Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Voľné pracovné miesta

S účinnosťou od 1.6.2017, od kedy je v platnosti nový zákon č. 55/2017 Z. z. [nové okno] o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo k zmene vyhlasovania výberových konaní. Všetky výberové konania uskutočňované služobným úradom Finančného riaditeľstva SR sa vyhlasujú prostredníctvom "Registra výberových konaní" [nové okno] na "Ústrednom portáli verejnej správy" [nové okno].

 • 14.12.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/8301 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 10 (PDÚ Martin), odborný radca - kontrolór,

 • 06.12.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/8164 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 19, odborný radca-správca II,

  VK/2018/8161 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 14, odborný radca-správca II,

  VK/2018/8160 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 14, odborný radca-správca II,

  VK/2018/8159 [nové okno]: Daňový úrad Banská Bystrica, odbor správy daní, oddelenie správy daní 13 (KMDÚ Detva), odborný radca – správca II,

  VK/2018/8154 [nové okno]: Daňový úrad Banská Bystrica, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 8 (PDÚ Lučenec), odborný radca – kontrolór,

 • 05.12.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/8119 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky, odbor účtovania štátnych príjmov, oddelenie účtovania štátnych príjmov Trenčín, radca – účtovník štátnych príjmov,

 • 03.12.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/8061 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor daňovej kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 3, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/8060 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor daňovej kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 2, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/8059 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor daňovej kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 2, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/8058 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor daňovej kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 1, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/8057 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor daňovej kontroly, oddelenie daňovej kontroly 12, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/8055 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor daňovej kontroly, oddelenie daňovej kontroly 8, hlavný radca-kontrolór,

  VK/2018/8054 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor daňovej exekúcie, oddelenie daňovej exekúcie 3, odborný radca-exekútor,

  VK/2018/8045 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 21, odborný radca-správca II,

  VK/2018/8044 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 20, odborný radca-správca II,

  VK/2018/8042 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 20, odborný radca-správca II,

  VK/2018/8041 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 19, odborný radca-správca II,

  VK/2018/8038 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 24 (PDÚ Pezinok), odborný radca-správca II,

  VK/2018/8036 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 7, odborný radca-správca II,

  VK/2018/8035 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor správy daní, oddelenie správy daní 10 (PDÚ Martin), samostatný radca – správca II,

  VK/2018/8034 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor správy daní, oddelenie správy daní 18 (PDÚ Námestovo), odborný radca – správca II,

  VK/2018/8033 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor správy daní, oddelenie správy daní 16, odborný radca – registrátor,

  VK/2018/8032 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor správy daní, oddelenie správy daní 15, odborný radca – správca II,

  VK/2018/8031 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 14, odborný radca-správca II,

  VK/2018/8030 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor správy daní, oddelenie správy daní 4, samostatný radca – správca II,

  VK/2018/8028 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 12, odborný radca-správca II,

  VK/2018/8024 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 10, odborný radca-správca II,