Preskočiť na hlavný obsah

Nachádzate sa vo verejne dostupnej časti portálu finančnej správy. V nižšie zobrazenom katalógu elektronických formulárov sú zverejnené všetky aktuálne elektronické formuláre, ktoré po vyplnení nie je možné priamo podať finančnej správe. Pre podávanie elektronických formulárov finančnej správe je potrebné sa prihlásiť.

Colné a daňové formuláre

Služba poskytuje zoznam aktuálnych aj starších colných a daňových dokumentov, ktoré sú používané v colnom a daňovom konaní. Informácie o týchto dokumentoch sú prezentované z databázy ako výberové zoznamy s rôznymi informáciami. 

Požadované dokumenty je možné vyberať podľa oblasti, agendy alebo názvu dokumentu.

Prostredníctvom jednotlivých katalógov sú sprostredkovávané konkrétne informácie o jednotlivých formulároch napr. vzory tlačív, poučenie na vyplnenie tlačiva, podklady pre technickú realizáciu formulárov a podobne. Zároveň je prostredníctvom niektorých zoznamov umožnené spúšťanie elektronických formulárov pre vyplňovanie alebo pre ich elektronické doručovanie na elektronickú podateľňu finančnej správy EKR.

Pre všetkých sú dostupné nasledovné špecializované formuláre:

Vzory tlačív – zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie záväzné vzory tlačív vydané Ministerstvom financií SR vo formáte PDF.

Poučenia k tlačivám - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie Poučenie na vyplnenie konkrétneho formulára.

Elektronické formuláre – zobrazuje zoznam a umožňuje spustenie elektronických formulárov so zapracovanými kontrolami.

Pre tvorcov ekonomických softvérov sú v časti Colní a daňoví špecialisti – technické informácie dostupné potrebné podklady:

eForm špecifikácie - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie komplexné podklady pre implementáciu formulárov do ekonomických SW

XSD schémy - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie XSD schémy pre jednotlivé formuláre

FDF špecifikácie - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie FDF špecifikácií pre zapracovanie tlače jednotlivých formulárov

Pre autorizovaných používateľov – je po ich prihlásení do OIZ – osobnej internetovej zóny dostupný:

Elektronické formuláre – zobrazuje zoznam a umožňuje spustenie formulárov, ktoré je možno elektronicky posielať na elektronickú podateľňu. Tieto tlačivá sú predvypĺňané údajmi daňového subjektu a umožňujú vyplnenie, kontrolu, tlač a elektronické podpísanie a odoslanie vyplnených formulárov.