Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W8

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 17.12.2019
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
31308686 2021517322 " D U H A " Krompachy 05342 Poštová 934/3,4 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
31310737 2021637629 " F Ľ U D E R " Spišská Nová Ves 05205 Štúrovo nábrežie 13/32 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
35760788 2020273497 " JAK ", spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Nad Kúriou 7 SK 01.01.2018 31.12.2018 11747.06 0.00 0.00
42377544 2120444986 ,, Malá ovečka ,, Dubnica nad Váhom 01841 Centrum II 81/23 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
37805347 2022314503 " Oravské združenie podnikateľov v cestovnom ruchu" Dolný Kubín 02601 Hamuliakova 47 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
36136131 2021324063 " Spoločenstvo Okružná 2061 " Dolný Kubín 02601 Okružná 2061 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 312.75 0.00
36141186 2021437033 " Š V E R M O V A 5 " Vrútky 03861 Švermova 5 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
37787292 2021576898 " TIRAK " Svidník 08901 Stropkovská 375 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
36056065 2020065190 A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným Kremnica 96701 Banská cesta 747/25 SK 01.01.2018 31.12.2018 899.43 0.00 0.00
36549690 2020154345 A - DOMA, spol. s r.o. Nitra 94901 Vodná 27 SK 01.01.2018 31.12.2018 11909.99 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: