPH, a pod.. Poznámka: Verzia eDane/Win neobsahuje aktuálne formuláre daňových priznaní FO (len roky 2010 – 2012).

Zoznam tlačív v aplikáci eDANE/Win [.pdf; 236 kB; nové okno]

UPOZORNENIE:

Aplikácie eDane Java je na tejto stránke DOSTUPNÁ len po nainštalovaní aplikácie D.Launcher 2 dostupnej na portáli slovensko.sk [nové okno] v sekcii "Na stiahnutie - UPVS" [nové okno].

Príručky:

Príručky:

Elektronická komunikácia:

  • Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) alebo Elektronická značka (EZ) - podpísaná dohoda o elektronickom doručovaní

 V rámci eDane/Java je používaný certifikovaný podpisovací modul D.Signer/XAdES/Java.

Elektronická komunikácia:

  • Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) alebo Elektronická značka (EZ) - podpísaná dohoda o elektronickom doručovaní

V rámci eDane/Win je používaný certifikovaý podpisovací modul D.Signer/XAdES/.Net.

Technické predpoklady na strane klienta:

  • Aplikácia D.Suite, príp. D.Launcher 2
  • Viac informácií o tejto aplikácií nájdete na stránkach Ústredného portálu verejnej správy [nové okno],
    (Upozornenie: eDANE/Java nepodporujú 32bit verzie GNU/Linuxu)
  • Webový prehliadač
  • Prehliadač pdf súborov Adobe Reader 9 a novšie.

Technické predpoklady na strane klienta:

Ak používate PROXY server, musia byť povolené adresy: 

http://edane.financnasprava.sk/
https://edane.financnasprava.sk/
https://ekr.financnasprava.sk/DRSREkrWeb/DRSREkr.asmx
https://ekrupl.financnasprava.sk/NAP.Ext.Svc.Wcf/ExtService.svc
https://pfsesb.financnasprava.sk/EKRPublic
https://pfsesb.financnasprava.sk/LogInWithCredentials