Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 15.9.2022
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
36137006 2021308509 „ Bellova " Martin 03601 Bellova 3,4,5,6 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 0.00 0.00
36114405 2021547803 " BYTOVKA 1656 " Považská Bystrica 01701 Šoltésovej 1656 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 0.00 0.00
36249165 2020172022 " CCL s.r.o. " Piešťany 92101 Sv. Cyrila a Metoda 2 SK 01.01.2021 31.12.2021 373.97 0.00 0.00
37803328 2021713133 " Červenej armády 361 " Martin 03601 Červenej armády 17-23 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 0.00 0.00
37903713 2120287125 " D R U Ž S T E V N Á 1062 " Turany 03853 Družstevná 11 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 0.00 0.00
36141925 2021427441 „ FEDOR" Martin 03601 Jilemnického 7,9,11,13 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 0.00 0.00
31105467 2020417498 " GROSYMA spol. s r. o. " Partizánske 95804 Topoľova 626/21 SK 01.01.2021 31.12.2021 526.97 0.00 0.00
36100757 2021397345 " J. Palárika " - Spoločenstvo vlastníkov bytov Šaľa 92701 J. Palárika 398 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 0.00 0.00
35760788 2020273497 " JAK ", spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Nad Kúriou 7 SK 01.01.2021 31.12.2021 24722.98 0.00 0.00
36142182 2021441048 „ Jilemnického 15,17,19 „ Martin 03601 Jilemnického 15,17,19 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku