Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
4

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 19.4.2019
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2022187266 COHOSSI, s.r.o. Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Devätinová 19 2014 01.07.2014 03.10.2014 36360929
SK2022183691 PEMA Prešov, s.r.o. Ľubotice 08006 J. Kostru 34 2017 14.09.2017 16.09.2017 36516490
SK2022603033 SABYNA s. r. o. Bardejov 08501 Tehelná 25 2013 13.08.2013 03.10.2014 44152183
SK2021995569 INTERMEDEA s.r.o. Vysoké Tatry 05954 Sanatórium Tatranská Kotlina 68 2013 01.08.2013 02.12.2017 36504921
SK2023010484 LUKY TRANS, s. r. o. Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Závodná 3 2012 04.02.2013 03.10.2014 45446598
SK2022542192 AGROFARMA KRUŽLOVÁ, s.r.o. Kružlová 09002 125 2017 05.10.2017 06.10.2017 44009267
SK2022542159 AGROFARMA ŠEMETKOVCE, s.r.o. Šemetkovce 09003 55 2017 05.10.2017 06.10.2017 44021771
SK2024041360 Medecontransshop services, s.r.o. Drahovce 92241 Hlavná 585/37 2015 04.10.2015 03.03.2016 47540290
SK2023452640 MEROVIN s.r.o. Lučenec 98401 Novohradská 17 2013 19.09.2013 03.10.2014 46563636
SK2023581362 DREI-METAL, s.r.o. Terchová 01306 Školská 92/8 2015 29.01.2016 02.07.2017 46773053

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: