Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W4

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 16.12.2020
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
36138215 2021382462 " N O V Á K A 3 " Martin 03601 J.Nováka 551/3 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
35630183 2020988673 " V. ŠROBÁRA III/12 " Šaľa 92701 V. Šrobára 573 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
50214136 2120498578 " swinedaily" Lietavská Lúčka 01311 Lietavská Svinná 220 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
50959182 2120546813 "AKO DOMA" Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Wolkrova 1126/41 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
42120519 2022698711 "AMARO NÍPO" - občianske združenie Vinodol 95106 514 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
50556975 2120411898 "BK Nitra" Nitra 94901 Lúčna 629/1 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 8136.04
42190983 2023085119 "Balockô dobrô" Čierny Balog 97652 Slnečná 1155/58 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
36144037 2021460969 "Bytové spoločenstvo ČK 66/20" Námestovo 02901 Červeného kríža 66/20 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
42448956 2120119760 "Cesta fantázie / Fantao" Banská Bystrica 97401 Špania Dolina 31 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
31962939 2021546274 "Drevný trh č.5, Košice" v likvidácii Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Drevný trh 5 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: