Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
0

Zoznam vydaných povolení na predaj SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj, dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 11.12.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
626231700006 Zuzana Gubová Humenné 066 01 Čsl.armády 19898/63 27.1.2017 0:00:00
626331700007 Zuzana Ocsenášová Prešov 080 01 Štúrova 6464/21 20.1.2017 0:00:00 26.10.2017 0:00:00
606531700002 Magda Lutišanová - MEGGI Čadca 022 04 U Hluška Dukelských Hrdinov 792/14 27.1.2017 0:00:00
536131400069 TINA Michalovce plus s.r.o. Nacina Ves 072 21 Vybuchanec 1045 13.11.2014 0:00:00
536131300071 T I N A Vybuchanec s. r. o. Nacina Ves 072 21 Vybuchanec 1045 25.7.2013 10:43:00
536130700018 TINA Michalovce s.r.o. Nacina Ves 072 21 Vybuchanec 1045 5.1.2007 9:43:00
626331700005 Kristína Solejová Prešov 080 01 Zimná 6415/2 19.1.2017 0:00:00
517631800006 DYTEX - Peter Egri Rimavská Sobota 979 01 Agátová 1558/4 14.2.2018 0:00:00
607831700104 Dominika Bardiovská - UTEČ Z MESTA ‎Belá pri Varíne 013 05 Belá 908 12.12.2017 0:00:00
666731700006 Milan Fábry ml. Dolné Vestenice 972 23 Obrancov mieru 313/6 10.2.2017 0:00:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: