Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
5

Podnety a sťažnosti

Sťažnosti týkajúce sa konania orgánov finančnej správy:
staznosti@financnasprava.sk

Podnety a upozornenia na nedostatky v činnosti zamestnancov finančnej správy:
tel.: +421 (2) 43410938

Zasielanie neúplných alebo falošných pokladničných blokov z elektronickej registračnej pokladne:
pokladnica@financnasprava.sk

Podnety a upozornenia týkajúce sa nezákonného prevádzkovania hazardných hier:
hh-podnety@financnasprava.sk

Podnety, týkajúce sa trestnej činnosti v oblasti DPH, spotrebných daní (tabak, cigarety, lieh, minerálne oleje), ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva:
zelená linka [.pdf; 237 kB; nové okno]: +421 (800) 110110