Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam vydaných oprávnení na distribúciu SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu, dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 9. 6. 2023
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
517231300015 A&A&Š s.r.o. Fiľakovo 98601 Námestie Slobody 2 06.03.2013
516431000125 ABI s.r.o. Banská Bystrica 97401 Majerská cesta 98 08.11.2010
520031000044 ACAN, s.r.o. Most pri Bratislave 90046 Bratislavská 775 14.10.2010
580032000005 ACCES System s.r.o. Piešťany 92101 Winterova 6739/12A 17.04.2020
587431000106 ADIMEX, s.r.o. Bratislava 84101 Fadrusova 21 09.11.2010 18.08.2014
520031000054 ADRIATIC GROUP.SK, s. r. o. Bratislava 82108 Klincová 37/B 28.10.2010 30.10.2012
566431000084 AG export import financial, s.r.o. Košice 04011 Toryská 3 26.10.2010 09.01.2015
520031500014 agaSSe, s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Mliekarenská 16013/19 25.09.2015
587331800024 Aggeusfund s. r. o. Senica 90501 Kvetná 1128/20 07.06.2018 23.04.2021
517231100006 Agnesa Šoóšová - A & A Fiľakovo 98601 Námestie slobody 2 20.01.2011 20.05.2013

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku