Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 20.10.2017
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK1020071580 Martin Furiš Tovarníky 95501 Obrancov mieru 41/98 2013 29.06.2013 03.10.2014 35361255
SK1070980933 Andrej Dežerický Nitra 94911 Pod hájom 12 2013 27.06.2013 03.10.2014 40494021
SK1077944395 Dušan Kováč Dudince 96271 Merovská 234 2014 27.06.2014 03.10.2014 44535643
SK1071424618 Erik Hatnančík Galanta 92401 Kolónia 1017/7 2013 27.06.2013 03.10.2014 40896463
SK1079061599 Martina Pištejová Košice - m.č. Šaca 04015 Železiarenská 476/12 2013 22.02.2014 04.04.2016 46368370
SK1023543312 Dušan Filip Spišská Nová Ves 05205 Štúrovo nábrežie 9 2014 26.06.2014 30.01.2015 41687396
SK1020031386 Stanislav Fedorišin Kaluža 07236 49 2013 29.06.2013 03.10.2014 40034071
SK1025639824 Gustáv Jacko Košice - m.č. Sídlisko KVP 04023 Húskova 83 2014 29.07.2014 02.07.2016 10817751
SK1083485359 Dominika Bzdýlová Kotešová 01361 Buková 624 2014 31.12.2014 08.10.2015 47031310
SK1020370054 Štefan Varga Komárno 94501 Vodná 21/62 2016 29.06.2016 02.10.2016 22713115

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore