Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Informácie o kontaktoch finančnej správy sú členené nasledovne:

Ako s nami komunikovať

Informácie o právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o právach a povinnostiach podľa osobitného predpisu sú dostupné:

Telefonický kontakt

Telefonicky cez infolinku

048/43 17 222

Hodnotenie cez Staffino

Na uvedenej infolinke zabezpečuje Finančné riaditeľstvo SR poskytovanie informácií verejnosti nasledovne:

 • Voľba č. 1 – Informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora
 • Voľba č. 2 – Informácie k DPH
 • Voľba č. 3 – Informácie k dani z príjmov
 • Voľba č. 4 – Informácie k eKase (ORP, VRP) a dani z motorových vozidiel
 • Voľba č. 5 – Informácie k colným predpisom, spotrebným daniam a technická podpora k colným informačným systémom
 • Voľba č. 6 – Informácie pre obce o povoleniach vydávaných pre trhové miesta

Na informačnej linke nás môžete kontaktovať počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hodiny.

Na voľbe č. 5 poskytujeme informácie 24 hod. denne. V čase od 16,00 – 8,00 poskytujeme informácie len k havarijným a neodkladným situáciám týkajúcich sa colných informačných systémov.

Na infolinke finančnej správy sa poskytujú informácie vyplývajúce z daňových zákonov a colných predpisov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov obchodných prípadov, ako aj bez posudzovania uzatvorených zmlúv.

Na infolinke sa neposkytujú informácie o

 • osobných účtoch daňových subjektov
 • daňových identifikačných číslach
 • finančnej situácii daňových subjektov

Elektronicky mailom

Mailová komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom aplikácie Live Agent

Mailová komunikácia - daňová oblasť          Mailová komunikácia - clá a spotrebné dane

Históriu komunikácie prostredníctvo aplikácie Live Agent si môžete pozrieť po prihlásení.

Online chat

Online komunikácia je zabezpečovaná v oblasti

 • technickej podpory pri elektronickej komunikácii
 • dane z príjmov fyzických osôb nepodnikateľských subjektov, a to v oblasti
  • zdaňovania príjmov z predaja nehnuteľností
  • zdaňovania príjmov z prenájmu nehnuteľností
  • zdaňovania príjmov z predaja hnuteľných vecí
  • nezdaniteľných častí základu dane
  • podávania daňových priznaní
  • uplatňovania daňového bonusu
 • dane z pridanej hodnoty, a to v oblasti
  • základných pojmov v oblasti DPH
  • registrácie pre DPH
  • služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť
  • podávania daňových priznaní
  • podávania kontrolných výkazov
 • ciel

Poštou na adrese

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná ulica č. 63
974 01  Banská Bystrica