Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
2

Zoznam vydaných povolení na predaj SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj, dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 22.8.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
667331500026 Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s. r. o. Trenčianske Teplice 914 51 Šrobárova 27/203 14.5.2015 0:00:00
666731500021 Nikola Farkašová Handlová 972 51 Údernícka 327/45 30.4.2015 0:00:00
586131500025 Marian Takács Trhová Hradská 930 13 Slnečná ulica 562/13 5.5.2015 0:00:00
666731800040 Elena Chovancová Handlová 972 51 Údernícka 332/8 2.7.2018 0:00:00
666731000117 REMATA, s.r.o. Handlová 972 51 Údernícka 332/8 20.12.2010 11:21:00 14.7.2016 0:00:00
606531600015 Helena Drábová Krásno nad Kysucou 023 02 Krásno nad Kysucou 1412 13.4.2016 0:00:00
667231500013 PIZZERIA LA MAŇANA, s.r.o. Uhrovec 956 41 A. Dubčeka 111/19 11.5.2015 0:00:00
565231500063 D&V Group s.r.o. Košice-Juh 040 01 Jantárová 10 5.5.2015 0:00:00
536131500026 Ludvík Banom Vrbnica 072 16 101 5.5.2015 0:00:00
667230800029 Peter Adamec Partizánske 958 06 Pod Šipkom 1155/12 2.9.2008 10:22:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: