Preskočiť na hlavný obsah

Informačné zoznamy

Pre zistenie potrebných informácií Vám Finančné riaditeľstvo SR poskytuje nasledovné zoznamy rozdelené do skupín.

Online informačné zoznamy:

Licence Creative Commons
Všetky údaje vo vyššie uvedených informačných zoznamoch sú zverejňované na základe platnej legislatívy a pod licenciou CC0.

Licence Creative Commons
Všetky údaje vo vyššie uvedených informačných zoznamoch sú zverejňované na základe platnej legislatívy a pod licenciou CC BY-NC-ND
Povinnosť uviesť autora, zdržať sa komerčného použitia diela a nezasahovať do diela (neupravovať dielo).

Informačné zoznamy na stiahnutie:

Sprostredkované informačné zoznamy