Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

Aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 30. 9. 2023
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaIČO
SK2022758980 " ŽALÁR " s.r.o. Nitra 94901 Karpatská 678/16 2017 08.12.2017 44623747
SK2022648914 A - Keramika CERSA s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 Zámocká 3 2020 25.02.2021 44292040
SK2121303404 A Child s Journey Limited s. r. o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Karpatské námestie 10A 2021 24.06.2021 53185102
SK2022551344 aaau, s.r.o. Bánovce nad Bebravou 95701 Trenčianska cesta 59 2021 30.12.2021 43884938
SK2024079761 AABB, s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Hviezdoslavovo nám. 173/16 2020 25.02.2021 47709685
SK2120715454 AAH Park Topoľčany j.s.a. Solčany 95617 Družstevná 1090/86 2022 11.11.2022 51453428
SK2024176660 AAH PLASTICS s.r.o. Nitra 94901 Dolné Hony 435/21 2020 25.02.2021 48004723
SK2023048280 AB - Transport I, s.r.o. Dolná Krupá 91965 Hoštáky 307/4 2014 29.11.2014 45593477
SK2021966947 ABACUS 24, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Vranovská 6 2018 23.01.2019 35925329
SK2022907414 AB&B, s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Einsteinova 19 2021 22.01.2022 44946031

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku