Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
2

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 25.8.2019
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2021838896 MAHO, s.r.o. Veľké Úľany 92522 Parková 609/1 2013 24.09.2013 03.10.2014 36261734
SK2022957156 PAFRA, s. r. o. Detva 96212 Obrancov mieru 881/17 2013 30.05.2013 03.10.2014 45345996
SK2023010462 JATEX, s. r. o. Galanta 92401 Hlavná 991/39 2014 29.11.2014 01.02.2015 45493847
SK2022377731 L´amante, s.r.o. Trnava 91700 Nobelova 12 2013 25.06.2013 03.10.2014 36776891
SK2022849587 S.G. MEDIA s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Klincová 37/B 2013 30.05.2013 03.10.2014 44806019
SK2022519642 Alex Club s.r.o. Nitra 94901 Dolnozoborská 13/8 2016 09.11.2016 08.08.2018 43908080
SK2022306440 TERMÉK, s.r.o. Šamorín 93101 Mliečno, Dolná 538/16 2012 09.04.2013 11.02.2019 36717550
SK2020197465 KN-DRINK, s.r.o. Komárno 94505 R.Seressa 4/26 2013 27.06.2013 03.10.2014 36236276
SK2023243585 Dekoration, s. r. o. Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Šamorínska 10 2013 01.10.2013 29.12.2017 46060367
SK2021307222 AMARILLIS-SLOVAKIA, s.r.o. Salka 94361 289 2014 24.06.2014 03.10.2014 36257311

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: