Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam vydaných povolení na predaj SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj, dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 24.1.2022
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
516430800119 1. produkčná, s.r.o. Bratislava 82109 Stará Prievozská 2 29.10.2008 17.01.2019
565231100048 IO spol. s r.o. Malá Ida 04401 Hlavná 10 07.03.2011 10.02.2016
565130600604 J.A.P. s.r.o. Košice 04011 Alejová 2 05.12.2006 03.06.2008
606930700009 SLOVREKREA, a.s. Žilina 1 01001 Hodžova 8 02.01.2007 23.10.2007
666530700052 " ANTONIO, s.r.o." Považská Bystrica 01701 M.R. Štefánika 161 17.04.2007
565130700121 " H A O J I E " , s.r.o. Košice 04012 Irkutská 15 26.01.2007 23.12.2010
527330600590 " JELLY " spol. s r.o. Bratislava 82104 Galvaniho 2/A 11.12.2006 01.10.2007
565130800140 " MULTIPHARM s.r.o." Košice 04001 Bencúrova 10 21.10.2008
586232000020 "300" s.r.o. Banka 92101 Topolčianska 4070/52 14.07.2020
565130600506 "AGENTÚRA GES" spol. s.r.o. Košice 04001 Laca Novomeského 13 27.11.2006

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku