Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 17 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie (ak bolo pridelené), meno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osoby, obec, PSČ, ulica číslo, Kód štátu (Štát), index daňovej spoľahlivosti.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: pdf, xls alebo csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 27. 9. 2023
DIČIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecPSČUlica čísloŠtátIndex daňovej spoľahlivosti
2120829502 51886715 TRUST 2019 s.r.o. Komárno 94501 Špitálska 2905 SK vysoko spoľahlivý
2120829854 51881501 SLG Trade s.r.o. Levice 93401 Bernolákova ul. 5009/18 SK spoľahlivý
2120829898 51902389 MI Invest s.r.o. Štitáre 95101 Pod Agátmi 574/15A SK spoľahlivý
2120839490 51945061 HUDAK BROS, s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 Zámocká 4771/22 SK vysoko spoľahlivý
2120839622 51937221 PSX TRADING s. r. o. Nové Zámky 94002 Pod kalváriou 5928/7 SK spoľahlivý
2120839798 51928612 Pfj s.r.o. Veľké Úľany 92522 1. Mája 33/23 SK menej spoľahlivý
2120839710 51941228 ET Logistic s. r. o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Karpatské námestie 10A SK spoľahlivý
2120839820 51892049 4R Consulting s.r.o. Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 Ľudmily Kraskovskej 1714/11 SK spoľahlivý
2120839853 51941791 IT specialista s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85105 Topoľčianska 3218/33 SK spoľahlivý
2120839523 51935813 MH 81, s.r.o. Poprad 05801 Joliota Curie 734/31 SK vysoko spoľahlivý

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku