Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Voľné pracovné miesta

S účinnosťou od 1.6.2017, od kedy je v platnosti nový zákon č. 55/2017 Z. z. [nové okno] o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo k zmene vyhlasovania výberových konaní. Všetky výberové konania uskutočňované služobným úradom Finančného riaditeľstva SR sa vyhlasujú prostredníctvom "Registra výberových konaní" [nové okno] na "Ústrednom portáli verejnej správy" [nové okno].

 • 21.11.2017 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2017/2909 [nové okno]: Colný úrad Prešov, úsek colný, pobočka colného úradu Prešov NS, radca – referent

 • 16.11.2017 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2017/2866 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky, odbor účtovania štátnych príjmov, oddelenie účtovania štátnych príjmov Trenčín, radca – účtovník štátnych príjmov

 • 16.11.2017 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2017/2865 [nové okno]: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky, odbor účtovania štátnych príjmov, oddelenie účtovania štátnych príjmov Banská Bystrica, radca – účtovník štátnych príjmov

 • 10.11.2017 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2017/2723 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor daňovej exekúcie, oddelenie daňovej exekúcie 3, odborný radca – exekútor

 • 10.11.2017 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2017/2722 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor daňovej exekúcie, oddelenie daňovej exekúcie 2, odborný radca – exekútor

 • 10.11.2017 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2017/2721 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 6, odborný radca – správca II

 • 10.11.2017 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2017/2720 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor správy daní II, oddelenie správy daní 8, odborný radca - správca II

 • 10.11.2017 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2017/2719 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 14, radca- správca II

 • 10.11.2017 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2017/2717 [nové okno]: DÚ Bratislava, odbor správy daní I, oddelenie správy daní 14, odborný radca – správca II

 • 06.11.2017 – Vonkajšie výberové konanie

  VK/2017/2617 [nové okno]: DÚ Trenčín, odbor kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 2, odborný radca – kontrolór

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 21. 11. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 10. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore