Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky

Zoznam vydaných oprávnení na distribúciu SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu, dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 19.7.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
626331000115 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Prešov 081 77 Konštantínova 3 29.10.2010 12:58:00 20.2.2012 9:45:00
618231200045 Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. Topoľčianky 951 93 Cintorínska 31 18.4.2012 9:47:00
580031500004 dodbar, s.r.o. Drahovce 922 41 Školská 929/42 26.3.2015 0:00:00
510031400005 Auto biz s.r.o. Banská Bystrica 974 11 Rudohorská 22 4.8.2014 0:00:00 16.10.2014 0:00:00
615531000075 KAREM s.r.o. Číčov 946 19 Trávnik 236 21.10.2010 13:01:00 26.1.2015 0:00:00
587431000098 CUBA SI, s.r.o. Bratislava 821 01 Haburská 49/A 25.10.2010 9:13:00 9.2.2015 0:00:00
520031400020 WALPER DRINKS, s.r.o. Bratislava 831 03 Hlučínska 1/11 22.10.2014 0:00:00
618231000127 TRINOM, a.s. Pezinok 902 01 Kollárova 7 21.10.2010 10:50:00 29.1.2015 0:00:00
520031000063 MULTI IMPORT s. r. o. Bratislava 841 03 Hodonínska 1 29.10.2010 9:53:00 30.1.2015 0:00:00
626231000077 VELIKOPOL s.r.o. Humenné 066 01 Kukorelliho 1505/50 25.10.2010 12:54:00 11.2.2015 0:00:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: