Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Kontaktujte nás Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Kontakt

Call centrum: +421 (48) 4317 222

Sídlo Finančného riaditeľstva SR
Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná č. 63
974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500

Banská Bystrica - tel.: +421 (48) 4393111;
Bratislava - tel.: +421 (2) 48273111, 112, 115
fax: +421 (2) 43421879

Kontakty na organizačné útvary Finančného riaditeľstva SR

Prezident finančnej správy
Mierová č. 23, 815 11 Bratislava 1
tel.: +421 (2) 48273153, +421 (2) 48273191, fax: +421 (2) 43421879

Viceprezident finančnej správy
Mierová  č. 23, 815 11 Bratislava 1
tel.: +421 (2) 48273359,

Kancelária prezidenta
Mierová  č. 23, 815 11 Bratislava 1
tel.: +421 (2) 48273155

Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly
Ševčenkova č. 32, 850 00 Bratislava 5
tel.: +421 (2) 68272468

Osobný úrad
Mierová č. 23, 815 11 Bratislava 1
tel.: +421 (2) 48273196

Sekcia ekonomiky
Račianska ul. 72, 831 02 Bratislava
tel.: +421 (2) 49234302

Sekcia daňová a colná
Mierová  č. 23, 815 11 Bratislava 1
tel.: +421 (2) 48273154, fax: +421 (2) 43421879
Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 (48) 4369101, fax: +421 (48) 4369201

Sekcia daňových úradov
Mierová 23, 815 11  Bratislava 1
tel.: +421 (2) 48273085

Sekcia colných úradov
Mierová  č. 23, 815 11 Bratislava 1
tel.: +421 (2) 48273158

Sekcia informatiky
Mierová  č. 23, 815 11 Bratislava 1
tel.: +421 (2) 48273270, +421 (2) 48273126
Banská Bystrica - tel.: +421 (48) 4393900, fax: +421 (48) 4134989

Kriminálny úrad finančnej správy
Operačné stredisko
Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26
tel.: +421 (2) 58251313, +421 (2) 58251314
fax: +421 (2) 53411051
mobil.: +421 (918) 710710
zelená linka: +421 (800) 110110 - nahlasovanie trestnej činnosti
e-mail: oskufs@financnasprava.sk

Organizačný poriadok FR SR [.pdf; 1 MB; nové okno] a schéma organizačného poriadku FR SR [.pdf; 292 kB; nové okno]

Sťažnosti a podnety
Sťažnosti týkajúce sa konania orgánov finančnej správy:
staznosti@financnasprava.sk 
Podnety a upozornenia na nedostatky v činnosti zamestnancov finančnej správy:
tel.: +421 (2) 43410938
Zasielanie neúplných alebo falošných pokladničných blokov z elektronickej registračnej pokladne:
pokladnica@financnasprava.sk

Tlač obsahu
Návrat hore