Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 18. 6. 2024
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2020506246 " AGROVASTA spol. s r.o." Sečovce Sečovce 07801 Štúrova 152/50 2012 04.02.2013 03.09.2021 31693822
SK2020390570 " FERRWOOD spol.s r.o." v likvidácii Trnava 91701 Hospodárska 72 2013 07.10.2014 04.04.2016 31105475
SK2020325494 " GALIMPEX - S, s.r.o " Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves 84107 Vápenka 1 2012 09.04.2013 02.02.2018 31340431
SK2021575842 " H A O J I E " , s.r.o. Košice - mestská časť Nad jazerom 04012 Irkutská 15 2013 29.04.2014 03.10.2014 36202258
SK2020030441 " H E D A N " s.r.o. Trebišov Košice - mestská časť Nad jazerom 04012 Jazerná 1 2012 04.02.2013 03.10.2014 36191221
SK2022606509 .. TOPRO s. r. o. Košice - mestská časť Sídlisko KVP 04023 Wuppertálska 55 2017 14.09.2017 02.02.2018 44162588
SK2022606509 .. TOPRO s. r. o. Košice - mestská časť Sídlisko KVP 04023 Wuppertálska 55 2021 05.11.2021 09.11.2021 44162588
SK2022811010 A - B ELEKTRIK s.r.o. Žilina 01001 Nám. Ľ. Štúra 2/3231 2012 04.02.2013 03.10.2014 44672365
SK2021992401 a - BODKA, s.r.o. Košice - m. č. Dargovských hrdinov 04022 OC Torysa Jaltská 2 2013 21.12.2013 03.10.2014 36591980
SK2020065190 A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným Kremnica 96701 Banská cesta 747/25 2022 09.06.2022 03.08.2023 36056065

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku