Preskočiť na hlavný obsah

Informácie o kontaktoch finančnej správy sú členené nasledovne:

Optimalizácia kontaktných miest daňových úradov k 1.12.2022

Informačná mapa k optimalizácii kontaktných miest DÚ k 1.12.2022

Ako s nami komunikovať

Od 1.9. 2022 sú informácie k Finančnej pomoci seniorom 60+ poskytované len prostredníctvom mailovej komunikácie. Pre zadanie otázky využite modré tlačítko nižšie.

Informácie o právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o právach a povinnostiach podľa osobitného predpisu sú dostupné:

Telefonicky cez infolinku 048/43 17 222

Na uvedenej infolinke zabezpečuje Finančné riaditeľstvo SR poskytovanie informácií verejnosti nasledovne:

 • Voľba č. 1 – Informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora
 • Voľba č. 2 – Informácie k DPH
 • Voľba č. 3 – Informácie k dani z príjmov
 • Voľba č. 4 – Informácie k eKase (ORP, VRP) a dani z motorových vozidiel
 • Voľba č. 5 – Informácie k colným predpisom, spotrebným daniam a technická podpora k colným informačným systémom
 • Voľba č. 6 – Informácie pre obce o povoleniach vydávaných pre trhové miesta

Na daňovom call centre (voľba č. 1, 2, 3, 4, 6) nás môžete kontaktovať počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hodiny. Otázky môžete zadať kedykoľvek mailom cez kontaktný formulár zverejnený na portáli finančnej správy v časti KONTAKTY (vrátane projektu „Finančná pomoc seniorom 60+“ ) alebo prostredníctvom TAXANY (Finančnú pomoc seniorom 60+ cez Taxanu nepodporujeme).

Colné call centrum funguje nonstop. Na voľbe č. 5 tak poskytujeme 24 hod. denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory k colným informačným systémom. Informácie k spotrebným daniam môžete naďalej získať len v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:00.

Na infolinke finančnej správy poskytujeme informácie vyplývajúce z daňových zákonov a colných predpisov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov obchodných prípadov, ako aj bez posudzovania uzatvorených zmlúv.

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete na portáli FS v časti "Ochrana osobných údajov" alebo na požiadanie priamo na daňových a colných úradoch.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s Finančnou pomocou seniorom 60+ nájdete na stránke MF SR www.mfsr.sk [nové okno].

Na infolinke sa neposkytujú informácie o

 • osobných účtoch daňových subjektov
 • daňových identifikačných číslach
 • finančnej situácii daňových subjektov

Logo Skype for BusinessS call centrom môžete komunikovať aj prostredníctvom „Skype for business“. Služba sa výlučne týka technickej podpory pri elektronickom podávaní dokumentov. Na použitie služby nie je potrebné mať túto službu predplatenú, licenciu Vám poskytneme zadarmo na čas schôdze. Na jej aktiváciu musíte dostať pozvánku od konzultanta call centra. Presný postup nájdete v dokumente "Príručka pre klienta finančnej správy pre schôdzku Skype for Business" [.pdf; 2,30 MB; nové okno].

Elektronicky mailom

Mailová komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom aplikácie Live Agent

Históriu komunikácie prostredníctvo aplikácie Live Agent si môžete pozrieť po prihlásení.

Online chat

Online komunikácia je zabezpečovaná v oblasti

 • technickej podpory pri elektronickej komunikácii
 • dane z príjmov fyzických osôb nepodnikateľských subjektov, a to v oblasti
  • zdaňovania príjmov z predaja nehnuteľností
  • zdaňovania príjmov z prenájmu nehnuteľností
  • zdaňovania príjmov z predaja hnuteľných vecí
  • nezdaniteľných častí základu dane
  • podávania daňových priznaní
  • uplatňovania daňového bonusu
 • dane z pridanej hodnoty, a to v oblasti
  • základných pojmov v oblasti DPH
  • registrácie pre DPH
  • služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť
  • podávania daňových priznaní
  • podávania kontrolných výkazov
 • ciel

Poštou na adrese

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná ulica č. 63
974 01  Banská Bystrica