Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam vydaných povolení na predaj SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj, dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vydaných povolení na predaj SBL vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 18.5.2021
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
516130600001 Ivan Horniak SPORT PUB Zvolen 960 01 J. Gagarina 1470/139 02.08.2006 31.08.2007
516130600002 Ivana Mikulčíková Zvolen 960 01 Školská 1476/20 03.08.2006
516130600003 Ján Majsniar Banská Štiavnica 969 01 Energetikov 1479/11 04.08.2006
516130600004 Ľubomír Chrien - KLAS Zvolen 960 01 Novozámocká 2477/7 04.08.2006
516130600005 Mravec a synovia, s.r.o. Dúbravy 962 12 Dúbravy 80 04.08.2006
516130600006 Ján Šály Tekovská Breznica 966 52 Tekovská Breznica 745 04.08.2006 12.07.2007
516130600007 Obec Dúbravy Dúbravy 196 962 12 Dúbravy 07.08.2006
516130600008 Elena Lapínová - HELOIL Hriňová 962 05 Hriňová 1900 07.08.2006 15.01.2007
516130600009 Ján Dobias BILIARD KLUB - DODO Zvolenská Slatina 962 01 Budovateľská 30 07.08.2006
516130600010 MELIA s.r.o. Badín 976 32 Osloboditeľov 17 07.08.2006

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: