Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
2

Voľné pracovné miesta

S účinnosťou od 1.6.2017, od kedy je v platnosti nový zákon č. 55/2017 Z. z. [nové okno] o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo k zmene vyhlasovania výberových konaní. Všetky výberové konania uskutočňované služobným úradom Finančného riaditeľstva SR sa vyhlasujú prostredníctvom "Registra výberových konaní" [nové okno] na "Ústrednom portáli verejnej správy" [nové okno].

 • 22.10.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/6972 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky, odbor podpory koncových používateľov, oddelenie podpory koncových používateľov Banská Bystrica, hlavný radca - administrátor,

  VK/2018/6971 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky, odbor podpory koncových používateľov, oddelenie podpory koncových používateľov Trnava, hlavný radca - administrátor,

 • 18.10.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/6912 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej 1, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/6913 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej 2, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/6914 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej 2, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/6915 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej 3, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/6916 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej 3, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/6902 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor kontroly, oddelenie daňovej kontroly 8, hlavný radca-kontrolór,

  VK/2018/6904 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor kontroly, oddelenie daňovej kontroly 8, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/6905 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor kontroly, oddelenie daňovej kontroly 11, hlavný radca-kontrolor,

  VK/2018/6906 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor kontroly, oddelenie daňovej kontroly 12, odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/6885 [nové okno]: Daňový úrad Prešov, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 1, odborný radca – kontrolór,

  VK/2018/6886 [nové okno]: Daňový úrad Prešov, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 2, hlavný radca – kontrolór,

 • 17.10.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/6890 [nové okno]: Daňový úrad Trnava, odbor správy daní, oddelenie správy daní 1, radca-registrátor,

  VK/2018/6889 [nové okno]: Daňový úrad Trnava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 3 (PDÚ Dunajská Streda), odborný radca-kontrolór,

  VK/2018/6887 [nové okno]: Daňový úrad Trnava, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 1, odborný radca-kontrolór,

 • 16.10.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/6811 [nové okno]: Daňový úrad Banská Bystrica, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 7 (PDÚ Žiar nad Hronom), hlavný radca – kontrolór,

 • 15.10.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/6800 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 21, odborný radca-správca II,

  VK/2018/6799 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 20, odborný radca-správca II,

  VK/2018/6798 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 20, odborný radca-správca II,

  VK/2018/6796 [nové okno]: Daňový úrad Bratislava, odbor správy daní III, oddelenie správy daní 19 , odborný radca-správca II,

  VK/2018/6774 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor správy daní, oddelenie správy daní 18 (PDÚ Námestovo), odborný radca – správca II,

  VK/2018/6773 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor správy daní, oddelenie správy daní 8 (PDÚ Liptovský Mikuláš), odborný radca – registrátor,

  VK/2018/6772 [nové okno]: Daňový úrad Žilina, odbor správy daní, oddelenie správy daní 10 (PDÚ Martin), odborný radca – správca II,

 • 11.10.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/6677 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, centrum komunikácie a podpory, centrum podpory pre dane, hlavný radca – odborný zamestnanec,

 • 02.10.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/6399 [nové okno]: Daňový úrad Košice, odbor správy daní, oddelenie správy daní 12 (KMDÚ Moldava nad Bodvou), odborný radca – správca II,

  VK/2018/6398 [nové okno]: Daňový úrad Košice, odbor správy daní, oddelenie správy daní 10 (PDÚ Spišská Nová Ves), samostatný radca – správca I,

  VK/2018/6397 [nové okno]: Daňový úrad Košice, odbor správy daní, oddelenie správy daní 6, odborný radca – správca II,

 • 01.09.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/6328 [nové okno]: Daňový úrad Prešov, odbor správy daní, oddelenie správy daní 1, odborný radca - registrátor,

 • 24.09.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/6063 [nové okno]: Daňový úrad Košice, odbor daňovej exekúcie, oddelenie daňovej exekúcie 1, odborný radca – exekútor,

 • 04.09.2018 – Vonkajšie výberové konania

  VK/2018/5676 [nové okno]: Daňový úrad Košice, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 7 (PDÚ Spišská Nová Ves), hlavný radca – kontrolór,

  VK/2018/5675 [nové okno]: Daňový úrad Košice, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 2, hlavný radca – kontrolór,

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 22. 10. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 10. 2013