Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
7

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 27.9.2018
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
44037406 2022597280 EURORENTIER s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 Hrachová 91 SK 1.1.2017 0:00:00 31.12.2017 0:00:00 960.00 0.00 0.00
50267973 2120248779 Euroroof s.r.o. Pata 92553 Lipová 452/30 SK 1.1.2017 0:00:00 31.12.2017 0:00:00 977.11 0.00 0.00
46892303 2023661035 EURO-ROYAL GREMI s.r.o. Nová Baňa 96801 Bernolákova 5 SK 1.1.2017 0:00:00 31.12.2017 0:00:00 960.00 0.00 0.00
36626139 2021827291 EURO-ROYAL REALITY s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 SNP 129 SK 1.1.2017 0:00:00 31.12.2017 0:00:00 772.79 0.00 0.00
35828382 2021610096 EUROSAFE s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105 Smrečianska 43 SK 1.1.2017 0:00:00 31.12.2017 0:00:00 2880.00 0.00 0.00
46650016 2023531774 Euroscale Slovakia s.r.o. Štúrovo 94301 Hasičská 13A SK 1.1.2017 0:00:00 31.12.2017 0:00:00 960.00 0.00 0.00
46395903 2023365366 EUROSEARCH CONSULTING, s. r. o. Levice 93401 P.O.Hviezdoslava 615/23 SK 1.1.2017 0:00:00 31.12.2017 0:00:00 1408.53 0.00 0.00
36618471 2020071878 EURO-SEB, s.r.o. Sebechleby 96266 418 SK 1.1.2017 0:00:00 31.12.2017 0:00:00 5392.83 0.00 0.00
45363757 2022963767 EUROSELLINGS s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Krajná 7/C SK 1.1.2017 0:00:00 31.12.2017 0:00:00 2094.51 0.00 0.00
44619502 2022766185 EURO-service&montage, s.r.o. Kalná nad Hronom 93532 SNP 72/697 SK 1.1.2017 0:00:00 31.12.2017 0:00:00 480.00 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: