Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 15. 6. 2024
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
37811754 2021677966 „ A. Kmeťa 8 " Martin 03601 A. Kmeťa 8 SK 01.01.2023 31.12.2023 0.00 0.00 0.00
31311873 2021745737 " Á M O S " Spišský Hrušov 05363 109/6 SK 01.01.2023 31.12.2023 0.00 0.00 0.00
37801724 2021552973 " A. S T O D O L U 13 - 23 " Martin 03601 Aurela Stodolu 13-23 SK 01.01.2023 31.12.2023 0.00 0.00 0.00
37808729 2021627322 „ A. Stodolu 25 " Martin 03601 A.Stodolu 25 SK 01.01.2023 31.12.2023 0.00 0.00 0.00
42167965 2022616134 " ASOCIÁCIA VÝROBCOV TEPLA PRE KOMUNÁLNU SFÉRU, VÝROBCOV ELE Žilina 01001 Kálov 660/4 SK 01.01.2023 31.12.2023 0.00 0.00 0.00
35611804 2021387137 " B 555 " - spoločenstvo vlastníkov bytov Šaľa 92701 Budovateľská 555/3 SK 01.01.2023 31.12.2023 0.00 0.00 0.00
37883381 2021982149 " Banícka 806 " Poprad 05801 Banícka 806/14 SK 01.01.2023 31.12.2023 0.00 0.00 0.00
37883372 2021982237 " Banicka 809 " Poprad 05801 Banícka 809/4 SK 01.01.2023 31.12.2023 0.00 0.00 0.00
36137006 2021308509 „ Bellova " Martin 03601 Bellova 3,4,5,6 SK 01.01.2023 31.12.2023 0.00 0.00 0.00
36097284 2021387126 " Budovateľská 542" - spoločenstvo vlastníkov bytov Šaľa 92701 Budovateľská 542/2 SK 01.01.2023 31.12.2023 0.00 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku