Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 12 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti, a to do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.

V zozname sa uvádza

  1. meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, výška uplatneného nadmerného odpočtu, výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti a zdaňovacie obdobie,
  2. obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, výška uplatneného nadmerného odpočtu, výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti je zverejnený podľa stavu k 21.12.2018
IČ DPHIČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobieUplatnený nadmerný odpočetPriznaná vlastná daňová povinnosť
SK2023072513 45506523 2023072513 AROSE s. r. o. Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica 84106 Prídavková 1824 SK 0818 0.00 481.91
SK2023072513 45506523 2023072513 AROSE s. r. o. Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica 84106 Prídavková 1824 SK 0618 0.00 1447.92
SK2023072513 45506523 2023072513 AROSE s. r. o. Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica 84106 Prídavková 1824 SK 0718 173.39 0.00
SK2023376641 46401741 2023376641 Arot, s. r. o. Lučenec 98401 Hladký Majer 2709 SK 0618 562.90 0.00
SK2023376641 46401741 2023376641 Arot, s. r. o. Lučenec 98401 Hladký Majer 2709 SK 0718 527.02 0.00
SK2023376641 46401741 2023376641 Arot, s. r. o. Lučenec 98401 Hladký Majer 2709 SK 0818 0.00 754.01
SK2022829413 44759525 2022829413 AROWANA, s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85106 Beňadická 3/3091 SK 0818 0.00 605.94
SK2022829413 44759525 2022829413 AROWANA, s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85106 Beňadická 3/3091 SK 0618 0.00 625.64
SK2022829413 44759525 2022829413 AROWANA, s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85106 Beňadická 3/3091 SK 0718 0.00 526.33
SK2022954406 45332622 2022954406 AROX, s.r.o. Krnča 95619 Pod táborom 508/155 SK 0618 0.00 6208.61

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: