Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Voľné pracovné miesta

S účinnosťou od 1.6.2017, od kedy je v platnosti nový zákon č. 55/2017 Z. z. [nové okno] o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo k zmene vyhlasovania výberových konaní. Všetky výberové konania uskutočňované služobným úradom Finančného riaditeľstva SR sa vyhlasujú prostredníctvom "Registra výberových konaní" [nové okno] na "Ústrednom portáli verejnej správy" [nové okno].

 • 21.06.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/4109 [nové okno]: Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, odbor kontroly, oddelenie daňovej kontroly 6, hlavný radca-kontrolór,

 • 19.06.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/4081 [nové okno]: Daňový úrad Banská Bystrica, odbor správy daní, oddelenie správy daní 9 (PDÚ Žiar nad Hronom), samostatný radca – správca II,

 • 18.06.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/4048 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 15, radca-správca II,

  VK/2018/4021 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor kontroly, oddelenie daňovej kontroly 9, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/4018 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 2, radca-kontrolór,

 • 15.06.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/4003 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 5, odborný radca - správca II,

  VK/2018/4002 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 24 (PDÚ Pezinok),

  VK/2018/4001 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 7, odborný radca – správca II,

  VK/2018/4000 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, oddelenie správy daní 7, odborný radca – správca II,

  VK/2018/3999 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 14, odborný radca – správca II,

 • 11.06.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/3819 [nové okno]: Daňový úrad Košice, odbor správy daní, oddelenie správy daní 10 (PDÚ Spišská Nová Ves), odborný radca – správca II,

  VK/2018/3818 [nové okno]: Daňový úrad Košice, odbor správy daní, oddelenie správy daní 8 (PDÚ Michalovce), odborný radca – správca II,

 • 07.06.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/3785 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky, odbor správy IS, oddelenie správy aplikačných služieb, hlavný radca – analytik,

  VK/2018/3743 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky, odbor účtovania štátnych príjmov, oddelenie účtovania štátnych príjmov I Bratislava, radca – účtovník štátnych príjmov,

  VK/2018/3740 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor kontroly, oddelenie daňovej kontroly 11, samostatný radca-kontrolór,

 • 23.05.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/3346 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky, odbor správy IS, oddelenie správy aplikačných služieb, štátny radca - metodik,

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 22. 6. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 10. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore