Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 13

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 26.9.2019
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
36575682 2021782807 A - PLUS, s.r.o. Trebišov 07501 Varichovská 213/45 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 187.30
44401027 2022692309 A - PO STAV, s. r. o. Prešov 08005 Pri Hati 21 SK 01.01.2018 31.12.2018 105.54 0.00 0.00
36634115 2021944353 A - Profi, s.r.o. Banská Bystrica 97411 Starohorská 52/6155 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 13366.32
35750235 2020271847 A & R Consulting, s.r.o. Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Lieskovská cesta 12141/10A SK 01.01.2018 31.12.2018 264.05 0.00 0.00
46761683 2023567931 A & R PALKO, s.r.o. Štiavnik 01355 1302 SK 01.01.2018 31.12.2018 360.92 0.00 0.00
36359777 2022181106 A & R s.r.o. Trenčín 91108 Liptovská 2719/3 SK 01.01.2018 31.12.2018 67.98 0.00 0.00
36488496 2021770245 A - REGO, s.r.o. Prešov 08001 Hlavná 108 SK 01.01.2018 31.12.2018 275.57 0.00 0.00
36043052 2020094153 A - S - V, s.r.o. Tajov 97634 Tajov 350 SK 01.01.2018 31.12.2018 122.19 0.00 0.00
46285326 2023318396 A & S estate invest s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 M. Curie-Sklodowskej 1512/13 SK 01.01.2018 31.12.2018 2078.65 0.00 0.00
36509256 2022067443 A - SICE, s.r.o. Prešov 08001 Štefánikova 3884/24 SK 01.01.2018 31.12.2018 10824.05 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: