Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.financnasprava.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch ISVS č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri Java a JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať využitím štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Súbory sú publikované v štandardne podporovaných formátoch. Mnoho súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte *.PDF v dôsledku implementovaných typografických prvkov a formátovania, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo v dôsledku ich veľkosti a ďalšieho spracovania, kedy je výhodnejšie ich stiahnutie používateľom na lokálny počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch. Viacero súborov je zverejnených vo formáte *.XML, ktoré je možné editovať v akomkoľvek tabuľkovom kalkulátore na svojom počítači. Grafické súbory sú najmä vo formáte *.JPEG a *.PNG. Webové sídlo v procese elektronického doručovania podporuje všetky základné štandardy definované Výnosom MF SR o štandardoch ISVS č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy o novinkách a aktualitách s pravidelným odberom. Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu dostupnú z každej webovej substránky.

Správcom obsahu portálu a jeho prevádzkovateľom je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky