Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
9

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 27.6.2019
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2023607718 ROSASTAV s.r.o. Dolný Hričov 01341 Májová 242 2013 27.06.2013 03.10.2014 46867082
SK2023775820 SPVDD, s.r.o. Lukavica 96231 Lukavická cesta 1352/4 2015 12.02.2016 02.07.2016 47173882
SK2022967914 Solár Line s.r.o. Liptovský Mikuláš 03101 Ploštín 117 2013 01.10.2013 02.10.2016 45385912
SK2022342817 LUNA CONSULTING s.r.o. Košice - mestská časť Košická Nová Ves 04014 Herlianska 40 2013 29.06.2013 21.12.2016 36751774
SK2020057732 TARA - MIX, s.r.o., v likvidácii Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Mäsiarska 1/418 2015 04.02.2016 02.05.2016 36183172
SK2021748949 TANIT s.r.o. Košice - mestská časť Nad jazerom 04012 Galaktická 26 2012 04.02.2013 03.10.2014 36571890
SK2021729842 GRILL PUB s.r.o. Košice - mestská časť Juh 04001 Rosná 12 2013 24.09.2013 03.10.2014 36571792
SK2023185384 DELOP, s.r.o. Košice - mestská časť Nad jazerom 04012 Irkutská 5/1399 2014 01.10.2014 01.01.2015 46011251
SK2022564049 PETAX SK, s.r.o. Vyšná Myšľa 04415 Hlavná 99 2015 29.12.2015 31.12.2015 44059396
SK2021706016 FLORIGATE s.r.o. Zlaté Moravce 95301 Továrenská 49 2016 27.10.2016 02.02.2018 36057746

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: