Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vydaných povolení na predaj SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj, dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 22.2.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
517130700001 Príspevková organizácia ZLIEVČAN p. Bušince 991 22 Malé Zlievce 75 2.1.2007 11:02:00 31.12.2008 8:03:00
565130700013 GALLERY s.r.o. Košice 040 01 Dominikánske námestie 8 2.1.2007 10:57:00
517230700012 Mária Božiková Kotmanová 985 53 Kotmanová 165 2.1.2007 11:00:00 27.7.2010 15:37:00
527130700005 Edita Brandejsová Malacky 901 01 Cesta mládeže 2102/26 2.1.2007 10:59:00 10.5.2011 10:01:00
616330700001 Dušan Némethy Topoľčany 955 01 Janka Matušku 2178/13 2.1.2007 11:47:00
606531600035 A-PA s.r.o. Raková 023 51 Raková 897 7.9.2016 0:00:00
606531400008 A-SU,s.r.o. Raková 023 51 Raková 897 28.1.2014 0:00:00
606530700004 Anna Šušková - PASU Raková 023 51 Raková 897 2.1.2007 11:05:00 28.8.2008 8:01:00
606530900069 Anna Šušková - PASU Raková 023 51 Raková 897 27.10.2009 14:10:00
626531000057 Ľudmila Sláviková Stropkov 091 01 Hrnčiarska 1627/25 27.7.2010 15:01:00 10.8.2016 0:00:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore