Preskočiť na hlavný obsah

Colné a daňové formuláre

UPOZORNENIE:

V tejto časti nájdete elektronické formuláre, ktoré sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre nevypĺňate v tejto časti, ale v osobnej internetovej zóne cez Katalóg formulárov.

Ďakujeme

Služba poskytuje zoznam aktuálnych aj starších colných a daňových dokumentov, ktoré sú používané v colnom a daňovom konaní. Informácie o týchto dokumentoch sú prezentované z databázy ako výberové zoznamy s rôznymi informáciami. 

Požadované dokumenty je možné vyberať podľa oblasti, agendy alebo názvu dokumentu.

Prostredníctvom jednotlivých katalógov sú sprostredkovávané konkrétne informácie o jednotlivých formulároch napr. vzory tlačív, poučenie na vyplnenie tlačiva, podklady pre technickú realizáciu formulárov a podobne. Zároveň je prostredníctvom niektorých zoznamov umožnené spúšťanie elektronických formulárov pre vyplňovanie alebo pre ich elektronické doručovanie na elektronickú podateľňu finančnej správy EKR.

Pre všetkých sú dostupné nasledovné špecializované formuláre:

Vzory tlačív – zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie záväzné vzory tlačív vydané Ministerstvom financií SR vo formáte PDF.

Poučenia k tlačivám - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie Poučenie na vyplnenie konkrétneho formulára.

Elektronické formuláre – zobrazuje zoznam a umožňuje spustenie elektronických formulárov so zapracovanými kontrolami.

Pre tvorcov ekonomických softvérov sú v časti Colní a daňoví špecialisti – technické informácie dostupné potrebné podklady:

eForm špecifikácie - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie komplexné podklady pre implementáciu formulárov do ekonomických SW

XSD schémy - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie XSD schémy pre jednotlivé formuláre

FDF špecifikácie - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie FDF špecifikácií pre zapracovanie tlače jednotlivých formulárov

Pre autorizovaných používateľov – je po ich prihlásení do OIZ – osobnej internetovej zóny dostupný:

Elektronické formuláre – zobrazuje zoznam a umožňuje spustenie formulárov, ktoré je možno elektronicky posielať na elektronickú podateľňu. Tieto tlačivá sú predvypĺňané údajmi daňového subjektu a umožňujú vyplnenie, kontrolu, tlač a elektronické podpísanie a odoslanie vyplnených formulárov.