Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

Aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 28.7.2021
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaIČO
SK2020506246 " AGROVASTA spol. s r.o." Sečovce Sečovce 07801 Štúrova 152/50 2012 04.02.2013 31693822
SK2022758980 " ŽALÁR " s.r.o. Nitra 94901 Bajkalská 681/4 2017 08.12.2017 44623747
SK2020217760 "MODRÝ STROM", s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Záhradnícka 93 2017 23.01.2019 34147713
SK2120600724 #BS, s.r.o. Banská Štiavnica 96901 Kammerhofská 5 2020 25.02.2021 51141795
SK2820019576 ((e)) emottion, s.r.o. Varín 01303 Kamence 911/18 2020 25.02.2021 46520465
SK2120663248 01 Marketing House s.r.o. Skalica 90901 Potočná 169/85 2020 25.02.2021 51268345
SK2023053285 1. Firma, s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82103 Tomášikova 10/H 2020 25.02.2021 45521191
SK2022645438 1. SPS services s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 SNP 1301 2019 20.07.2019 44262884
SK2023394230 100percentný servis, s.r.o. Tureň 90301 548 2020 25.02.2021 46469907
SK2120114326 2. Investičné družstvo Bratislava - mestská časť Rača 83106 Karpatské námestie 10/A 2020 25.02.2021 48276596

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku