6

Daňový kalendár

Služba daňový kalendár poskytuje zobrazenie vybraných colných a daňových povinností.

Na prístup k vášmu kalendáru z iných aplikácií použite nasledovnú adresu. Môžete ju skopírovať a vložiť do ľubovoľného programu na prácu s kalendárom, ktorý podporuje formát ical.
https://calendar.google.com/calendar/ical/financnasprava.sk%40gmail.com/public/basic.ics

Na prístup ku kalendáru z ľubovoľného webového prehliadača použite nasledujúcu adresu.
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=financnasprava.sk%40gmail.com&ctz=Europe/Prague

Kalendár bude priebežne aktualizovaný. Všetky zmeny sa automaticky prejavia aj v exportovaných (importovaných) kalendároch vo Vašich aplikáciách a webových stránkach.

Rozsah výberu daňových udalostí môžete nastaviť prostredníctvom vyhľadávacích kritérií:

Dátum od  - Dátum do, Druh dane, Obdobie Typ daňovej udalosti

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 22. 12. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 11. 12. 2013

Daňový kalendár

Vyhľadávacie kritériá

 
 
 
Obdobie:

Typ daňovej udalosti:
Dátum Druh dane Názov Obdobie
25.10.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok štvrťročné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív štvrťročné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Osobitný odvod finančných inštitúcií Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad štvrťročné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím štvrťročné Zobrazenie detailu udalosti
do 5 dni po dni výplaty Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu mesačné Zobrazenie detailu udalosti
31.10.2018 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné Zobrazenie detailu udalosti
31.10.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné Zobrazenie detailu udalosti
31.10.2018 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
do 15 dní po uplynutí mes Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane ročné Zobrazenie detailu udalosti
Zobraziť stránku: