Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 18. 9. 2023
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
36114405 2021547803 " BYTOVKA 1656 " Považská Bystrica 01701 Šoltésovej 1656 SK 01.01.2022 31.12.2022 0.00 0.00 0.00
37808907 2021684676 „ BYTOVÝ DOM ZÁHRADKY" Kláštor pod Znievom 03843 Ul. Záhradky súp. 167 SK 01.01.2022 31.12.2022 0.00 0.00 0.00
36249165 2020172022 " CCL s.r.o. " Piešťany 92101 Sv. Cyrila a Metoda 2 SK 01.01.2022 31.12.2022 2024.46 0.00 0.00
37804685 2021780871 " D O B Š I N S K É H O 29 " Martin 03601 Ul. Dobšinského 29 SK 01.01.2022 31.12.2022 0.00 0.00 4.00
36147541 2120171339 " G O L I A N A 1519 " v likvidácii Martin 03601 ul. Goliana 13,15,17 SK 01.01.2023 31.03.2023 0.00 0.00 0.00
31105467 2020417498 " GROSYMA spol. s r. o. " Partizánske 95804 Topoľova 626/21 SK 01.01.2022 31.12.2022 0.00 0.00 9378.31
35760788 2020273497 " JAK ", spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105 Björnsonova 3044/4 SK 01.01.2022 31.12.2022 31780.97 0.00 0.00
36139645 2021399974 " K - 22,23 " Martin 03601 Kozmonautov 22,23 SK 01.01.2022 31.12.2022 0.00 0.00 0.00
36138215 2021382462 " N O V Á K A 3 " Martin 03601 J.Nováka 551/3 SK 01.01.2022 31.12.2022 0.00 0.00 0.00
37906577 2121702957 " Spoločenstvo bytového domu 142 " Jasenová 02601 Jasenová 142 SK 01.01.2022 31.12.2022 0.00 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku