Preskočiť na hlavný obsah
Server 15

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie [komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV] sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 22.4.2021
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2022426967 TN-COMPANY, s.r.o. Trenčín 91101 Legionárska 6419 2012 04.02.2013 03.10.2014 36807257
SK2023126292 Economical Investment s.r.o. Komárno 94501 Ul.gen.Klapku 68/43 2018 27.06.2018 02.07.2018 45913536
SK2021859950 PETI SPED SLOVAKIA s.r.o. Dunajská Streda 92901 Hlavná 326/23 2017 04.05.2017 24.11.2018 36561631
SK2022586115 Globaldom s.r.o. Trnava 91701 Piešťanská 8188/3 2015 23.09.2015 02.11.2015 44096721
SK2022889770 Chevin Research s.r.o. Tekovské Lužany 93541 Družstevná 62/911 2016 29.11.2016 02.01.2017 44959931
SK2023168708 AGRIPA, s.r.o. Levice 93401 SNP 2115/24 2016 27.04.2016 25.02.2021 46004980
SK2021833836 ELSONT s.r.o. Štefanov 90645 391 2018 11.04.2018 21.04.2018 36261246
SK2022624164 EUROidea1 s.r.o. Trnava 91701 Horné bašty 36/B 2019 19.09.2019 06.02.2020 44199155
SK2023211861 M-Business SK, s.r.o. Miloslavov 90042 Lesná 556/A 2013 02.07.2013 03.10.2014 46005994
SK2022640774 EXPO INTERIER s. r. o. Holíč 90851 Jesenského 36 2015 09.06.2016 16.02.2017 44251742

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: