Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W8

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Aktualizovaný zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje  Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu vedeného podľa § 52 ods. 6 citovaného zákona.      

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 19.2.2020
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaDátum výmazuIČO
SK2022418453 HUMAN PROSPERITY GROUP s.r.o. Prešov 08001 Jurkovičova 6579/12 2015 21.11.2017 22.11.2017 36810339
SK2023336018 KAMOTEX s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 Špitálska 25 2017 22.06.2017 10.12.2019 46346872
SK2023218340 FOSSIL Energy s. r. o. Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107 Hradská 124 2015 15.10.2015 29.12.2015 46063889
SK2022915312 Solar Time, s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 Mlynské Nivy 4963/56 2012 09.04.2013 28.10.2014 45272166
SK2020246151 M-SECURITY SERVICE, s.r.o. Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Pri hrádzi 9 2013 28.06.2013 12.02.2020 35808934
SK2020018088 BONOTEX, s.r.o. Poprad 05801 Okružná 763/35 2014 06.12.2014 01.01.2015 36459933
SK2023104017 MS Web s.r.o. v likvidácii Prešov 08001 Justičná 7 2017 28.07.2017 02.11.2017 45844771
SK2023118581 ZamZam s.r.o. Turany nad Ondavou 09033 105 2013 29.06.2013 01.12.2014 45875120
SK2022785644 Šar SK s. r. o. Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Vinohradnícka 3 2013 01.10.2013 03.10.2014 44573138
SK2023152747 Stigma design, s.r.o. Zeleneč 91921 Obchodná 163/4 2017 05.01.2018 02.10.2018 45936854

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: