Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
3

Zoznam vydaných povolení na predaj SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj, dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 17.10.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
615531100015 Kudlicsková Melinda Bodza 946 16 Bodza 163 14.2.2011 13:00:00 6.5.2013 11:32:00
587430600488 Jaroslav Kondla JAVE Trnava 917 01 Oblúková 1808/7 30.11.2006 11:35:00
615630900006 Mgr. Silvia Csákvári Šahy 936 01 Janka Kráľa 46/23 1.4.2009 8:11:00 28.6.2016 0:00:00
615630800009 Mária Stahlová - HOSTINEC POD JAVOROM Šahy 936 01 Janka Kráľa 46/23 2.7.2008 13:46:00 3.10.2008 10:35:00
527431600058 Maycom s. r. o. Bratislava 851 01 Wolkrova 25 24.2.2016 0:00:00
536230800006 Erika Tóthová Zatín 076 53 č. 103 2.7.2008 15:13:00 15.10.2015 0:00:00
615730900004 BYTREAL Tlmače s.r.o. Tlmače 935 21 Kotlárska 2 17.2.2009 12:39:00
527130800028 Mbenz s.r.o. Sološnica 906 07 603 13.6.2008 11:56:00
517230800051 TENAT PLUS s.r.o. Vidiná 985 59 1.Mája 375/2 17.7.2008 12:40:00
516130800108 Jaroslav Krahulec - RELUK Sliač 962 31 Kukučínova 26 17.7.2008 14:31:00 12.9.2011 9:43:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: