Preskočiť na hlavný obsah

Podklady pre tvorcov ekonomických SW

Táto sekcia je určená tvorcom ekonomických softvérov alebo tým, ktorí chcú upraviť  podnikové systémy tak, aby dokázali generovať výstupy vo formáte použiteľnom pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

Finančná správa poskytuje všetky podklady potrebné pre generovanie výstupov konkrétnych daňových formulárov a tlačív vo formáte XML súborov vhodných pre ich elektronické doručovanie na elektronickú podateľňu Finančného riaditeľstva SR alebo pre ich vytlačenie a doručenie v písomnej forme na miestne príslušný daňový úrad.

V tejto časti sú poskytované nasledovné technické informácie a podklady:

Katalóg eForm špecifikácií - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie  komplexné podklady pre implementáciu formulárov do ekonomických SW

Katalóg XSD schém - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie  XSD schémy pre jednotlivé formuláre

Katalóg FDF špecifikácii - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie  FDF špecifikácií pre zapracovanie tlače jednotlivých formulárov

Katalóg poučení k tlačivám - zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie  Poučenie na vyplnenie konkrétneho formulára.

Exporty informačných zoznamov - ponúka na stiahnutie informačné zoznamy vo formáte xml a csv

Dokument:

  • Oznámenie pre dotknutú osobu [.pdf; 110 kB; nové okno] - pri získavaní osobných údajov (ktoré sa týkajú dotknutej osoby) od dotknutej osoby, vo veci spracúvania osobných údajov v IS / aplikácii ePeňaženka