Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vydaných povolení na predaj SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj, dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 23.6.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
666331800008 Amália Kačmariková Jablonka 906 21 Jablonka 234 15.5.2018 0:00:00
606331200011 RSMH s.r.o. Pastovce 935 74 Pastovce 27 14.2.2012 10:35:00
606330600011 Róbert Adamko Martin 036 01 J. Kráľa 337/37 10.8.2006 9:29:00
565231800068 OVOZEL GASTRO, s.r.o. Košice 040 01 Plťová 5 17.5.2018 0:00:00
527431500285 Gaudio Liberty s.r.o. Bratislava 841 05 Majerníkova 3041/38 10.8.2015 0:00:00
527431100378 GAWUR, s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 Kopčianska 2490/20 8.12.2011 15:14:00
615531300051 JAIRI s.r.o. Komárno 945 01 Malá Iža 53 3.12.2013 0:00:00
618231500084 Veronika Kondéová Klasov 951 53 118 12.10.2015 0:00:00 24.7.2017 0:00:00
615530600297 Ing. Irina Jaščuková - I & Š Komárno, časť Malá Iža 945 01 Malá Iža 53 6.11.2006 8:59:00
586131700009 Monika Bögi SÜKE-PRESSO Dunajská Streda 929 01 Zelená 7008/42A 8.3.2017 0:00:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore