Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
7

Voľné pracovné miesta

S účinnosťou od 1.6.2017, od kedy je v platnosti nový zákon č. 55/2017 Z. z. [nové okno] o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo k zmene vyhlasovania výberových konaní. Všetky výberové konania uskutočňované služobným úradom Finančného riaditeľstva SR sa vyhlasujú prostredníctvom "Registra výberových konaní" [nové okno] na "Ústrednom portáli verejnej správy" [nové okno].

 • 20.02.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/1264 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 21, odborný radca-správca II,

  VK/2019/1262 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 21, odborný radca-správca II,

  VK/2019/1261 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 22, odborný radca-správca II,

  VK/2019/1257 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 20, odborný radca-správca II,

  VK/2019/1255 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 20, odborný radca-správca II,

  VK/2019/1253 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 18, odborný radca – správca II,

  VK/2019/1250 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 3, radca-registrátor,

 • 19.02.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/1242 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní OSD 24 (PDÚ Pezinok), odborný radca-správca II, ČM SAP 5248,

  VK/2019/1238 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 8, odborný radca – správca II,

  VK/2019/1227 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 27, radca – správca I,

  VK/2019/1216 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 13, odborný radca-správca II,

  VK/2019/1215 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 2, odborný radca-registrátor,

 • 13.02.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/1096 [nové okno]: Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, odbor kontroly, oddelenie daňovej kontroly 5, hlavný radca-kontrolór,

  VK/2019/1091 [nové okno]: Daňový úrad Nitra, odbor daňovej exekúcie, oddelenie daňovej exekúcie 1, odborný radca - exekútor,

  VK/2019/1087 [nové okno]: Daňový úrad Nitra, odbor kontroly a analýz, referát analýz, hlavný radca, analytik,

  VK/2019/1082 [nové okno]: Daňový úrad Nitra, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 7 (PDÚ Levice), odborný radca – kontrolór,

  VK/2019/1081 [nové okno]: Daňový úrad Nitra, odbor správy daní, oddelenie správy daní 12 (KMDÚ Hurbanovo), odborný radca - správca II,

  VK/2019/1079 [nové okno]: Daňový úrad Nitra, odbor správy daní, oddelenie správy daní 6 (PDÚ Nové Zámky), odborný radca - správca II,

 • 08.02.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/985 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, útvar viceprezidenta finančnej správy, odbor daňového konania, oddelenie daňového konania Nitra, štátny radca – odborný zamestnanec pre DK,

 • 05.02.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/878 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 10 (PDÚ Martin), odborný radca – kontrolór,

  VK/2019/877 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 9 (PDÚ Ružomberok), odborný radca – kontrolór,

 • 01.02.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/805 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, osobný úrad, odbor odmeňovania, oddelenie mzdovej politiky a systemizácie, štátny radca – odborný zamestnanec,