Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W6

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 18.1.2020
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK1075708183 Adrián Ridzoň Banská Bystrica 97404 Tulská 5307/111 2013 28.09.2013 02.10.2016 43028934
SK1048450007 František Drgoňa Choča 95176 88 2015 01.10.2015 02.01.2017 42124590
SK1073542525 Ján Petrek Nová Bystrica 02305 403 2015 23.09.2015 02.11.2016 41075421
SK1073542525 Ján Petrek Nová Bystrica 02305 403 2013 02.10.2013 03.10.2014 41075421
SK1073492387 Ján Čík Želiezovce 93701 Svodov 139 2015 01.12.2016 02.10.2017 45233748
SK1020620876 Jozef Škvarka Janova Lehota 96624 184 2013 28.06.2013 01.03.2015 30461162
SK1020513109 Miroslav Baránek Sverepec 01701 308 2012 09.04.2013 03.02.2015 32901216
SK1083178998 Zdenko Horák Hul 94144 Nová 490/74 2013 28.06.2013 03.10.2014 45997250
SK1020345480 Pavol Nemčovič Cífer 91943 Trnavská 30 2014 04.06.2014 03.12.2015 33553386
SK1087042627 Anna Čonková Važec 03261 Hurbanova 815 2015 30.03.2016 28.02.2019 47820772

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: