Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu

Táto služba  umožňuje používateľovi  vyhľadať k zadanej obci miestne príslušný colný alebo daňový úrad.

Vstupom pre túto službu je zadaná obec alebo poštové smerové číslo (PSČ). Túto obec je možno zadať:

  • zápisom jej celého názvu,
  • zápisom niekoľkých začiatočných písmen jej názvu a výberom konkrétnej obce z ponúknutého zoznamu,
  • zadaním celého PSČ,
  • zadaním niekoľkých počiatočných číslic PSČ a výberom konkrétnej obce z ponúknutého zoznamu,

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 1. 10. 2014
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 24. 10. 2013

Vyhľadajte obec
 

Nenašli sa žiadne záznamy
Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore