Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Podklady pre tvorcov ekonomických SW

Táto sekcia je určená tvorcom ekonomických softvérov alebo tým, ktorí chcú upraviť  podnikové systémy tak, aby dokázali generovať výstupy vo formáte použiteľnom pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

Finančná správa poskytuje všetky podklady potrebné pre generovanie výstupov konkrétnych daňových formulárov a tlačív vo formáte XML súborov vhodných pre ich elektronické doručovanie na elektronickú podateľňu Finančného riaditeľstva SR alebo pre ich vytlačenie a doručenie v písomnej forme na miestne príslušný daňový úrad.

V tejto časti sú poskytované nasledovné technické informácie a podklady:

Katalóg eForm špecifikácií - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie  komplexné podklady pre implementáciu formulárov do ekonomických SW

Katalóg XSD schém - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie  XSD schémy pre jednotlivé formuláre

Katalóg FDF špecifikácii - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie  FDF špecifikácií pre zapracovanie tlače jednotlivých formulárov

Katalóg poučení k tlačivám - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie  Poučenie na vyplnenie konkrétneho formulára.

Exporty informačných zoznamov - ponúka na stiahnutie informačné zoznamy vo formáte xml a csv