Preskočiť na hlavný obsah

Virtuálna registračná pokladnica 2

Logo Virtuálnej registračnej pokladnice 2Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) je nová bezplatná aplikácia na evidenciu tržieb, ktorú môžu podnikatelia využívať od 1. júla 2022. Od daného dátumu nadobúda účinnosť novela zákona o cenách [.pdf; 199 kB; nové okno], ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. VRP 2 je na zmenu pripravená, nová aplikácia disponuje aj touto funkcionalitou.

Ak si podnikatelia nastavia ceny tak, že nepodliehajú zaokrúhľovaniu, môžu dočasne používať aj pôvodnú aplikáciu VRP - Pokladnica. Tá však bude v platnosti len obmedzený čas, preto odporúčame podnikateľom, aby čo najskôr začali používať VRP 2.

Nová aplikácia bude dostupná podnikateľom na distribučnej platforme Google Play. Fungovať bude na operačnom systéme Android 5 a vyššie a tiež cez podporované webové prehliadače. Finančná správa ju v Google Play zverejnila už 29. júna, aby sa s ňou podnikatelia mohli oboznámiť. Aplikáciu otestovali a pokladničné doklady neevidovali. Na testovania funkčnosti VRP 2 mohli využiť neplatné doklady. VRP 2 zatiaľ nebude dostupná pre iOS zariadenia. Používatelia môžu využívať webové rozhranie, kde bol zapracovaný responzívny dizajn. Pokladničné doklady budú môcť tlačiť vo formáte A4, A5, A6 alebo použiť niektorý z na trhu dostupných ovládačov pre tlač na príslušnej mobilnej tlačiarni.

VRP 2 disponuje všetkými dôležitými funkciami ako aplikácia VRP- Pokladnica, ktorú finančná správa spustila do prevádzky v roku 2015. Podporuje tlač na termotlačiarňach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a obsahuje aj dlaždice najpoužívanejších tovarov a služieb.

Prístup do VRP 2:

Prístup cez ANDROID

Prístup cez web

Dizajn novej aplikácie v prostredí Android

Dizajn aplikácie VRP2 v prostredí Androidu

Dizajn novej aplikácie na webe

Dizajn aplikácie VRP2 v prostredí webových prehliadačov

Prihlásenie do VRP 2

Prihlasovanie do aplikácie VRP 2 sa nelíši od prihlasovania do aplikácie VRP - Pokladnica. V prípade straty, alebo zabudnutia prihlasovacích údajov, je však potrebné požiadať o pridelenie nových. Prvotné prihlásenie je potrebné vykonať pod rovnakým prihlasovacím menom a heslom.

Neplatí to iba pri strate alebo zabudnutí hesla, nakoľko neexistuje možnosť obnovy. V takomto prípade podnikateľ požiada finančnú správu o pridelenie nového kódu pokladnice prostredníctvom formulára „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“ [.pdf; 74 kB; nové okno].

Prvé prihlásenie do VRP 2

Prvé prihlásenie do VRP 2

Dokument:

  • 4/VRP/2022/IM - Najčastejšie otázky k novej aplikácii VRP 2 [.pdf; 326 kB; nové okno],
  • 3/VRP/2022/IM - Informácia k postupu pre prihlásenie sa do VRP 2 [.pdf; 283 kB; nové okno],
  • 2/VRP/2022/IM - Najčastejšie otázky k novej aplikácii VRP 2 [.pdf; 131 kB; nové okno],
  • 1/VRP/2022/IM [.pdf; 139 kB; nové okno] - Všeobecné informácie k VRP 2
  • 4/ERP/2019/IM [.pdf; 199 kB; nové okno] - Spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy
  • Novela zákona o cenách [.pdf; 199 kB; nové okno]

Upozornenie:

Povinne elektronicky komunikujúce daňové subjekty podávajú žiadosť cez Portál finančnej správy (PFS).

Kedy prídu prihlasovacie údaje?

Prihlasovacie údaje doručujeme listinne. Celý proces od podania na PFS až po doručenie prihlasovacích údajov môže trvať do 10 pracovných dní. V prípade, že podnikateľ nedostane prihlasovacie údaje do 1. júla 2022, nemusí sa obávať. V prevádzke je dočasne aj aplikácia VRP - Pokladnica. Jej užívatelia si musia nastaviť ceny tovarov a služieb tak, aby nepodliehali zaokrúhľovaniu, čiže na celých 5 eurocentov.

Tlač pokladničných dokladov z VRP 2

V aplikácii VRP 2 je zachovaná rovnaká funkčnosť v súvislosti s používaním tlačiarní. Pri tlači pokladničných dokladov z VRP 2 sa nevyžaduje kúpa žiadnej novej špeciálnej tlačiarne. Tlačiareň však musí, tak ako doteraz, umožňovať vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Podnikatelia môžu tlačiť pokladničné doklady aj na mobilných tlačiarňach. Tie, ktoré podporujú tlač dokladov z VRP 2 z operačného systému Android sú napríklad Star S220i, Star SM-T300i či BIXOLON SPP-R200II a SPP-R200III či Zonerich AB-330M. Tlač z VRP 2 naďalej podporuje aj tlačiareň jedného z výrobcov (HP, Epson, Samsung, Cannon) v modeloch, ktoré sú podporované SW ovládačom (driverom) daného výrobcu pre Android.

Podporované formáty pre tlač z webovej aplikácie VRP 2 sú A4, A5 a A6. Odporúčame nastaviť si rovnaký formát pre tlač pokladničného dokladu v aplikácii VRP 2 ako aj v samotnej tlačiarni. V prípade mobilnej VRP 2 si podnikateľ môže nastaviť veľkosť formátu tlače (A4, A5 a A6) pre vytlačený doklad na stolnej tlačiarni alebo si môže nastaviť mobilnú tlačiareň z ponúkaných možností, ktorá vytlačí doklady vo formáte 58 mm., príp. 80 mm.