Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Voľné pracovné miesta

2017.05.31 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 134 kB; nové okno]

2017.05.31 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 135 kB; nové okno]

2017.05.31 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DÚ BB. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 160 kB; nové okno]

2017.05.31 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Žilina. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 138 kB; nové okno]

2017.05.31 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 137 kB; nové okno]

2017.05.25 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DÚ VDS. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 145 kB; nové okno]

2017.05.25 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 135 kB; nové okno]

2017.05.25 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 147 kB; nové okno]

2017.05.23 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 154 kB; nové okno]

2017.05.23 - Oznámenie o voľných funkčných miestach colníkov v prípravnej štátnej službe

Colný úrad Prešov oznamuje, že eviduje voľné funkčné miesta v prípravnej štátnej službe colníkov s miestom výkonu štátnej služby v územnom obvode Colného úradu Prešov. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 38 kB; nové okno]

2017.05.18 - Vonkajšie výberové konanie

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 135 kB; nové okno]

2017.05.18 - Vonkajšie výberové konanie

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na Daňovom úrade pre VDS. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 135 kB; nové okno]

2017.05.17 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na Daňovom úrade Trenčín. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 214 kB; nové okno]

2017.04.17 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na CÚ Prešov. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 137 kB; nové okno]

2017.04.17 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 136 kB; nové okno]

2017.04.16 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 183 kB; nové okno]

2017.05.16 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na FR SR. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 137 kB; nové okno]

2017.05.15 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DU Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 296 kB; nové okno]

2017.05.15 - Výbery zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výbery zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DU pre VDS. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 170 kB; nové okno]

2017.05.11 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 135 kB; nové okno]

2017.05.11 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 135 kB; nové okno]

2017.05.10 - Vonkajšie výberové konanie

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 134 kB; nové okno]

2017.05.09 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DÚ Košice. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 147 kB; nové okno]

2017.05.09 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DÚ BB. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 225 kB; nové okno]

2017.05.09 - Výber zo štátnych zamestnancov

Finančné riaditeľstvo SR vyhlasuje výber zo štátnych zamestnancov na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na DÚ Žilina. Bližšie informácie sú uvedené vo formulári. [.pdf; 217 kB; nové okno]

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 31. 5. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 10. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore