Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 17 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie (ak bolo pridelené), meno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osoby, obec, PSČ, ulica číslo, Kód štátu (Štát), index daňovej spoľahlivosti.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: pdf, xls alebo csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 21. 7. 2024
DIČIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecPSČUlica čísloŠtátIndex daňovej spoľahlivosti
2121517101 53874862 Družstvo RSP Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Drotárska cesta 5943/56 SK spoľahlivý
2121518113 53717163 Blick Business s.r.o. Komárno 94504 Nová Stráž, Hlavná 30 SK menej spoľahlivý
2121518157 53679822 Brown Forman Worldwide s.r.o. Komárno 94504 Nová Stráž, Hlavná 30 SK menej spoľahlivý
2121518003 53858506 Corzo s.r.o. Komárno 94504 Nová Stráž, Hlavná 30 SK menej spoľahlivý
2121518465 53856414 Simply Best s.r.o. Komárno 94504 Nová Stráž, Hlavná 30 SK menej spoľahlivý
2121518410 53841999 Spirit Business s.r.o. Komárno 94504 Nová Stráž, Hlavná 30 SK menej spoľahlivý
2121517266 53832353 AllergoCare s.r.o. Harichovce 05301 Levočská 396/102 SK spoľahlivý
2121516991 53818512 JEMS, s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Miletičova 599/84 SK spoľahlivý
2121516881 53851838 MotoAutoBA s. r. o. Senec 90301 Ulica pri Čiernej vode 5353/35 SK spoľahlivý
2121516892 53877187 Kino PO s.r.o. Bernolákovo 90027 Grobská 1967/11C SK spoľahlivý

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku