Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vydaných oprávnení na distribúciu SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu, dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 22.2.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
626331000106 BULDEM - export, import, spol. s r.o. Prešov Prešov 080 01 Budovateľská 38 26.10.2010 7:38:00 19.12.2011 11:00:00
520031000068 REVINA s.r.o. Bratislava 851 03 Gessayova 14 29.10.2010 11:14:00 4.10.2011 13:53:00
516131000131 Lagarta Beverages, s.r.o. Zvolen 960 01 Buzulucká 3/7912 20.10.2010 15:15:00 13.7.2011 11:52:00
565331100006 Zuzana Brossová Buzica 044 73 Buzica 192 11.4.2011 11:34:00 11.4.2011 11:42:00
516431000111 SINGER, s.r.o. Banská Bystrica 974 01 Majerská cesta 36 22.10.2010 12:45:00 20.7.2011 11:10:00
666731000094 Káne&K SK, s.r.o., organizačná zložka Bojnice 972 01 Hurbanovo námestie 48/38 26.10.2010 12:33:00 20.7.2011 14:17:00
520031100002 ESA LOGISTIKA, s.r.o. Senec 903 01 Diaľničná cesta 12 3.1.2011 10:16:00 25.7.2011 14:06:00
520031100027 ESA LOGISTIKA, s.r.o. Senec 903 01 Diaľničná cesta 12 25.7.2011 14:07:00
565231100179 NORMA, s.r.o. Košice 040 01 Terchovská 1 20.10.2011 9:59:00
520031000015 SPIRARE spol. s r. o. Bratislava 811 04 K Železnej studienke 28 13.10.2010 9:33:00 20.10.2011 13:28:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore