Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Daňový kalendár

Služba daňový kalendár poskytuje zobrazenie vybraných colných a daňových povinností.

Na prístup k vášmu kalendáru z iných aplikácií použite nasledovnú adresu. Môžete ju skopírovať a vložiť do ľubovoľného programu na prácu s kalendárom, ktorý podporuje formát ical.
https://calendar.google.com/calendar/ical/financnasprava.sk%40gmail.com/public/basic.ics

Na prístup ku kalendáru z ľubovoľného webového prehliadača použite nasledujúcu adresu.
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=financnasprava.sk%40gmail.com&ctz=Europe/Prague

Kalendár bude priebežne aktualizovaný. Všetky zmeny sa automaticky prejavia aj v exportovaných (importovaných) kalendároch vo Vašich aplikáciách a webových stránkach.

Rozsah výberu daňových udalostí môžete nastaviť prostredníctvom vyhľadávacích kritérií:

Dátum od  - Dátum do, Druh dane, Obdobie Typ daňovej udalosti

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 22. 12. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 11. 12. 2013

Daňový kalendár

Vyhľadávacie kritériá

 
 
 
Obdobie:

Typ daňovej udalosti:
Dátum Druh dane Názov Obdobie
20.10.2017 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre MOSS a zaplatenie dane štvrťročné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania za spotrebné dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania za spotrebné dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania za spotrebné dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania za spotrebné dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Osobitný odvod finančných inštitúcií Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad štvrťročné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok štvrťročné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Spotrebná daň z minerálneho oleja Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív štvrťročné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Spotrebná daň z liehu Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok štvrťročné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania za spotrebné dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok štvrťročné Zobrazenie detailu udalosti
25.10.2017 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania za spotrebné dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné Zobrazenie detailu udalosti
31.10.2017 Daň z príjmu právnickej osoby Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane, ročné Zobrazenie detailu udalosti
31.10.2017 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, mesačné Zobrazenie detailu udalosti
Zobraziť stránku:
Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore