Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

Aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 24. 6. 2024
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaIČO
SK2022758980 " ŽALÁR " s.r.o. Nitra 94901 Karpatská 678/16 2017 08.12.2017 44623747
SK2022648914 A - Keramika CERSA s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 Zámocká 3 2020 25.02.2021 44292040
SK2021276147 A L U N A spol. s r.o. Rimavská Sobota 97901 Kirejevská 35/40 2023 15.03.2024 31575277
SK2020060834 A T SERVIS, spol. s r.o. Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Námestie osloboditeľov 3784/3A 2023 06.10.2023 36201685
SK2121790836 A+A s. r. o. Svätý Peter 94657 Ulica Zichyho 1233/12 2024 01.05.2024 54819032
SK2022551344 aaau, s.r.o. Bánovce nad Bebravou 95701 Trenčianska cesta 59 2021 30.12.2021 43884938
SK2024079761 AABB, s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Hviezdoslavovo nám. 173/16 2020 25.02.2021 47709685
SK2120715454 AAH Park Topoľčany j.s.a. Solčany 95617 Družstevná 1090/86 2022 11.11.2022 51453428
SK2023048280 AB - Transport I, s.r.o. Dolná Krupá 91965 Hoštáky 307/4 2014 29.11.2014 45593477
SK2121006415 AB GAMES, spol. s r.o. Rimavská Sobota 97901 Nám. Š. M. Daxnera 1251/3 2024 22.05.2024 52355233

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku