Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 15.3.2023
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
46357891 2023360625 A & D s.r.o. Trnava 91701 Saleziánska 28 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 132.56 0.00
52119459 2120907965 AA AVALA, s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82106 Trnavská cesta 61 SK 01.01.2022 31.05.2022 115.50 0.00 0.00
35809957 2020214845 AA taxi EURO, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85102 Vranovská 4 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 0.00 0.00
46715029 2023537626 AAA Bazar s.r.o. Košice - mestská časť Nad jazerom 04012 Bukovecká 13 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 0.00 9107.54
47534672 2023980717 AAA PLUS, s. r. o. Brezovica 02801 Školská 316 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 229.21 0.00
31430473 2020396114 Aarsleff Hulín s.r.o. Hlohovec 92001 Mierová 23 SK 01.10.2021 30.09.2022 214572.52 0.00 0.00
36566195 2021905886 AB - STATIK s.r.o. Nitra 94901 Kamenná 71 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 0.00 6649.00
31389325 2020326396 ABB, s.r.o. Bratislava - mestská časť Vajnory 83106 Tuhovská 29 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 733603.76 0.00
36486094 2021727653 ABBS, s.r.o. Prešov 08001 Pavlovičovo námestie 18 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 0.00 0.00
35820179 2021591253 ABC DANAS, s.r.o. Čadca 02201 Palárikova 76 SK 01.01.2021 31.12.2021 0.00 0.00 3388.15

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku