Preskočiť na hlavný obsah

Sťažnosti a špeciálne podnety

Všeobecné podnety týkajúce sa konania orgánov finančnej správy:

Mailová komunikácia - podnety

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti

V nadväznosti na zákon č. 54/2019 Z. z. [nové okno] o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov neváhajte oznámiť podozrenie o protispoločenskej činnosti, o ktorej ste sa dozvedeli v rámci svojho zamestnania (povolania, postavenia alebo funkcie) na bezplatnom telefónnom čísle 0800 117 716 alebo na e-mailovej adrese protikorupcii@financnasprava.sk

Sťažnosti týkajúce sa konania orgánov finančnej správy (iba podľa zákona č. 9/2010 Z. z. [nové okno]):
staznosti@financnasprava.sk

Podnety a upozornenia na nedostatky v činnosti zamestnancov finančnej správy:
tel.: +421 (2) 43410938

Zasielanie neúplných alebo falošných pokladničných blokov z elektronickej registračnej pokladne:
pokladnica@financnasprava.sk

Podnety, týkajúce sa trestnej činnosti v oblasti DPH, spotrebných daní (tabak, cigarety, lieh, minerálne oleje), ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva:
zelená linka: +421 (800) 110110