Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Overenie prideleného OÚD

Táto služba umožňuje daňovým subjektom overiť  OÚD (osobný účet daňovníka), ktorý majú pridelený zo strany Finančného riaditeľstva SR.

Ako vstupnú informáciu je potrebné do formulára zadať DIČ, alebo RODNÉ ČÍSLO.

Nájdený OÚD si následne môžete nechať poslať na Vami určenú mailovú adresu.

CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu