Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 18.2.2019
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2022581286 Maxi Media, s.r.o. Košice - mestská časť Sídlisko KVP 04023 Dénešova 1155/41 2014 30.04.2014 03.10.2014 44018975
SK2022237580 DEKSTAV - SK, s.r.o. Bytča 01401 Nám. Slovenskej republiky 30 2013 29.06.2013 03.10.2014 36674001
SK2120147051 TRIPO SK s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103 Hattalova 12/A 2017 31.05.2018 06.06.2018 48292125
SK2120154256 ASR w.w. s.r.o. Trnava 91702 Jiráskova 5 2017 17.11.2017 08.03.2018 48330124
SK2021768683 Simply Trade EU s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 Zámocká 7074/30 2014 02.07.2014 03.10.2014 36414786
SK2120139923 Golem Star s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 Konventná 625/7 2016 23.06.2016 02.08.2016 50002074
SK2023305064 GESTERN, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Klincová 37/B 2012 04.02.2013 03.10.2014 46225846
SK2022486730 KERAMOS s.r.o. Banská Bystrica 97405 Námestie Ľudovíta Štúra 20 2013 28.02.2014 30.01.2015 43834329
SK2023233663 EDF Global s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 Parková 45 2014 29.11.2014 03.03.2016 46104062
SK2022326977 ALEX m & m s.r.o. Piešťany 92101 Kukučínova 13 2016 21.12.2016 03.02.2017 36744492

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: