Preskočiť na hlavný obsah

Virtuálna registračná pokladnica 2

Informácie k aplikácii Virtuálna registračná pokladnica 2 sú poskytované v nasledovnej štruktúre:Logo Virtuálnej registračnej pokladnice 2

Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) je nová bezplatná aplikácia na evidenciu tržieb, ktorú môžu podnikatelia využívať od 1. júla 2022. Od daného dátumu nadobúda účinnosť novela zákona o cenách [.pdf; 199 kB; nové okno], ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. VRP 2 už disponuje aj touto funkcionalitou.

VRP 2 od 17. októbra 2022 definitívne nahradila doterajšiu aplikáciu Pokladnica. Nová aplikácia disponuje všetkými dôležitými funkciami ako jej predchodkyňa a finančná správa neustále pracuje na ďalších vylepšeniach. Podporuje tlač na termotlačiarňach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a obsahuje aj dlaždice najpoužívanejších tovarov a služieb. Pridali sme napríklad možnosť ručného párovania mobilnej tlačiarne (Android verzia), podporu pre tmavý režim, zmenil sa spôsob párovania zariadenia biometriou a PIN kódom, upravilo sa pridanie položky pri vrátení tovaru a oprave pri nulovej sadzbe DPH. Pribudli rôzne grafické vylepšenia či tlač do 58 a 80 mm PDF formátu.

Aplikácia funguje na operačnom systéme Android 5 a vyššie a tiež cez podporované webové prehliadače. Finančná správa vyvinula maximálne úsilie na to, aby bola aplikácia dostupná aj pre iOS zariadenia. Od 14. marca 2023 je tak dostupná na stiahnutie aj v Apple App Store. Podnikateľom finančná správa odporúča, aby si skontrolovali tlačové riešenie a používali tlačiarne priamo podporované VRP 2, ktorých funkčnosť finančná spáva garantuje. Je vhodné, aby si podnikatelia pri kúpe tlačiarne vyskúšali jej kompatibilitu s VRP 2 v predstihu. V prípade použitia inej tlačiarne si totiž môžu predajcovia, distribútori, alebo servisní technici tlačového riešenia účtovať servisné poplatky za aktualizáciu tlačového riešenia pre potreby VRP 2, na čo však finančná správa nemá vplyv a nemôže ani vstupovať do obchodných záležitostí podnikateľa.

Prístup do VRP 2

Prístup cez ANDROID

Prístup cez web

Prístup cez iOS

Dokument:

Over pokladničný doklad

Aplikácia Overenie pokladničného dokladu (OPD) slúži pre jednoduchú kontrolu evidencie pokladničných dokladov v systéme eKasa (podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice platného od 1.4.2015). Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou eKasa klient obsahuje okrem zákonom predpísaných povinných údajov aj unikátny identifikátor dokladu, prípadne overovací kód podnikateľa spolu s kódom pokladnice, dátumom a časom vytvorenia dokladu, poradovým číslom a celkovou sumou (na pokladničnom doklade reprezentovaný aj vizuálne formou QR kódu).

Prístup cez web

Dizajn novej aplikácie v prostredí Android

Dizajn aplikácie VRP2 v prostredí Androidu

Dizajn novej aplikácie na webe

Dizajn aplikácie VRP2 v prostredí webových prehliadačov

Prihlásenie do VRP 2

Prihlasovanie do aplikácie VRP 2 sa nelíši od prihlasovania do aplikácie VRP - Pokladnica. V prípade straty, alebo zabudnutia prihlasovacích údajov, je však potrebné požiadať o pridelenie nových. Prvotné prihlásenie je potrebné vykonať pod rovnakým prihlasovacím menom a heslom.

Neplatí to iba pri strate alebo zabudnutí hesla, nakoľko neexistuje možnosť obnovy. V takomto prípade podnikateľ požiada finančnú správu o pridelenie nového kódu pokladnice prostredníctvom formulára „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“ [.pdf; 74 kB; nové okno].

Prvé prihlásenie do VRP 2

Prvé prihlásenie do VRP 2

Upozornenie:

Povinne elektronicky komunikujúce daňové subjekty podávajú žiadosť cez Portál finančnej správy (PFS).

Kedy prídu prihlasovacie údaje?

Prihlasovacie údaje doručujeme listinne. Celý proces od podania na PFS až po doručenie prihlasovacích údajov môže trvať do 10 pracovných dní. V prípade, že podnikateľ nedostane prihlasovacie údaje do 1. júla 2022, nemusí sa obávať. V prevádzke je dočasne aj aplikácia VRP - Pokladnica. Jej užívatelia si musia nastaviť ceny tovarov a služieb tak, aby nepodliehali zaokrúhľovaniu, čiže na celých 5 eurocentov.

Tlač pokladničných dokladov z VRP 2

V aplikácii VRP 2 je zachovaná rovnaká funkčnosť v súvislosti s používaním tlačiarní. Pri tlači pokladničných dokladov z VRP 2 sa nevyžaduje kúpa žiadnej novej špeciálnej tlačiarne. Tlačiareň však musí, tak ako doteraz, umožňovať vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Aplikácia podporuje nasledujúce modely tlačiarní:

 • Xprinter XP-T58K (58mm)
 • Xprinter XP-V320L (80mm)
 • SUNMI V2
 • Cashino PTP-II/BT24
 • Goojprt PT-210
 • Rongta RPP02N (ExVan RPP02)
 • Elio P101
 • POS-5802DD (ZJiang/KML-58)
 • POS-5805DD (ZJiang/ExVan)
 • POS-5809DD (ZJiang/ExVan Plus)
 • Star Micronics SM-S220i
 • Star Micronics SM-T300i
 • Zonerich AB-330M
 • Bixolon SPP-R210
 • Bixolon SPP-R200/II/III

Podporovaný formát papiera:

 • A4
 • A5
 • A6
 • 58mm s okrajmi
 • 58mm bez okrajov
 • 80mm s okrajmi
 • 80mm bez okrajov

Dokument: