Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
7

Zoznam vydaných oprávnení na distribúciu SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu, dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 11.12.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
520031400008 VÍNO PEZINOK a. s. Pezinok 902 01 Za dráhou 21 3.3.2014 0:00:00
666731000103 Stanislav Števica STEL Kamenec pod Vtáčnikom 972 44 Na Kopaničky 677/25 12.11.2010 8:08:00 5.3.2014 0:00:00
565231300165 GALAXY, s.r.o. Košice 040 01 Čermeľská 3 10.9.2013 11:57:00
566431000092 BEEREX, s.r.o. Košice 040 11 Hronská 8 15.11.2010 12:47:00 12.3.2014 0:00:00
536131300097 Iveta Dufincová - MIBA Sobrance 073 01 SNP 447/12 23.12.2013 0:00:00
565231000155 SH INVEST s.r.o. Košice 040 01 Bellova 3 9.11.2010 10:47:00 24.3.2014 0:00:00
606331400001 M - FALCON, spol. s r.o. Martin 036 01 Nadi Hejnej 2 2.1.2014 0:00:00
600031400001 SECO leasing a.s Martin 036 01 Jesenského 25 8.1.2014 0:00:00
618231100138 MMS NITRA, s.r.o. Nitra 949 01 J.Haška 1 29.11.2011 11:34:00 8.1.2014 0:00:00
618231000131 BOFIL s.r.o. Nitra 949 01 Cabajská 10 21.10.2010 11:48:00 8.1.2014 0:00:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: