Preskočiť na hlavný obsah

Sťažnosti a špeciálne podnety

Všeobecné podnety týkajúce sa konania orgánov finančnej správy:

Mailová komunikácia - podnety

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti

Oznámenie korupčného správania príslušníka finančnej správy oznámte na mailovú adresu protikorupcii@financnasprava.sk.

Podnety a upozornenia na nedostatky v činnosti zamestnancov finančnej správy oznamujte na tel. č. +421 48 4715198 alebo na adresu staznosti@financnasprava.sk.

Zároveň upozorňujeme, že sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. [nové okno])o sťažnostiach, ktoré sú podané elektronicky, musia byť následne podané v súlade s § 5 zákona o sťažnostiach.

Zasielanie neúplných alebo falošných pokladničných blokov z elektronickej registračnej pokladne:
pokladnica@financnasprava.sk

Podnety, týkajúce sa trestnej činnosti v oblasti DPH, spotrebných daní (tabak, cigarety, lieh, minerálne oleje), ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva:
zelená linka: +421 (800) 110110 - V prípade, že chce verejnosť podať podnet z mobilného telefónu, musí volať na telefónne číslo +421 (2) 58251311.