Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
7

Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

Aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 11.12.2018
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaIČO
SK1020001851 Ing. Miroslav Fabríci Košice - m. č. Dargovských hrdinov 04022 Krosnianska 786/41 2015 23.09.2015 40148009
SK1020002137 Jaroslav Hliboký Giraltovce 08701 SNP 281/9 2013 01.10.2013 37653580
SK1020004183 Milan Šarišský Lipany 08271 Komenského 1433/40 2013 03.12.2013 34813551
SK1020005514 Pavol Kovalčík Prešov 08001 Hollého 1 2015 26.04.2017 34904328
SK1020005547 Peter Trusa Prešov 08001 Sibírska 28 2013 12.10.2013 34906002
SK1020009694 MVDr. Róbert Lukačko Prešov 08001 Levočská 4701/77 2016 21.06.2016 35063254
SK1020010970 Vojtech Maník Prešov 08001 Antona Prídavka 20 2018 18.05.2018 37257455
SK1020011366 Stanislav Pribula Kapušany 08212 Slánska 52/13 2013 21.06.2013 37713256
SK1020011366 Stanislav Pribula Kapušany 08212 Slánska 52/13 2013 21.06.2013 37713256
SK1020013786 Ing. Ondrej Kavka Poprad 05801 Záhradnícka 703/16A 2014 23.07.2014 35414090

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: