Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vydaných povolení na predaj SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj, dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 26.9.2017
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
587331700030 Nóra Čatlošová Cerová 906 33 Lieskové 44 17.7.2017 0:00:00
587331600030 Miroslav Čatloš Cerová 906 33 Lieskové 44 2.8.2016 0:00:00 13.9.2017 0:00:00
527431600164 TiK s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02 Medená 5 23.5.2016 0:00:00
527431600179 IDHC, s. r. o. Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 Majoránová 14795/71 2.6.2016 0:00:00
536131600067 Radovan Haring Pčoliné 067 35 Pčoliné 221 20.5.2016 0:00:00
516431600055 FiTbar s.r.o. Detva 962 12 Fučíkova 527/3 24.5.2016 0:00:00
666331600017 Pavol Čellár Bratislava-Ružinov 821 02 Astronomická 1/A 23.5.2016 0:00:00 7.12.2016 0:00:00
666731600037 Silvia Baginová - Nateeva Prievidza 971 01 Viničná 680/19 6.6.2016 0:00:00
586231600015 Stanislav Varga Piešťany 921 01 Javorová 2888/26 25.8.2016 0:00:00
626330900080 BTS Hotels & Restaurants, s.r.o. Prešov 080 01 Hlavná 98 31.8.2009 9:22:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore