Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
2

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 28.6.2019
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
36656968 2022231343 € - Arabian Business Center - Slovakia s.r.o. Žilina 01001 Štúrova 10 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
31311873 2021745737 " Á M O S " Spišský Hrušov 05363 109/6 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
34058273 2021499029 " B Y T O V K A 299 " Považská Bystrica 01701 ulica Tatranská 299 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
35611804 2021387137 " B 555 " - spoločenstvo vlastníkov bytov Šaľa 92701 Budovateľská 555/3 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
36097284 2021387126 " Budovateľská 542" - spoločenstvo vlastníkov bytov Šaľa 92701 Budovateľská 542/2 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
35607971 2021268601 " Bytové spoločenstvo 70/70 Leopoldov " Leopoldov 92041 Hlohovecká cesta 70/70 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
35628235 2020971337 " Bytové spoločenstvo 78/54 Leopoldov " Leopoldov 92041 Hlohovecká cesta 78/54 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
35607939 2021279777 " Bytové spoločenstvo 80/50 Leopoldov" Leopoldov 92041 Hlohovecká cesta 80/50 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
34057561 2021703618 " Bytovka 1419" Považská Bystrica 01701 Hliny 1419 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00
42025877 2022510842 " BYTOVKA 1429 SNP " Považská Bystrica 01707 na sídlisku SNP 1429 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: