Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 20.8.2017
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2022668868 IGRI, s.r.o. Zvolen 96001 M. R. Štefánika 1719/44 2015 19.11.2015 02.01.2016 44359535
SK2022744658 PLBD s. r. o. Bratislava 1 - Staré Mesto 81104 Hlboká cesta 3 2013 31.12.2013 12.12.2014 44524455
SK2023298871 ZONEWORLD s. r. o. Bratislava 1 - Staré Mesto 81106 Štefánikova 7 2013 28.09.2013 03.10.2014 46239651
SK2022958652 KENOS, s. r. o. Bratislava 5 - Petržalka 85103 Lachova 1603/7 2014 09.04.2014 03.10.2014 45355223
SK2022500161 Fraba spol. s r.o. Dolný Kubín 02601 Tulská 19/2028 2013 01.08.2013 03.10.2014 43836607
SK2023203512 VISJA s.r.o. Bratislava 5 - Petržalka 85107 Vígľašská 19 2014 29.11.2014 04.04.2016 46047298
SK2020826093 DERMAline s.r.o. Bratislava 1 - Staré Mesto 81106 Banskobystrická 12 2013 05.09.2013 03.10.2014 35684101
SK2022273792 QITS, s.r.o. Čadca 02204 SNP 737/28 2013 29.06.2013 12.12.2014 36701238
SK2022242189 EUROPET s.r.o. Komárno 94501 Sústružnícka 7/10 2013 21.12.2013 03.10.2014 36657417
SK2022978837 Multimuligan s. r. o. Bratislava 1 - Staré Mesto 81102 Svetlá 1 2013 27.11.2013 03.10.2014 45412430

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore