5

Daňový kalendár

Služba daňový kalendár poskytuje zobrazenie vybraných colných a daňových povinností.

Na prístup k vášmu kalendáru z iných aplikácií použite nasledovnú adresu. Môžete ju skopírovať a vložiť do ľubovoľného programu na prácu s kalendárom, ktorý podporuje formát ical.
https://calendar.google.com/calendar/ical/financnasprava.sk%40gmail.com/public/basic.ics

Na prístup ku kalendáru z ľubovoľného webového prehliadača použite nasledujúcu adresu.
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=financnasprava.sk%40gmail.com&ctz=Europe/Prague

Kalendár bude priebežne aktualizovaný. Všetky zmeny sa automaticky prejavia aj v exportovaných (importovaných) kalendároch vo Vašich aplikáciách a webových stránkach.

Rozsah výberu daňových udalostí môžete nastaviť prostredníctvom vyhľadávacích kritérií:

Dátum od  - Dátum do, Druh dane, Obdobie Typ daňovej udalosti

Daňový kalendár

Vyhľadávacie kritériá

 
 
 
Obdobie:

Typ daňovej udalosti:
Dátum Druh dane Názov Obdobie
17.12.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov mesačné Zobrazenie detailu udalosti
17.12.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné Zobrazenie detailu udalosti
17.12.2018 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie mesačné Zobrazenie detailu udalosti
17.12.2018 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona mesačné Zobrazenie detailu udalosti
17.12.2018 Odvody Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.12.2018 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.12.2018 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.12.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.12.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.12.2018 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.12.2018 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.12.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.12.2018 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.12.2018 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.12.2018 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné Zobrazenie detailu udalosti
27.12.2018 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci mesačné Zobrazenie detailu udalosti
31.12.2018 Odvody Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné Zobrazenie detailu udalosti
31.12.2018 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné Zobrazenie detailu udalosti
31.12.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné Zobrazenie detailu udalosti
31.12.2018 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné Zobrazenie detailu udalosti
Zobraziť stránku: