Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Voľné pracovné miesta

S účinnosťou od 1.6.2017, od kedy je v platnosti nový zákon č. 55/2017 Z. z. [nové okno] o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo k zmene vyhlasovania výberových konaní. Všetky výberové konania uskutočňované služobným úradom Finančného riaditeľstva SR sa vyhlasujú prostredníctvom "Registra výberových konaní" [nové okno] na "Ústrednom portáli verejnej správy" [nové okno].

 • 17.04.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/2688 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly, odbor vnútornej kontroly, oddelenie dohľadu v oblasti BOZP a PO, štátny radca – vnútorný kontrolór,

 • 15.04.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/2628 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík, colné laboratórium, oddelenie laboratórnych a analytických činností, hlavný radca – hlavný laboratórny špecialista,

  VK/2019/2627 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia boja proti podvodom a analzýzy rizík, odbor riadenia rizík a analýz, oddelenie certifikácie a forenznej analýzy, štátny radca – odborný zamestnanec,

  VK/2019/2626 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia boja proti podvodom a analzýzy rizík, odbor riadenia rizík a analýz, oddelenie certifikácie a forenznej analýzy, odborný radca - odborný zamestnanec,

  VK/2019/2624 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia boja proti podvodom a analzýzy rizík, odbor riadenia rizík a analýz, oddelenie evidencie tržieb, štátny radca - odborný zamestnanec,

  VK/2019/2597 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky, odbor správy IS, oddelenie správy aplikačných služieb, štátny radca – metodik,

 • 10.04.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/2515 [nové okno]: Daňový úrad Banská Bystrica, kancelária riaditeľa DÚ, hlavný radca - právnik,

 • 02.04.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/2322 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky, odbor správy IS, oddelenie správy centrálnych systémov, štátny radca – metodik,

 • 01.04.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/2302 [nové okno]: Daňový úrad Banská Bystrica, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 1, hlavný radca – kontrolór,

  VK/2019/2289 [nové okno]: Daňový úrad Banská Bystrica, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 3, odborný radca – kontrolór,

 • 21.03.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/2026 [nové okno]: Daňový úrad Trnava, odbor správy daní, oddelenie správy daní 6 (PDÚ Galanta), odborný radca-správca II,

 • 07.03.2019 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2019/1690 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, kancelária prezidenta, oddelenie bezpečnosti, hlavný radca-referent CO, HM, BOZP, PO, OUS,

  VK/2019/1689 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, kancelária prezidenta, oddelenie bezpečnosti, štátny radca-referent pre informačnú bezpečnosť,

  VK/2019/1685 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík, odbor analýz a prognóz, oddelenie analýzy finančnej politiky, radca-referent,