4

Daňový kalendár

Služba daňový kalendár poskytuje zobrazenie vybraných colných a daňových povinností.

Na prístup k vášmu kalendáru z iných aplikácií použite nasledovnú adresu. Môžete ju skopírovať a vložiť do ľubovoľného programu na prácu s kalendárom, ktorý podporuje formát ical.
https://calendar.google.com/calendar/ical/financnasprava.sk%40gmail.com/public/basic.ics

Na prístup ku kalendáru z ľubovoľného webového prehliadača použite nasledujúcu adresu.
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=financnasprava.sk%40gmail.com&ctz=Europe/Prague

Kalendár bude priebežne aktualizovaný. Všetky zmeny sa automaticky prejavia aj v exportovaných (importovaných) kalendároch vo Vašich aplikáciách a webových stránkach.

Rozsah výberu daňových udalostí môžete nastaviť prostredníctvom vyhľadávacích kritérií:

Dátum od  - Dátum do, Druh dane, Obdobie Typ daňovej udalosti

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 22. 12. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 11. 12. 2013

Daňový kalendár

Vyhľadávacie kritériá

 
 
 
Obdobie:

Typ daňovej udalosti:
Dátum Druh dane Názov Obdobie
25.08.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.08.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.08.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.08.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.08.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.08.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.08.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.08.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.08.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.08.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.08.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.08.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
31.08.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné Zobrazenie detailu udalosti
31.08.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
31.08.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné Zobrazenie detailu udalosti
31.08.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 mesačné Zobrazenie detailu udalosti
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu fyzickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné Zobrazenie detailu udalosti
31.08.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné Zobrazenie detailu udalosti
31.08.2018 Odvody Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné Zobrazenie detailu udalosti
Zobraziť stránku: