Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
4

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 15.10.2019
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2021955881 REMI STS, spol. s r.o. Humenné 06601 Mierová 94 2014 16.01.2015 02.05.2017 36503045
SK2022622173 LIPKOV, s. r. o. v konkurze Lipany 08271 Krivianska 518/38 2013 03.12.2013 01.01.2015 44180063
SK2022541290 ARDEM Slovakia spol. s r.o. v konkurze Snina 06901 Komenského 2651/1 2013 29.04.2014 02.10.2017 43889549
SK2022228318 NESSA GROUP Slovensko, s.r.o. Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107 Poľnohospodárska 51 2012 04.02.2013 03.10.2014 36661911
SK2022230760 NA - SYSTEMS s.r.o. Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Geologická 21 2013 05.02.2014 12.12.2014 36666416
SK2022555172 Kníhviazačstvo GUTENBERG, s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85103 Osuského 1649/40 2017 14.11.2017 04.01.2018 43987176
SK2023099111 DANMAR TRACTORS, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Bratská 1741/10 2017 27.02.2018 28.02.2018 45681759
SK2022010485 CS.A.-STAV, s.r.o. Ňárad 93006 90 2012 09.04.2013 24.09.2015 36271519
SK2022963679 AG - FORT a. s. Stupava 90031 Hviedoslavova 721/90 2013 27.06.2013 24.08.2018 44992424
SK2023195944 P&B ELEKTROMONT, spol. s r.o. Dolná Streda 92563 243 2014 01.05.2014 03.10.2014 46030310

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: