Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 30.6.2021
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
36656968 2022231343 € - Arabian Business Center - Slovakia s.r.o. Žilina 01001 Štúrova 10 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
31311873 2021745737 " Á M O S " Spišský Hrušov 05363 109/6 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
35830913 2021640511 " A.G.S.K. spol. s r.o." Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 Colnícka 12 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
34058273 2021499029 " B Y T O V K A 299 " Považská Bystrica 01701 ulica Tatranská 299 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
35611804 2021387137 " B 555 " - spoločenstvo vlastníkov bytov Šaľa 92701 Budovateľská 555/3 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
37883381 2021982149 " Banícka 806 " Poprad 05801 Banícka 806/14 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
37883372 2021982237 " Banicka 809 " Poprad 05801 Banícka 809/4 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
36097284 2021387126 " Budovateľská 542" - spoločenstvo vlastníkov bytov Šaľa 92701 Budovateľská 542/2 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
37884948 2021977683 " Bytové spoločenstvo Nové Solisko " Poprad 05801 Hviezdoslavova 4052 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
35607971 2021268601 " Bytové spoločenstvo 70/70 Leopoldov " Leopoldov 92041 Hlohovecká cesta 70/70 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku