Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 12 zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti, a to do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.

V zozname sa uvádza

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, výška uplatneného nadmerného odpočtu, výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti a zdaňovacie obdobie,

b) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, výška uplatneného nadmerného odpočtu, výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti je zverejnený podľa stavu k 15. 6. 2024
IČ DPHIČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieUplatnený nadmerný odpočetPriznaná vlastná daňová povinnosť
SK2121623757 54307945 2121623757 + AN CARGO s.r.o. Trebišov 07501 SNP 233/123 SK 0124 0.00 0.00
SK2121623757 54307945 2121623757 + AN CARGO s.r.o. Trebišov 07501 SNP 233/123 SK 0224 0.00 0.00
SK2121623757 54307945 2121623757 + AN CARGO s.r.o. Trebišov 07501 SNP 233/123 SK 1223 0.00 88.33
SK2020172022 36249165 2020172022 " CCL s.r.o. " Piešťany 92101 Sv. Cyrila a Metoda 2 SK 1223 0.00 3935.10
SK2020172022 36249165 2020172022 " CCL s.r.o. " Piešťany 92101 Sv. Cyrila a Metoda 2 SK 0124 0.00 716.57
SK2020172022 36249165 2020172022 " CCL s.r.o. " Piešťany 92101 Sv. Cyrila a Metoda 2 SK 0224 0.00 1317.59
SK2020383002 00586374 2020383002 " E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo Zamarovce 91105 Zamarovská 260 SK 0224 0.00 3742.11
SK2020383002 00586374 2020383002 " E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo Zamarovce 91105 Zamarovská 260 SK 0124 0.00 3448.49
SK2020383002 00586374 2020383002 " E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo Zamarovce 91105 Zamarovská 260 SK 1223 39.95 0.00
SK2020417498 31105467 2020417498 " GROSYMA spol. s r. o. " Partizánske 95804 Topoľova 626/21 SK 0224 0.00 1090.57

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku