Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Voľné pracovné miesta

2017.04.19 - Vyhlásený výber z občanov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 137 kB; nové okno]

2017.04.13 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 134 kB; nové okno]

2017.04.04 - Vonkajšie výberové konanie

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DU Nitra. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 301 kB; nové okno]

2017.04.04 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DU Bratislava.Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 230 kB; nové okno]

2017.03.27 - Výber zo štátnych zamestnancov

Colný úrad Banská Bystrica oznamuje, že eviduje voľné funkčné miesto v štátnej službe colníkov s miestom výkonu štátnej služby v územnom obvode Colného úradu Banská Bystrica – okres Lučenec. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 141 kB; nové okno]

2017.03.27 - Výber zo štátnych zamestnancov

Colný úrad Banská Bystrica oznamuje, že eviduje voľné funkčné miesto v štátnej službe colníkov s miestom výkonu štátnej služby v územnom obvode Colného úradu Banská Bystrica – okres Banská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 141 kB; nové okno]

2017.03.20 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 192 kB; nové okno]

2017.03.20 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 269 kB; nové okno]

2017.03.13 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DÚ KE. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 172 kB; nové okno]

2017.03.13 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DÚ BB. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 135 kB; nové okno]

2017.03.06 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 155 kB; nové okno]

2017.03.03 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 136 kB; nové okno]

2017.03.02 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 156 kB; nové okno]

2017.02.27 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DÚ Prešov. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 147 kB; nové okno]

2017.02.27 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DÚ Žilina. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 147 kB; nové okno]

2017.02.14 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Žilina. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 164 kB; nové okno]

2017.02.14 - Vyhlásený výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Prešov. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 137 kB; nové okno]

2017.02.14 - Vyhlásené výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Košice. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 150 kB; nové okno]

2017.02.13 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 203 kB; nové okno]

2017.02.13 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 203 kB; nové okno]

2017.02.13 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 218 kB; nové okno]

2017.02.13 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 216 kB; nové okno]

2017.02.13 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 216 kB; nové okno]

2017.02.09 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 180 kB; nové okno]

2017.02.08 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 177 kB; nové okno]

2017.02.08 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 193 kB; nové okno]

2017.02.08 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 193 kB; nové okno]

2017.02.08 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 178 kB; nové okno]

2017.02.06 - Vyhlásený výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DÚ Košice. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 136 kB; nové okno]

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 20. 4. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 10. 2013

Tlač obsahu
Návrat hore