Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W2

Zoznam vydaných oprávnení na distribúciu SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu, dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 23.9.2020
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
510031000004 ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica 974 05 Kremnička 3 29.11.2010 30.01.2017
510031000005 Michaela Tiralová - KONGO Rimavská Sobota 979 01 Tomašovská 2 15.12.2010
510031100002 PEKA - Peter Kamenský Brezno 977 01 Malinovského 20 21.03.2011
510031300005 NIKALIKÉR s.r.o. Sebedín - Bečov 974 01 Sebedín 39 07.08.2013
510031300008 The White Mouse s.r.o. Banská Bystrica 974 01 Horná 16 25.11.2013 01.04.2019
510031400003 ALFOX SLOVAKIA, s.r.o. Zvolen 960 01 J.C.Hronského 16 22.01.2014
510031400005 Auto biz s.r.o. Banská Bystrica 974 11 Rudohorská 22 04.08.2014 16.10.2014
510031400008 Calyx s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02 Rovníková 16 24.09.2014
510031600002 Ivan Lachký Nová Baňa 968 01 Cintorínska 106/18 04.04.2016 12.03.2018
510031600005 Beata Janštová Brezno 977 01 Pestovateľská 19 28.11.2016

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: