Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Voľné pracovné miesta

S účinnosťou od 1.6.2017, od kedy je v platnosti nový zákon č. 55/2017 Z. z. [nové okno] o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo k zmene vyhlasovania výberových konaní. Všetky výberové konania uskutočňované služobným úradom Finančného riaditeľstva SR sa vyhlasujú prostredníctvom "Registra výberových konaní" [nové okno] na "Ústrednom portáli verejnej správy" [nové okno].

 • 27.04.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/2784 [nové okno]: : Daňový úrad Prešov, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 4 (PDÚ Bardejov), odborný radca – kontrolór,

 • 24.04.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/2620 [nové okno]: Daňový úrad Košice, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 7 (PDÚ Spišská Nová Ves), odborný radca – kontrolór,

  VK/2018/2618 [nové okno]: Daňový úrad Košice, odbor daňovej exekúcie, oddelenie daňovej exekúcie 2, hlavný radca – exekútor,

  VK/2018/2588 [nové okno]: Daňový úrad Banská Bystrica, odbor správy daní, oddelenie správa daní 8 (PDÚ Zvolen), odborný radca - registrátor,

  VK/2018/2587 [nové okno]: Daňový úrad Banská Bystrica, odbor správy daní, oddelenie správa daní 9 (PDÚ Žiar nad Hronom), samostatný radca – správca II,

  VK/2018/2582 [nové okno]: Daňový úrad Banská Bystrica, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 4, odborný radca – kontrolór,

  VK/2018/2579 [nové okno]: Daňový úrad Banská Bystrica, odbor daňovej exekúcie, oddelenie daňovej exekúcie 2, odborný radca – exekútor,

 • 23.04.2018 – Oznámenie o voľných funkčných miestach colníkov

  Colný úrad Trnava oznamuje, že eviduje voľné funkčné miesta v prípravnej štátnej službe colníkov. Viac informácií nájdete vo formulári. [.pdf; 93 kB; nové okno]

 • 16.04.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/2515 [nové okno]: Daňový úrad Banská Bystrica, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 7 (PDÚ Žiar nad Hronom), samostatný radca – kontrolór,

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 27. 4. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 10. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore