Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 12 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) [nové okno] a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti, a to do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.

V zozname sa uvádza

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, výška uplatneného nadmerného odpočtu, výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti a zdaňovacie obdobie,

b) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, výška uplatneného nadmerného odpočtu, výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti je zverejnený podľa stavu k 20.9.2018
IČ DPHIČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobieUplatnený nadmerný odpočetPriznaná vlastná daňová povinnosť
SK2020287445 35838191 2020287445 ATLANTIS DIVE, s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102 Legerského 10 SK 0118 0.00 548.77
SK2022583849 44071124 2022583849 Atlantis Enterprise, s.r.o. Spišské Podhradie 05304 Galova 66 SK 1217 0.00 6171.51
SK2022583849 44071124 2022583849 Atlantis Enterprise, s.r.o. Spišské Podhradie 05304 Galova 66 SK 0118 120.22 0.00
SK2022583849 44071124 2022583849 Atlantis Enterprise, s.r.o. Spišské Podhradie 05304 Galova 66 SK 0218 96.23 0.00
SK2023832536 47350521 2023832536 ATLANTIS SK s.r.o. Želovce 99106 Krtíšska 320/21 SK 1217 475.76 0.00
SK2023832536 47350521 2023832536 ATLANTIS SK s.r.o. Želovce 99106 Krtíšska 320/21 SK 0118 703.69 0.00
SK2023832536 47350521 2023832536 ATLANTIS SK s.r.o. Želovce 99106 Krtíšska 320/21 SK 0218 580.68 0.00
SK2021690605 35844230 2021690605 Atlantis Systems, s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 Gorkého 6 SK 0218 0.00 4566.12
SK2021690605 35844230 2021690605 Atlantis Systems, s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 Gorkého 6 SK 0118 0.00 4202.49
SK2021690605 35844230 2021690605 Atlantis Systems, s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 Gorkého 6 SK 1217 0.00 2740.94

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: