Preskočiť na hlavný obsah

Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu

Táto služba  umožňuje používateľovi  vyhľadať k zadanej obci miestne príslušný colný alebo daňový úrad.

Vstupom pre túto službu je zadaná obec alebo poštové smerové číslo (PSČ). Túto obec je možno zadať:

  • zápisom jej celého názvu,
  • zápisom niekoľkých začiatočných písmen jej názvu a výberom konkrétnej obce z ponúknutého zoznamu,
  • zadaním celého PSČ,
  • zadaním niekoľkých počiatočných číslic PSČ a výberom konkrétnej obce z ponúknutého zoznamu.

Vzhľadom na dynamické zmeny a rozširovanie PSČ najmä vo veľkých mestách ako sú Bratislava a Košice sa môže stať, že miestna príslušnosť podľa PSČ nemusí byť zistená. V takomto prípade použite zistenie miestnej príslušnosti zadaním názvu mesta alebo obce.

 

Nenašli sa žiadne záznamy