Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
1

Zoznam vydaných povolení na predaj SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj, dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 16.10.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
520030700150 Hotel Arcadia, s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 Zámočnícka 8 31.8.2007 8:45:00
527431500377 Black Dragon Distribution s.r.o. Bratislava-mestská časť Ružinov 820 05 Líščie Nivy 23 5.11.2015 0:00:00
607831800049 Michal Šugár Varín 013 03 Októbrová 639/37 26.7.2018 0:00:00
607831800047 Ing. Martina Ježíková Veľké Rovné 013 62 Veľké Rovné 1636 24.7.2018 0:00:00
666730600400 Ivana Mikuliaková Handlová 972 51 J. L. Bellu 1894/3 27.11.2006 12:39:00
516130600630 Emília Krébesová - Lahôdky - Cukráreň Hodruša - Hámre 966 61 Dolné Hámre 254 11.12.2006 13:51:00
516130600496 J.F.K. s.r.o. Bratislava - Ružinov 821 01 Haburská 25 24.11.2006 13:17:00
516130600437 Ján Jambrich Krupina 963 01 Kuzmányho 2545 21.11.2006 13:50:00
516130600475 Vlasta Tučeková - GOUDENS Banská Bystrica 974 11 Haškova 5844/36 23.11.2006 13:55:00
516130600359 Štefan Beňo Žiar nad Hronom 965 01 Nám. Matice Slovenskej 404/11 9.11.2006 15:00:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: