Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Schémy XSD

V  sekcii sú poskytované XSD schémy pre zabezpečenie kontroly  príslušných dátových súborov formátu XML.

Zoznam XSD schém pre vytváranie elektronických dokumentov

Vyhľadávacie kritériá

Kód Názov
Medzinárodná výmena informácií
DAC2_CRS
Oznámenie DAC2/CRS
OZN_DAC2 Oznámenie DAC2/CRS (platné od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
DAC4_CbCR
Oznámenie DAC4/CbCR
OZN_DAC4_CbCR Oznámenie DAC4/CbCR (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Správa DAC4/CbCR
SPR_DAC4_CbCR Správa DAC4/CbCR (platná od 1.10.2017) Stiahnuť súbor
FATCA
Oznámenie FATCA
FATCAv18 Oznámenie FATCA (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Registrácia FATCA
REGFATCAv16 Oznámenie o pridelení (zrušení) GIIN pre FATCA (platné od 1.5.2016) Stiahnuť súbor
Pokladnice e-kasa klient
Odklad zo zasielania údajov do systému e-kasa
Oznámenie o zániku dôvodu na povolenie odkladu zo zasielania zo systému e-kasa
OZNoZPOeKasav19 Oznámenie o zániku dôvodu na povolenie odkladu zo zasielania zo systému e-kasa Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému e-kasa
ZoPOeKasav19 Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému e-kasa Stiahnuť súbor
Oznámenie o zmene predajného miesta alebo predmetu činnosti pre e-kasa klient
Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa
OZNoZUeKasav19 Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa Stiahnuť súbor
Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient
Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient
OZNoUPPEKKv19 Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient Stiahnuť súbor
Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient
ZoPKEKKv19 Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient Stiahnuť súbor
Strata prihlasovacích údajov k virtuálnej registračnej pokladnici
Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP
OZNoSPUVRPv19 Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP Stiahnuť súbor
Register
Podanie pre FS - Register
Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky
VP_REGv15 Všeobecné podanie - Register Stiahnuť súbor
Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia
Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia
REGDPv20 Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia - ver.2020 Stiahnuť súbor
Registrácia na spotrebné dane
Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň
REGSPDv20 Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň (platná od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Správa daní
Daň vyberaná zrážkou
Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou
OZN4314v17 Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou § 43 ods. 14 (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019) Stiahnuť súbor
Oznámenie o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia
OZN4317Bv17 Oznámenie o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia § 43 ods. 17 písm. b (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019) Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení
OZN4318v17 Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení § 43 ods. 18 (vzor sa použije do 31.12.2019) Stiahnuť súbor
OZN4318v20 Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení § 43 ods. 18 (vzor sa použije od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou
OZN4311v20 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 (vzor platný pre rok 2020) Stiahnuť súbor
OZN4313v17 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 13 (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019) Stiahnuť súbor
OZN4315v17 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 15  (vzor sa použije počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré končí 31.12.2017) Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z peňažného a nepeňažného plnenia
OZN4317Av17 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 17 písm. a (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019) Stiahnuť súbor
Daň z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
DMVv15 Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobia 2015 až 2020 (platné od 1.1.2015) Stiahnuť súbor
Daň z poistenia
Daňové priznanie k dani z poistenia
DPDPv18 Daňové priznanie k dani z poistenia (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Daň z pridanej hodnoty
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
DPHv20 Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
KVDPHv17 Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre rok 2017, 2018, 2019, 2020 (platný od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy
OZN68Dv16 Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
Sprievodný list ku Kontrolnému výkazu pre daň z pridanej hodnoty
SL_KVDPHv14 Sprievodný list ku Kontrolnému výkazu pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.2.2014) Stiahnuť súbor
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
SVDPHv20 Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Vrátenie dane z pridanej hodnoty
ZIADPHv19 Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty cestujúcim pri vývoze tovaru podľa §59 a §60 zákona o DPH Stiahnuť súbor
Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách
ZAZMVv18 Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu
ZIAOSKLv20 Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu podľa § 48d zákona o DPH (platná od 1. 1. 2020) Stiahnuť súbor
Daň z príjmov fyzickej osoby
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)
DPFOAv15 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2015 (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
DPFOAv16 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2016, 2017 (platné od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
DPFOAv18 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2018, 2019 (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)
DPFOBv15 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2015 (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
DPFOBv16 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2016 (platné od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
DPFOBv17 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2017 (platné od 1.1.2018) Stiahnuť súbor
DPFOBv18 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2018 (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
DPFOBv19 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
OZN493v17 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2018) Stiahnuť súbor
Oznámenie o vykonanej úprave základu dane
OZN176v17 Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2018) Stiahnuť súbor
OZN176v20 Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2020) Stiahnuť súbor
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
V2Pv17 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2017 Stiahnuť súbor
V2Pv18 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2018, 2019 Stiahnuť súbor
Daň z príjmov právnickej osoby
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
DPPOv15 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2015, 2016 (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
DPPOv17 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2017 (platné od 1.1.2018) Stiahnuť súbor
DPPOv18 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2018 (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
DPPOv19 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
OZN493v17 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2018) Stiahnuť súbor
Oznámenie o vykonanej úprave základu dane
OZN176v17 Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2018) Stiahnuť súbor
OZN176v20 Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2020) Stiahnuť súbor
Žiadosť o vrátenie dane
ZIA4321v20 Žiadosť o vrátenie dane podľa § 43 ods. 21 zákona o dani z príjmov (platná od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Daň zo závislej činnosti - platiteľ dane
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
HLASENIEv14 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2014, 2015, 2016, 2017 (platné od 1.1.2015) Stiahnuť súbor
HLASENIEv18 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018 (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
HLASENIEv19 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2019 (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
PREHLADv13 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2013, 2014, 2015 (platný od 1.1.2013) Stiahnuť súbor
PREHLADv16 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2016, 2017, 2018 (platný od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
PREHLADv19 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2019, 2020 Stiahnuť súbor
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
Oznámenie podľa zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
OZNRO32v17 Oznámenie podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach (platné od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
OZNRO32v19 Oznámenie podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
OZNRO83v16 Oznámenie podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  (platné od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
OZNRO83v19 Oznámenie podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
OZNRO91v17 Oznámenie na zúčtovanie odvodov podľa § 9 ods. 1 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  (platné od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
OZNRO91v19 Oznámenie na zúčtovanie odvodov podľa § 9 ods. 1 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Podanie pre FS - Správa daní
Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky
VP_DANv15 Všeobecné podanie - Správa daní Stiahnuť súbor
Vyplácajúci zástupca
Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu
OZNAMENIEv12 Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu podľa § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov Stiahnuť súbor
Zabezpečenie dane
Oznámenie o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane
OZN443v20 Oznámenie o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane § 44 ods. 3 (vzor platný pre rok 2020) Stiahnuť súbor
Správa spotrebných daní
Podanie pre FS - Správa spotrebných daní
Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky
VP_SPDv15 Všeobecné podanie - Spotrebné dane Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z elektriny
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny
SPDELv12 Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 1.1.2012) Stiahnuť súbor
SPDELv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z liehu
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu
SPDLHv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z minerálneho oleja
Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja
SPDMOv14 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2014) Stiahnuť súbor
SPDMOv18 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2018) Stiahnuť súbor
Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja
SPDHDPL Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja Stiahnuť súbor
Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív
PHMBIO Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z piva
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z piva
SPDPVv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z piva (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov
SPDBTVv17 Daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov (platné od 1.5.2017) Stiahnuť súbor
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
SPDTVv16 Daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z uhlia
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia
SPDUHv12 Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 1.1.2012) Stiahnuť súbor
SPDUHv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z vína
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu
SPDVNv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň zo zemného plynu
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu
SPDZPv12 Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu (platné od 1.1.2012) Stiahnuť súbor
SPDZPv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)
Oznámenie schválenia účtovnej závierky
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
UZOZNv14 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre neziskové organizácie
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
UZNO Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva Stiahnuť súbor
VP-UVNOv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
UZNUJ Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva Stiahnuť súbor
VP-UVNUJv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre ostatné typy účtovných jednotiek
Účtovná závierka pre ostatné typy účtovných jednotiek
VP-FONDNEHv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Fondy nehnuteľností Stiahnuť súbor
VP-FONDv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Fondy Stiahnuť súbor
VP-IFRSv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - ÚJ účtujúce podľa IFRS Stiahnuť súbor
VP-OCPv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Obchodníci s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských predpisov Stiahnuť súbor
VP-PlaIEPv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí účtujúce podľa slovenských predpisov Stiahnuť súbor
VP-PZFIv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie Stiahnuť súbor
VP-SKISPSv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou Stiahnuť súbor
VP-ZFONDv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Záručný fond, fond ochrany vkladov Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva
Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
UZFOv14 Účtovná závierka v JÚ (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
VP-UVFOv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
Súvaha priebežnej účtovnej závierky
UVPOD104v11 Súvaha priebežnej účtovnej závierky (platná od 1.1.2011) Stiahnuť súbor
Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
UZMUJv14 Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
UZPODv14 Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
VP-MUJv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky Stiahnuť súbor
VP-PODv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Stiahnuť súbor
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
UVPOD204v11 Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (platný od 1.1.2011) Stiahnuť súbor