Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 27.6.2017
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2820004319 SAINTEMP PROPERTY s.r.o., organizačná zložka Liptovský Mikuláš 03101 Kuzmányho 940/11 2013 01.08.2013 03.10.2014 46455761
SK2022317616 KAMEXIM s.r.o. Bratislava 1 - Staré Mesto 81106 Obchodná 39 2016 16.03.2017 02.05.2017 36734985
SK2023307286 TTC Group s.r.o. Čadca 02201 Slovenských dobrovoľníkov 1439 2016 31.01.2017 02.03.2017 46283030
SK2023697390 PPS Logistic s.r.o. "v likvidácií" Detva 96212 Tajovského 7 2014 04.12.2014 24.09.2015 47025484
SK2022874887 Guarantee, s. r. o. Bratislava 1 - Staré Mesto 81101 Zámocká 30 2012 04.02.2013 03.10.2014 44933215
SK2022481560 INVITA, s.r.o. Košice - m.č. Nad jazerom 04012 Jazerná 3 2015 04.12.2015 02.05.2016 36853020
SK2023313974 Expri, s.r.o. Turany 03853 Komenského 1120 2014 29.07.2014 01.01.2015 46277781
SK2020043861 Pro Reflex s.r.o. Košice - m.č. Západ 04011 Popradská 66 2015 29.12.2015 30.12.2015 36171042
SK2022155663 CANEO s.r.o. Bielovce 93574 72 2012 04.02.2013 03.10.2014 36285633
SK2023243189 TEREKO, s. r. o. Veľký Meder 93201 Námestie Bélu Bartóka 215 2012 04.02.2013 03.10.2014 46124136

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore