Preskočiť na hlavný obsah

Informácie o kontaktoch finančnej správy sú členené nasledovne:

Ako s nami komunikovať

Informácie o registrácii k očkovacej prémii a sprostredkovateľskému bonusu a informácie o právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o právach a povinnostiach podľa osobitného predpisu sú dostupné:

Telefonický kontakt

Telefonicky cez infolinku

048/43 17 222

Hodnotenie cez Staffino

Na uvedenej infolinke zabezpečuje Finančné riaditeľstvo SR poskytovanie informácií verejnosti nasledovne:

 • Voľba č. 1 – Informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora
 • Voľba č. 2 – Informácie k DPH
 • Voľba č. 3 – Informácie k dani z príjmov
 • Voľba č. 4 – Informácie k eKase (ORP, VRP) a dani z motorových vozidiel
 • Voľba č. 5 – Informácie k colným predpisom, spotrebným daniam a technická podpora k colným informačným systémom
 • Voľba č. 6 – Informácie pre obce o povoleniach vydávaných pre trhové miesta

Na daňovom call centre nás môžete kontaktovať počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hodiny. Otázky môžete zadať kedykoľvek mailom cez kontaktný formulár zverejnený na portáli finančnej správy v časti KONTAKTY alebo prostredníctvom TAXANY. 

Colné call centrum funguje nonstop. Na voľbe č. 5 tak poskytujeme 24 hod. denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory k colným informačným systémom. Informácie k spotrebným daniam môžete naďalej získať len v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:00.

Na infolinke finančnej správy poskytujeme informácie vyplývajúce z daňových zákonov a colných predpisov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov obchodných prípadov, ako aj bez posudzovania uzatvorených zmlúv.

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete na portáli FS v časti "Ochrana osobných údajov" alebo na požiadanie priamo na daňových a colných úradoch.

Na infolinke sa neposkytujú informácie o

 • osobných účtoch daňových subjektov
 • daňových identifikačných číslach
 • finančnej situácii daňových subjektov

Logo Skype for BusinessS call centrom môžete komunikovať aj prostredníctvom „Skype for business“. Služba sa výlučne týka technickej podpory pri elektronickom podávaní dokumentov. Na použitie služby nie je potrebné mať túto službu predplatenú, licenciu Vám poskytneme zadarmo na čas schôdze. Na jej aktiváciu musíte dostať pozvánku od konzultanta call centra. Presný postup nájdete v dokumente "Príručka pre klienta finančnej správy pre schôdzku Skype for Business" [.pdf; 2,30 MB; nové okno].

Elektronicky mailom

Mailová komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom aplikácie Live Agent

Mailová komunikácia - daňová oblasť

Mailová komunikácia - clá a spotrebné dane

Históriu komunikácie prostredníctvo aplikácie Live Agent si môžete pozrieť po prihlásení.

Online chat

Online komunikácia je zabezpečovaná v oblasti

 • technickej podpory pri elektronickej komunikácii
 • dane z príjmov fyzických osôb nepodnikateľských subjektov, a to v oblasti
  • zdaňovania príjmov z predaja nehnuteľností
  • zdaňovania príjmov z prenájmu nehnuteľností
  • zdaňovania príjmov z predaja hnuteľných vecí
  • nezdaniteľných častí základu dane
  • podávania daňových priznaní
  • uplatňovania daňového bonusu
 • dane z pridanej hodnoty, a to v oblasti
  • základných pojmov v oblasti DPH
  • registrácie pre DPH
  • služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť
  • podávania daňových priznaní
  • podávania kontrolných výkazov
 • ciel

Poštou na adrese

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná ulica č. 63
974 01  Banská Bystrica