Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 24.4.2018
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2020640094 DataVision s.r.o. Bratislava 2 - Vrakuňa 82107 Stavbárska 40 2013 25.06.2013 03.10.2014 36003620
SK2023320079 Národná dopravná spoločnosť, s.r.o. Riečka 97401 Riečka 157 2014 01.10.2014 24.09.2015 46307095
SK2022304339 NEM, s.r.o. Galanta 92401 Hlavná 991/39 2012 04.02.2013 03.10.2014 36725021
SK2020239507 Group KBC s. r. o. Martin 03601 A.Kmeťa 28 2012 04.02.2013 03.10.2014 35850591
SK2022792288 PBT Consulting, s. r. o. Kostolné 91613 Kostolné 158 2012 04.02.2013 03.10.2014 44684096
SK2023022023 GEMPA, s. r. o. Žilina 01001 M.R.Štefánika 7 2015 01.12.2015 03.02.2016 45534730
SK2022007691 LOGOS Zlatník,spol. s r.o. Bratislava 1 - Staré Mesto 81101 Zámocká 22 2015 23.09.2015 17.03.2017 36593923
SK2021961117 ILSTAV, s.r.o. Žilina 01001 Sasinkova 26 2012 04.02.2013 03.10.2014 36428566
SK2023165254 THANEL s. r. o. Bratislava 2 - Ružinov 82109 Trenčianska 57 2013 24.07.2013 03.10.2014 45974829
SK2022724352 LUNIAL, s. r. o. Bratislava 2 - Ružinov 82102 Drieňová 34 2012 28.06.2013 03.10.2014 44507275

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore