Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 13.12.2017
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2022715343 MEDIA SERVIS, s. r. o. Podbrezová 97681 Hviezdoslavova 19/140 2013 15.06.2013 03.10.2014 44350341
SK2020370880 Wolcott & Partners Investment Company s.r.o. Bratislava 5 - Petržalka 85101 Kopčianska 16 2012 04.02.2013 03.10.2014 31449484
SK2022193723 DUO Stav, s. r. o. v likvidácii Prešov 08001 Jarková 61 2012 09.04.2013 08.12.2017 36365173
SK2023311719 DIPSA s.r.o. Dunajská Streda 92901 Rákoczyho 1 2013 29.06.2013 03.10.2014 46292276
SK2022897679 ELA Trade s.r.o. Rožňava 04801 Akademika Hronca 3 2014 29.11.2014 20.01.2016 44553056
SK2020642723 GAAMA s.r.o. Rožňava 04801 Šafárikova 83 2014 01.05.2014 03.10.2014 31580777
SK2022837091 F.H. - Corporation s. r. o. Banská Bystrica 97401 Bakossova 3/C 2012 29.06.2013 01.01.2015 44775580
SK2023856406 SellEstate s.r.o. Bratislava 2 - Ružinov 82109 Zvolenská 3 2015 28.10.2015 02.01.2016 47361867
SK2023271349 BRAMA - MONT s.r.o. Malé Ozorovce 07663 Cintorinská 37/9 2013 27.06.2013 03.10.2014 46171436
SK2023392745 Pearlesque s. r. o. Bratislava 2 - Ružinov 82108 Ružová dolina 6 2014 29.11.2014 03.12.2015 46401890

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore