Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
6

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 17.10.2018
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK1020511954 Jozef Haviar Domaniža 01816 224 2013 26.06.2013 03.10.2014 32889844
SK1020313140 Ing. Jozef Vychovalý Trenčín 91108 Šafárikova 2741/12 2013 25.06.2013 03.10.2014 11747412
SK1020445206 Mária Krajčíková Topoľčany 95501 Orgovánová 2751 2013 20.06.2013 03.10.2014 33130451
SK1030427904 Koloman Dušek Tornaľa 98201 Mliekárenská 26 2014 26.09.2014 12.09.2017 43312314
SK1032280040 Jana Jardeková Slovenské Kľačany 99102 34 2015 01.10.2015 09.12.2015 17895014
SK1075573675 Emília Blahutová Zlatno 98503 31 2014 30.09.2014 02.03.2017 44221321
SK1020472464 Oľga Cvoligová Dolný Kubín 02601 Pelhřimovská 1194/2 2014 01.07.2014 01.11.2014 34837086
SK1020729908 Ing. Dušan Dysko Poprad 05801 Partizánska 3261/18 2013 21.06.2013 03.10.2014 32859589
SK1038483270 Darina Letková Jablonica 90632 345 2015 23.09.2015 06.12.2016 44915438
SK1020299709 Jozef Hrica Štefanov 90645 85 2017 14.12.2017 03.04.2018 35295856

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: