Preskočiť na hlavný obsah
Server W1

Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

Aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 17.4.2021
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaIČO
SK1020000938 Slavomír Sopko Nižný Hrušov 09422 569 2020 25.02.2021 35343630
SK1020002137 Jaroslav Hliboký Giraltovce 08701 SNP 281/9 2013 01.10.2013 37653580
SK1020004183 Milan Šarišský Lipany 08271 Komenského 1433/40 2013 03.12.2013 34813551
SK1020007956 Miloslav Huk Prešov 08001 Plzenská 14658/9D 2020 25.02.2021 37712080
SK1020010970 Vojtech Maník Prešov 08001 Antona Prídavka 20 2018 18.05.2018 37257455
SK1020011366 Stanislav Pribula Kapušany 08212 Slánska 52/13 2013 21.06.2013 37713256
SK1020012906 Anastázia Šoltésová Poprad 05801 Strážske nám. 537/15 2020 25.02.2021 34891439
SK1020015414 Gabriel Angelovič Kežmarok 06001 MUDr.Alexandra 135/34 2020 25.02.2021 37241273
SK1020015502 Peter Porubec Spišská Belá 05901 Hviezdoslavova 362/38 2020 25.02.2021 35218614
SK1020018714 Ing. Štefan Hojdan Kamienka 06783 194 2020 25.02.2021 35460938

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: