Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 15

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 29.3.2020
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2020154180 HAMY, spol. s r.o. Nitra 94911 J.Haška 1 2013 29.06.2013 30.01.2015 36548391
SK2022520445 TRIO PACK PLASTIC s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Haburská 49/A 2013 18.09.2013 02.07.2016 43884393
SK2023110199 R.K.P.S. s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82102 Súmračná 14 2013 17.07.2013 03.10.2014 45856907
SK2023087759 MKR TECHNIK, s.r.o. Komárno 94501 Baštová 28 2013 19.06.2013 03.10.2014 45618445
SK2020494190 Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Košice - mestská časť Juh 04001 Pri nemocnici 7 2013 28.09.2013 03.10.2014 31732836
SK2023484738 Print4U, s. r. o. Nižná Myšľa 04415 Školská 98 2013 05.10.2013 03.12.2014 46612629
SK2020921232 KIT digital Slovakia s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82103 Seberíniho 4/B 2013 29.06.2013 03.10.2014 31390617
SK2023538847 tn, s.r.o. Dunajská Streda 92901 Záhradnícka 131/31 2013 19.11.2013 03.10.2014 46725491
SK2023641719 EMIRAS, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85107 Betliarska 22 2014 14.07.2015 30.10.2015 46894217
SK2020336219 B.S.R. BC, s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105 Vlčkova 8/A 2013 31.07.2013 03.10.2014 31352928

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: