Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Voľné pracovné miesta

S účinnosťou od 1.6.2017, od kedy je v platnosti nový zákon č. 55/2017 Z. z. [nové okno] o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo k zmene vyhlasovania výberových konaní. Všetky výberové konania uskutočňované služobným úradom Finančného riaditeľstva SR sa vyhlasujú prostredníctvom "Registra výberových konaní" [nové okno] na "Ústrednom portáli verejnej správy" [nové okno].

 • 17.08.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/5411 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 2, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/5409 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 2, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/5406 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 23 (PDÚ Malacky), radca-správca I,

  VK/2018/5403 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 5, odborný radca-správca II,

  VK/2018/5402 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 5, odborný radca-správca II,

 • 14.08.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/5302 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 2, samostatný radca-registrátor,

  VK/2018/5303 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 10, odborný radca-správca II,

  VK/2018/5305 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 12, odborný radca-správca II,

  VK/2018/5306 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 16, odborný radca-správca II,

  VK/2018/5307 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 16, radca-správca II,

  VK/2018/5308 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 16, odborný radca-správca II,

  VK/2018/5310 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 21, radca-správca II,

  VK/2018/5311 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 21, odborný radca-správca II,

  VK/2018/5313 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 21, odborný radca-správca II,

  VK/2018/5317 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 21, odborný radca-správca II,

 • 13.08.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/5290 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, útvar viceprezidenta finančnej správy, odbor daňovej metodiky, oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania, štátny radca-metodik,

  VK/2018/5289 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, útvar viceprezidenta finančnej správy, odbor daňovej metodiky, oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania, štátny radca-metodik,

 • 09.08.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/5208 [nové okno]: Colný úrad Bratislava, úsek správy spotrebných daní, Stanica colného úradu Bratislava – centrála,

 • 08.08.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/5180 [nové okno]: Daňový úrad Trnava, kancelária riaditeľa, hlavný radca-právnik,

  VK/2018/5179 [nové okno]: Daňový úrad Trnava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 3 (PDÚ Dunajská Streda), odborný radca- kontrolór,

  VK/2018/5178 [nové okno]: Daňový úrad Trnava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 3 (PDÚ Dunajská Streda), odborný radca-kontrolór,

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 17. 8. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 10. 2013