Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W4

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie [komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV] sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

UPOZORNENIE:

Finančná správa oznamuje, že na základe zákona č. 67/2020 Z. z. [nové okno] o niektorých opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 („lex korona“) neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov. Posledné stavy nedoplatkov sú k 29.2.2020, a takto ostanú až do ukončenia opatrení. Cieľom je zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na niektorých daňovníkov, ktorí by v dôsledku neaktuálneho stavu mohli mať problémy pre získanie dotácie, úveru, štátnych príspevkov a pod.

Môže však dôjsť k prípadom, keď daňový subjekt zaplatí nedoplatok voči daňovému alebo colnému úradu po termíne zverejneného stavu nedoplatkov. Finančná správa preto odporúča dotknutým daňovým subjektom, ktorí sú uvedení vo zverejnenom zozname so stavom k 29.2.2020 a tento nedoplatok zaplatili, aby požiadali príslušného správcu dane o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu k aktuálnemu dátumu.”

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 9.4.2020
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2020170152 CETEM, s.r.o. Piešťany 92101 Dlhá 31 2013 22.02.2014 30.01.2015 36232068
SK2022664369 ElmatPRO Services, s.r.o. Ivanovce 91305 79 2014 27.06.2014 03.10.2014 44286848
SK2022332928 SunnyCorp s. r. o. Komárno 94501 Baštová 28 2013 27.06.2013 03.10.2014 36743640
SK2023339087 BC TRADING,s.r.o. Trnava 91701 Pekárska 160/14 2012 09.04.2013 01.11.2014 46337270
SK2022195725 FIMONT, s.r.o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Žarnovická 1 2018 10.10.2018 11.10.2018 36517780
SK2020246008 DANCAR, s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Banšelova 16 2013 01.10.2013 03.10.2014 35805528
SK4020335957 KINESI, s.r.o. Praha 4 - Podolí (CZ) 14700 Ve Svahu 839/13 2014 10.01.2015 03.02.2015 27415724
SK2022749487 Party Time Agency spol. s r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Bulharská 35 2013 01.10.2013 03.12.2015 44536020
SK2022682849 INTERNATIONAL BUILDING COMPANY s. r. o. Prešov 08001 K Surdoku 9 2013 05.07.2013 03.10.2014 44402066
SK2022848003 TECHPERT s. r. o. Kameničná 94601 356 2014 29.04.2014 02.01.2017 44817151

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: