Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
7

Zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 12 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti, a to do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.

V zozname sa uvádza

  1. meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, výška uplatneného nadmerného odpočtu, výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti a zdaňovacie obdobie,
  2. obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, výška uplatneného nadmerného odpočtu, výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti je zverejnený podľa stavu k 27.9.2018
IČ DPHIČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobieUplatnený nadmerný odpočetPriznaná vlastná daňová povinnosť
SK2022818094 44750048 2022818094 ASTOM s. r. o. Považská Bystrica 01701 Šebešťanová 253 SK 0518 1954.65 0.00
SK2022818094 44750048 2022818094 ASTOM s. r. o. Považská Bystrica 01701 Šebešťanová 253 SK 0418 2066.31 0.00
SK2022263397 36689033 2022263397 ASTOM V, s. r. o. Považská Bystrica 01704 Šebešťanová 253 SK 0318 0.00 1437.34
SK2022263397 36689033 2022263397 ASTOM V, s. r. o. Považská Bystrica 01704 Šebešťanová 253 SK 0518 8624.77 0.00
SK2022263397 36689033 2022263397 ASTOM V, s. r. o. Považská Bystrica 01704 Šebešťanová 253 SK 0418 7532.07 0.00
SK2023126622 45900078 2023126622 ASTOM-4PS s.r.o. Dobšiná 04925 Vlčia Dolina 958 SK 0518 0.00 2353.57
SK2023126622 45900078 2023126622 ASTOM-4PS s.r.o. Dobšiná 04925 Vlčia Dolina 958 SK 0318 17234.33 0.00
SK2023126622 45900078 2023126622 ASTOM-4PS s.r.o. Dobšiná 04925 Vlčia Dolina 958 SK 0418 0.00 36428.47
SK2022317176 36736538 2022317176 ASTON BUILDING s.r.o. Košice - mestská časť Juh 04011 Werferova 1/2582 SK 0717 0.00 14705.76
SK2022317176 36736538 2022317176 ASTON BUILDING s.r.o. Košice - mestská časť Juh 04011 Werferova 1/2582 SK 0518 0.00 6941.16

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: