Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Zoznam vydaných oprávnení na distribúciu SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu, dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 20.9.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
667231000061 Marián Macko - DURSAJ Bánovce nad Bebravou 957 01 Sládkovičova 1199 12.11.2010 8:42:00
586131000092 Tibor Varga BASA Veľký Meder 932 01 Fučíková 2000/87 12.11.2010 10:06:00
516131000147 BAREPO s.r.o. Zvolen 960 01 Neresnícka cesta 2229 12.11.2010 11:15:00
587331000047 HURBAN trade s.r.o. Šaštín - Stráže 908 41 M.R.Štefánika 437 12.11.2010 13:18:00
520031000081 IMKON Distribution, a.s. Bratislava 811 03 Holubyho 1/A 12.11.2010 13:25:00
536431000032 Juraj Pastor VO - sklad Michaľany 076 14 Michaľany 226 12.11.2010 14:50:00
536431000033 Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s. Trebišov 075 01 Skladná 3 15.11.2010 8:25:00
520031000082 Ing. Lívia Kastlová Bernolákovo 900 27 Hlavná 131/123 15.11.2010 8:44:00
565231000160 1. day s.r.o. Košice 040 01 Mlynárska 19 15.11.2010 10:44:00
520031000083 L. U. CH. spol. s r. o. Pezinok 902 01 Šenkvická 14/A 15.11.2010 14:01:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: