Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 15

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 16.3.2020
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
35611804 2021387137 " B 555 " - spoločenstvo vlastníkov bytov Šaľa 92701 Budovateľská 555/3 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
36263435 2021872490 A & V s.r.o. v likvidácii Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Sedmokrásková 1845/6 SK 01.01.2019 30.09.2019 148.61 0.00 0.00
52113027 2120896052 A+ Bouw s.r.o. Belá 01305 Cintorínska 313 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
31558623 2020436396 A G R O V I T A spol. s r.o. Červený Kameň 01856 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 2298.60
35752734 2020230773 AA Traducta Slovensko, s.r.o. ˝v likvidácii˝ Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 Zámocká 22 SK 19.02.2019 15.04.2019 0.00 0.00 1157.00
31430473 2020396114 Aarsleff Hulín s.r.o. Hlohovec 92001 Mierová 23 SK 01.10.2018 30.09.2019 36983.25 0.00 0.00
50706195 2120462289 AB Trade company s. r. o. Senec 90301 Okružná 35 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 28466.97
44655339 2022782014 ABASK RECYCLING s.r.o. Košice - mestská časť Sídlisko KVP 04023 Trieda KVP 1 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 510064.45
46952322 2023713098 ABC TAXI BA II s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85107 Ľubovnianska 3190/10 SK 01.07.2018 30.06.2019 134.70 0.00 0.00
45686483 2023096526 ABC TAXI BA s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Pobrežná 41 SK 01.07.2018 30.06.2019 0.00 0.00 1965.06

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: