Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 13

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 13.12.2019
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2022747287 KCK TRADING s.r.o. v konkurze Košice - mestská časť Šaca 04015 Učňovská 10 2013 18.07.2013 03.10.2014 44569475
SK2023365080 SOTERDACH, s.r.o. Rimavská Sobota 97901 Školská 872/17 2013 29.06.2013 06.12.2014 46408941
SK2023333037 C. J. STEEL CONSTRUCT, s.r.o. Košice - mestská časť Nad jazerom 04012 Levočská 2 2013 13.06.2013 03.10.2014 46337555
SK2022848520 KARANČ-SANITA s.r.o. Lučenec 98401 Fiľakovská cesta 288 2013 03.09.2013 03.10.2014 44833512
SK2022811054 B.T. SPEDITION s.r.o. Veľký Krtíš 99001 Škultétyho 1002/97 2012 04.02.2013 03.10.2014 44625251
SK2023099903 UNI. Fuel, s.r.o. Poltár 98701 Pionierska 99/21 2015 26.11.2015 02.06.2016 45711046
SK2021991257 VYPOS s.r.o. Zvolen 96001 J. Matušku 826/3 2014 29.11.2014 01.01.2015 36637017
SK2023289323 R4group s.r.o. Banská Bystrica 97401 Námestie SNP 16 2013 28.09.2013 03.10.2014 46236791
SK2022186265 MIKRA-TRADE s.r.o. Zvolen 96150 Buzulucká 3 2015 24.11.2015 14.01.2016 36648345
SK2022186265 MIKRA-TRADE s.r.o. Zvolen 96150 Buzulucká 3 2015 24.11.2015 14.01.2016 36648345

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: