Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
7

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 11.12.2018
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2023551244 Bersinel s.r.o. Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107 Majoránová 14764/9 2013 05.02.2014 19.04.2016 46733477
SK2020328497 SM international, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107 Priehradná 11 2014 29.11.2014 13.10.2015 31320139
SK2022461331 BRK finance, s. r. o. Žilina 01008 Nám. Ľudovíta Fullu 25/8384 2014 11.12.2014 05.03.2016 36846147
SK2021798988 J&C GF, s.r.o. Banská Bystrica 97590 Zvolenská cesta 20 2013 25.06.2013 01.02.2015 36417661
SK2021634505 BAUER COMPANY, s. r. o. Handlová 97251 Marka Čulena 1614/14 2013 12.10.2013 03.10.2014 36322393
SK2021789792 SLOVCOMPOSIT Košice s.r.o. Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Komenského 27 2013 29.06.2013 30.01.2015 36576701
SK2022431510 EURO IMMOREAL, s. r. o. Žilina 01001 Jánošíkova 264 2015 01.10.2015 03.10.2015 36823953
SK2022604573 Lacné bývanie, s. r. o. Žilina 01001 Horný Val 8/17 2014 28.06.2014 03.10.2014 44166125
SK2022783191 OB - STAV, s. r. o. Čadca 02201 Chalupkova 155/11 2012 04.02.2013 03.10.2014 44669101
SK2021758167 MELEŠ, s.r.o. Buková 91910 22 2012 04.02.2013 03.10.2014 36256846

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: