Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 21.12.2018
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
35815744 2020208080 SCHOLL&KOVO-HALLA s.r.o. Jakubov 90063 611 SK 01.01.2017 31.12.2017 19492.59 0.00 0.00
36593699 2022001531 Schöni s.r.o. Spišská Nová Ves 05201 Duklianska 51 SK 01.07.2017 30.06.2018 2880.00 0.00 0.00
45937231 2023144739 SCHONWALD, s.r.o. Šuňava 05939 Nižná Šuňava, Mieru 180/28 SK 01.01.2017 31.12.2017 2880.00 0.00 0.00
36449598 2020026690 SCHOTT, s.r.o. Bardejov 08501 Orechová 6 SK 01.01.2017 31.12.2017 2880.00 0.00 0.00
44644124 2022787492 schott trade s.r.o. Piešťany 92101 Mudroňova 25 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
35694491 2020904435 SCHUMANN & BERTHOLD, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Devín 84110 Viničná 685/4 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
47983884 2024173855 SCHUMI GROUP s.r.o. Malá Poľana 09024 54 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
44863942 2022850687 SCHVARCZ, s.r.o. Banská Bystrica 97405 Podháj 65 SK 01.01.2017 31.12.2017 1566.90 0.00 0.00
36868612 2023065198 SCHWARTZDENT s.r.o. Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 04013 Bukurešťská 16 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
47072920 2023718378 SCHWARTZTRANS s.r.o. Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 04013 Bukurešťská 16 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: