Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vydaných oprávnení na distribúciu SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu, dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 23.11.2017
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
607631100068 BELALKO, s.r.o. Trstená 028 01 Osadská 679/15 29.11.2011 10:11:00
606931100142 SkyDeal spol. s r.o. Bratislava 831 04 Vajnorská 1 29.11.2011 13:49:00
536131100067 EXTRAPRODUKTY, s.r.o. Sobrance 073 01 Nová 20 7.9.2011 15:28:00
520031000021 Perton, s. r. o. Bratislava 811 04 Štefánikova 43 13.10.2010 10:51:00 8.9.2011 15:42:00
580031100008 CARAT Distribution s.r.o. Šamorín 931 01 Senecká cesta 23 9.5.2011 15:36:00
667131100010 ILAVČAN, s.r.o. Ilava 019 01 Sihoť 166 10.5.2011 8:55:00
566431000086 DEMIDOFF, s.r.o. Košice 040 11 Popradská 58 26.10.2010 12:47:00 6.12.2011 14:12:00
626331100126 Dimitroff, spol. s r.o. Prešov 080 01 Sabinovská 12 6.12.2011 14:15:00
536131000086 LANNY, spol. s r.o. v likvidácii Sobrance 073 01 Nová ulica 20 26.11.2010 14:08:00 6.12.2011 15:26:00
565231100214 TOBI Plus s.r.o. Košice - Sever 040 01 Tolstého 169/20 13.12.2011 15:18:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore