Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W5

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 22.6.2020
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
31311873 2021745737 " Á M O S " Spišský Hrušov 05363 109/6 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
35611804 2021387137 " B 555 " - spoločenstvo vlastníkov bytov Šaľa 92701 Budovateľská 555/3 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
34057561 2021703618 " Bytovka 1419" Považská Bystrica 01701 Hliny 1419 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
42025877 2022510842 " BYTOVKA 1429 SNP " Považská Bystrica 01707 na sídlisku SNP 1429 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
34054286 2022990123 " Bytovka 1461 " Považská Bystrica 01701 na sídlisku SNP 1461 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
37972740 2021957762 " Č E R V E N E J A R M Á D Y 2 " Turany 03853 Červenej armády 904/2 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
37972758 2021957872 " Č E R V E N E J A R M Á D Y 4,6,8,10" Turany 03853 Červenej armády 1030/4,6,8,10 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
36147958 2021545779 " ČERVENEJ ARMÁDY 1028/11 " Turany 03853 Červenej armády 1028/11 SK 01.01.2019 31.12.2019 189.00 0.00 0.00
37903713 2120287125 " D R U Ž S T E V N Á 1062 " Turany 03853 Družstevná 11 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
00586374 2020383002 " E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo Zamarovce 91105 Zamarovská 260 SK 01.01.2019 31.12.2019 1015.78 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: