Preskočiť na hlavný obsah

Ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane

Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje na svojej internetovej stránke v zmysle § 50 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok. V ročnom prehľade prijímateľov je uvedený názov prijímateľa a jeho sídlo, identifikačné číslo organizácie a súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté podľa stavu k 31.12. kalendárneho roka.

Ročný prehľad prijímateľov 2% zaplatenej dane na osobitné účely (§50 zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Príbuzné stránky