Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 20.9.2018
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2023486949 MESSI s.r.o. Veľký Krtíš 99001 Lučenská 1051 2014 12.12.2014 24.09.2015 46584111
SK2020133082 LUKE Consulting, s.r.o. Čadca 02201 Palárikova 1083 2017 20.03.2018 21.03.2018 36386278
SK2023105865 Greendox s. r. o. Považská Bystrica 01701 Stred 50/31 2017 07.10.2017 02.12.2017 45700931
SK2120381681 TOKGÖZ Trans Logistic s.r.o. Banská Bystrica 97401 Komenského 18 18 2017 27.06.2018 02.08.2018 50584910
SK2023799305 PIETRO LOGISTICS s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Kopčianska 10 2017 27.02.2018 28.02.2018 47182709
SK2120531798 PollakConsult s.r.o. Piešťany 92101 Cintorínska 2702/13 2018 06.04.2018 02.08.2018 50935470
SK2023278411 IRW spol. s r.o. Varín 01303 Ľudovíta Štúra 919/1 2015 23.09.2015 06.01.2017 46208666
SK2022512987 BLUE SKY MINING s.r.o. Košice 04011 Werferova 3 2015 15.01.2016 02.12.2016 43877729
SK2022447240 IPN, s.r.o. Žilina 01001 Burianova medzierka 4 2016 31.12.2016 10.02.2018 36835170
SK2023285033 MPS KOVO s.r.o. Radošovce 90863 101 2014 03.10.2014 02.07.2018 46218891

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: