Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
6

Zoznam vydaných oprávnení na distribúciu SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu, dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 17.10.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
618231000127 TRINOM, a.s. Pezinok 902 01 Kollárova 7 21.10.2010 10:50:00 29.1.2015 0:00:00
520031000063 MULTI IMPORT s. r. o. Bratislava 841 03 Hodonínska 1 29.10.2010 9:53:00 30.1.2015 0:00:00
626231000077 VELIKOPOL s.r.o. Humenné 066 01 Kukorelliho 1505/50 25.10.2010 12:54:00 11.2.2015 0:00:00
520031100019 EBENICA COFFEE s.r.o. Modra 900 01 Šúrska 136 6.4.2011 12:24:00 28.10.2014 0:00:00
520031000057 Ing. Mariena Hatalčíková Ko.Ma.Co Modra 900 01 Štefánikova 45 28.10.2010 11:09:00 4.2.2015 0:00:00
520031000020 SAVIO s.r.o. Bratislava 821 09 Trenčianska 6 13.10.2010 10:42:00 13.2.2015 0:00:00
606531400055 Ing. Stanislav Machovčák - ISM Staškov 023 53 Staškov 621 26.11.2014 0:00:00 16.2.2015 0:00:00
667131400033 PIVOVAR Ilava, s.r.o. Ilava 019 01 Pivovarská 58 31.10.2014 0:00:00
536431300022 PV-MOVING, s.r.o. Nižný Žipov 076 17 Školská 85/23 13.8.2013 15:27:00 9.5.2014 0:00:00
627331500011 MEDUX, s.r.o. Poprad 058 01 Levočská 3521/29 18.2.2015 0:00:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: