Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 19.7.2018
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2022853140 LSZ - STAV, s.r.o. Galanta 92401 Železničiarska 1422/24 2016 07.06.2016 03.08.2016 44851171
SK2023842876 Semper s. r. o. Holíč 90851 Svätej Anny 15 2016 10.09.2016 02.12.2016 47361425
SK2022139218 Sangat, s.r.o. Banská Bystrica 97405 Zvolenská cesta 14 2015 16.01.2016 17.01.2016 36283568
SK2023259942 Beinstal s. r. o. Váhovce 92562 811 2016 03.01.2017 03.02.2017 46173919
SK2021776284 LEARN & GROW s.r.o. Košice 04001 Nám. L. Novomeského 9 2014 21.06.2014 03.10.2015 36575402
SK2120128285 Nexus Invest, s.r.o. Muľa 99122 88 2016 23.02.2017 02.04.2017 48308391
SK2024030668 PAULE invest s.r.o. Rajec 01501 M. R. Štefánika 617 2017 19.10.2017 08.03.2018 47671581
SK2023354234 TON-CAR, s.r.o. Bratislava 81102 Tallerova 4 2015 22.03.2016 02.10.2016 46385525
SK2022983413 EXTENT-SB s.r.o. Dunajská Streda 92901 Hlavná 326 2015 11.06.2016 13.06.2016 45439761
SK2023077606 Equest Elite, s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Betliarska 12 2013 05.02.2014 03.12.2015 45660077

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: