Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vydaných povolení na predaj SBL

Podľa § 54 ods. 25 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj, dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 23.11.2017
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
615930600130 Valéria Kovácsová REGO Štúrovo 943 01 Sv. Štefana 67 7.11.2006 9:35:00
627530700047 Ľubomír Regec Kežmarok 061 01 Gen. Štefánika 1318/32 26.7.2007 10:46:00 15.3.2013 12:38:00
587430700170 Pavol Stacho - P A T Trnava 917 01 Sladovnícka 12 26.7.2007 12:51:00
516430700244 Eva Zichová, ZUZANA Brezno 977 01 ČSA 52 26.7.2007 11:43:00 1.12.2009 13:43:00
616330700057 Radoslav Majo - Agency Gemini Slovakia Production Solčany 956 17 Štúrova 504/ 4 30.7.2007 12:20:00
626330700161 Magdaléna Gaľová Varhaňovce 082 05 134 26.7.2007 12:34:00
587130700066 Adriano Food, s.r.o. Sereď 926 01 Nikolva 4346 10.8.2007 11:28:00 10.5.2011 12:09:00
626530700120 Jozef Voľanský Kľušov 086 22 Kobyly 11 10.8.2007 11:00:00 18.8.2008 10:11:00
520030700140 Oliver Tuharský ml. Bratislava 811 07 Blumentálska 11 10.8.2007 11:35:00 27.6.2017 0:00:00
527330700213 Patrícia Kunová Bratislava 821 07 Kríková 8 10.8.2007 11:43:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore