Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

Aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 18.10.2021
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaIČO
SK2022758980 " ŽALÁR " s.r.o. Nitra 94901 Bajkalská 681/4 2017 08.12.2017 44623747
SK2022648914 A - Keramika CERSA s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 Zámocká 3 2020 25.02.2021 44292040
SK2021276147 A L U N A spol. s r.o. Rimavská Sobota 97901 Kirejevská 35/40 2016 27.06.2016 31575277
SK2020277743 A plus services a. s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 Lazaretská 3/A 2020 25.02.2021 35783176
SK2020521943 A T A K, výrobné družstvo Prešov 08001 Jarková 4 2015 10.10.2017 00698113
SK2023058455 A@A Company s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Bajkalská 5/A 2020 25.02.2021 45601798
SK2024079761 AABB, s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Hviezdoslavovo nám. 173/16 2020 25.02.2021 47709685
SK2022622118 AAH PLASTICS Slovakia s.r.o. Solčany 95617 Družstevná 1090/86 2020 25.02.2021 44198493
SK2024176660 AAH PLASTICS s.r.o. Nitra 94901 Dolné Hony 435/21 2020 25.02.2021 48004723
SK2021914697 AAXAM, s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105 Jelenia 1 2020 25.02.2021 35911981

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku