Preskočiť na hlavný obsah

Poučenie pre tlačivá

Zobrazuje zoznam tlačív vyhovujúcich zvoleným výberovým kritériám a ponúka k nim zobrazenie príslušného poučenia na vyplnenie konkrétneho tlačiva. Zobrazené poučenie je možné tiež stiahnuť a uložiť na lokálny počítač.

Zoznam poučení alebo iných pomôcok na vyplňovanie

Vyhľadávacie kritériá

Výsledky vyhľadávania

Kód Názov Aktivita
Medzinárodná výmena informácií
DAC2_CRS
Oznámenie DAC2/CRS
OZN_DAC2 Oznámenie DAC2/CRS (platné od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
DAC4_CbCR
Oznámenie DAC4/CbCR
OZN_DAC4_CbCR Oznámenie DAC4/CbCR (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
DAC6
Oznámenie DAC6
OZN_DAC6 Oznámenie DAC6 (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Vyhlásenie DAC6
VYHL_DAC6 Vyhlásenie DAC6 (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
FATCA
Oznámenie FATCA
FATCAv18 Oznámenie FATCA (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Registrácia FATCA
REGFATCAv16 Oznámenie o pridelení (zrušení) GIIN pre FATCA (platné od 1.5.2016) Stiahnuť súbor
Správa daní
Daň z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
DMVv20 Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od 2020 (platné od 1.12.2020) Stiahnuť súbor
Daň z poistenia
Daňové priznanie k dani z poistenia
DPDPv18 Daňové priznanie k dani z poistenia (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Daň z pridanej hodnoty
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
DPHv21 Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
KVDPHv21 Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
KVDPHv23 Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.7.2023) Stiahnuť súbor
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
SVDPHv20 Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Daň z príjmov fyzickej osoby
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)
DPFOAv22 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
DPFOAv23 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2023 (platné od 1.1.2024) Stiahnuť súbor
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)
DPFOBv22 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
DPFOBv23 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2023 (platné od 1.1.2024) Stiahnuť súbor
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
V2Pv21 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2021, 2022, 2023 Stiahnuť súbor
Daň z príjmov právnickej osoby
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
DPPOv21 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2021 (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
DPPOv22 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2022, 2023 (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Daň zo závislej činnosti - platiteľ dane
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
HLASENIEv21 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2021 (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
HLASENIEv22 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
HLASENIEv23 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023 (platné od 1.1.2024) Stiahnuť súbor
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
PREHLADv19 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Stiahnuť súbor
PREHLADv24 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2024 Stiahnuť súbor
Správa spotrebných daní
Spotrebná daň z elektriny
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny
SPDELv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z liehu
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu
SPDLHv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
SPDLHv23 Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.3.2023) Stiahnuť súbor
SPDLHv24 Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.1.2024) Stiahnuť súbor
Oznámenie o výrobe destilátu
OZN_SVDv19 Oznámenie o výrobe destilátu podľa § 49a ods. 4 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z minerálneho oleja
Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja
SPDMOv14 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2014) Stiahnuť súbor
SPDMOv18 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2018) Stiahnuť súbor
SPDMOv21 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.7.2021) Stiahnuť súbor
Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja
SPDHDPLv21 Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja (platné od 1.7.2021) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z piva
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z piva
SPDPVv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z piva (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov
SPDBTVv17 Daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov (platné od 1.5.2017) Stiahnuť súbor
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
SPDTVv16 Daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z uhlia
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia
SPDUHv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z vína
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu
SPDVNv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň zo zemného plynu
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu
SPDZPv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)
Oznámenie schválenia účtovnej závierky
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
UZOZNv21 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre neziskové organizácie
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
UZNOv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (platná od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
UZNUJv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (platná od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre ostatné typy účtovných jednotiek
Účtovná závierka pre ostatné typy účtovných jednotiek
VP-FONDNEHv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Fondy nehnuteľností Stiahnuť súbor
VP-FONDv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Fondy Stiahnuť súbor
VP-IFRSv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - ÚJ účtujúce podľa IFRS Stiahnuť súbor
VP-OCPv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Obchodníci s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských predpisov Stiahnuť súbor
VP-PlaIEPv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí účtujúce podľa slovenských predpisov Stiahnuť súbor
VP-PZFIv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie Stiahnuť súbor
VP-SKISPSv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou Stiahnuť súbor
VP-ZFONDv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Záručný fond, fond ochrany vkladov Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva
Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
UZFOv14 Účtovná závierka v JÚ (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
VP-UVFOv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
Súvaha priebežnej účtovnej závierky
UVPOD104v11 Súvaha priebežnej účtovnej závierky (platná od 1.1.2011) Stiahnuť súbor
Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
UZMUJv14 Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
UZPODv14 Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
VP-MUJv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky Stiahnuť súbor
VP-PODv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Stiahnuť súbor
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
UVPOD204v11 Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (platný od 1.1.2011) Stiahnuť súbor