Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Voľné pracovné miesta

S účinnosťou od 1.6.2017, od kedy je v platnosti nový zákon č. 55/2017 Z. z. [nové okno] o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo k zmene vyhlasovania výberových konaní. Všetky výberové konania uskutočňované služobným úradom Finančného riaditeľstva SR sa vyhlasujú prostredníctvom "Registra výberových konaní" [nové okno] na "Ústrednom portáli verejnej správy" [nové okno].

 • 22.02.2018 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2018/1192 [nové okno]:(vonkajšie VK): DÚ Trnava, odbor správy daní, oddelenie správy daní 1, radca - registrátor

  VK/2018/1194 [nové okno]:(vonkajšie VK): DÚ Trnava, odbor správy daní, oddelenie správy daní 1, radca – registrátor

  VK/2018/1195 [nové okno]:(vonkajšie VK): DÚ Trnava, odbor správy daní, oddelenie správy daní 3, odborný radca -správca II

  VK/2018/1208 [nové okno]:(vonkajšie VK): DÚ Trnava, odbor správy daní, oddelenie správy daní 17 (PDÚ Galanta), samostatný radca - správca II

  VK/2018/1211 [nové okno]:(vonkajšie VK): DÚ Trnava, odbor správy daní, oddelenie správy daní 8 (PDÚ Skalica), odborný radca – správca II

  VK/2018/1213 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Trnava, odbor správy daní, oddelenie správy daní 5 (PDÚ Dunajská Streda), radca – správca I

  VK/2018/1236 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Nitra, odbor správy daní, oddelenie správy daní 2, odborný radca – správca II

  VK/2018/1239 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Nitra, odbor daňovej exekúcie, oddelenie daňovej exekúcie 2, hlavný radca – exekútor

  21.02.2018 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2018/1263 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Bratislava, odbor daňovej exekúcie, oddelenie daňovej exekúcie 2, odborný radca – exekútor, ČM SAP 4681

  VK/2018/1264 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Bratislava, odbor daňovej exekúcie, oddelenie daňovej exekúcie 2, odborný radca – exektútor, ČM SAP 5079

  VK/2018/1236 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Nitra, odbor správy daní, oddelenie správy daní 2, odborný radca – správca II

  VK/2018/1239 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Nitra, odbor daňovej exekúcie, oddelenie daňovej exekúcie 2, hlavný radca – exekútor

  VK/2018/1138 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 5 (PDÚ Dolný Kubín), hlavný radca – kontrolór

  VK/2018/1139 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor správy daní, oddelenie správy daní 8 (PDÚ Liptovský Mikuláš), odborný radca - registrátor

  VK/2018/1140 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor správy daní, oddelenie správy daní 8 (PDÚ Liptovský Mikuláš), samostatný radca – správca II

 • 20.02.2018 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2018/1175 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 6, odborný radca – správca II

 • VK/2018/1178 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 7, odborný radca – správca II

 • VK/2018/1182 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 18, odborný radca – správca II

 • VK/2018/1183 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 16, odborný radca – správca II

 • VK/2018/1184 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 21, odborný radca – správca II

 • VK/2018/1185 [nové okno]: (vonkajšie VK): DÚ Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 21, odborný radca – správca II

 • VK/2018/1186 [nové okno]: (vonkajšie VK) DÚ Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 19, odborný radca – správca II

 • 01.02.2018 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2018/683 [nové okno]: odbor správy daní II, oddelenie správy daní 5, odborný radca –správca II

 • 23.01.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/471 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 14, odborný radca – správca II, ČM SAP 4962

  VK/2018/470 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 20, radca -správca II, ČM SAP 5048

  VK/2018/457 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky, odbor účtovania štátnych príjmov, oddelenie účtovania štátnych príjmov Banská Bystrica, radca – účtovník štátnych príjmov

 • 10.01.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/174 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor kontroly, oddelenie daňovej kontroly 7, odborný radca – kontrolór

  VK/2018/173 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 20, odborný radca –správca II

  VK/2018/159 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, kancelária prezidenta, centrum komunikácie a podpory, centrum podpory pre dane, hlavný radca – odborný zamestnanec

  VK/2018/156 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, osobný úrad, oddelenie štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov Banská Bystrica, štátny radca – referent personalistiky

  VK/2018/145 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík, odbor analýz a prognóz, hlavný štátny radca – riaditeľ odboru

 • 09.01.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/142 [nové okno]: odbor správy daní II, oddelenie správy daní 7, odborný radca - správca II,

  VK/2018/141 [nové okno]: odbor správy daní II, oddelenie správy daní 5, odborný radca – správca II,

  VK/2018/140 [nové okno]: odbor správy daní I, oddelenie správy daní 14, odborný radca – správca II,

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 22. 2. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 10. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore