Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 24.2.2018
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2020014117 ALVA MK, spol. s r.o. Prešov 08001 K Surdoku 4 2012 04.02.2013 03.10.2014 36476234
SK4020268648 REALITY - správcovská CZ s. r. o. Uherský Brod (CZ) 68801 Nám. 1. máje 1605 2013 20.06.2013 01.01.2015 45235546
SK2023476587 DANES s.r.o. Košice - m.č. Staré Mesto 04001 Alžbetina 51 2014 31.12.2014 29.10.2015 46624031
SK2023105799 BITÚNOK VESTENICE, s.r.o. Bratislava 3 - Nové Mesto 83104 Elektrárenská 1 2013 02.07.2013 06.12.2015 45724776
SK2022949291 Graphic Machines Slovakia s. r. o. Bratislava 2 - Ružinov 82109 Trenčianska 30 2014 13.05.2014 03.10.2014 45355088
SK2022411358 SportTruck s.r.o. Kysucké Nové Mesto 02401 Kukučínova 2587 2013 22.02.2014 03.10.2014 36802999
SK2023116678 ANAMUR s. r. o. Košice - m.č. Sever 04001 Vodárenská 6 2013 18.06.2013 03.10.2014 45865213
SK2022029680 Steelstav, s.r.o. Košice Košice - mestská časť Šaca 04454 Vstupný areál U.S. Steel . 2012 09.04.2013 03.10.2014 36595543
SK2022985360 ELEKTROMONT-STAVEBNINY s. r. o. Sokoľ 04431 Kostolianska 247/5 2013 13.06.2013 03.10.2014 44742878
SK2022550959 IBIZA s.r.o. Komárno 94501 Sústružnícka 4/7 2013 28.09.2013 03.10.2014 43995128

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore