Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 17 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie (ak bolo pridelené), meno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osoby, obec, PSČ, ulica číslo, Kód štátu (Štát), index daňovej spoľahlivosti.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: pdf, xls alebo csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 3. 3. 2024
DIČIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecPSČUlica čísloŠtátIndex daňovej spoľahlivosti
2121427231 53596455 CRISTENWOL s. r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83154 Račianska 9705/96 SK spoľahlivý
2121427484 53625463 IDM SERVICE, s.r.o. Turany 03853 Sadová 1148 SK vysoko spoľahlivý
2121427220 53603117 Smart Electronics, spol. s r. o. Sklené Teplice 96603 381 SK vysoko spoľahlivý
2121427264 53624432 ROVEX plus s. r. o. Žiar nad Hronom 96501 Záhradná 661/21 SK spoľahlivý
2121427286 53614127 Rischino KIDS s.r.o. Lazany 97211 Športová 145/27 SK spoľahlivý
2121427308 53564537 T&V RESIDENCE, s. r. o. Stropkov 09101 Matice slovenskej 899/1 SK spoľahlivý
2121427462 53600126 MaHa-Staving s. r. o. Lendak 05907 Partizánska 148/16 SK spoľahlivý
2121427363 53588461 BILSKA s. r. o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Rudolfa Mocka 2A SK spoľahlivý
2121427407 53587677 PHYSIOMED s. r. o. Košice - mestská časť Barca 04017 Zichyho 1575/9 SK vysoko spoľahlivý
2121427440 53595271 MISETIS s.r.o. Levice 93401 Vinohradnícka ul. 2858/11 SK spoľahlivý

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku