Preskočiť na hlavný obsah
Server W1

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 26.3.2021
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
31308686 2021517322 " D U H A " Krompachy 05342 Poštová 934/3,4 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
37799991 2022084900 " H V I E Z D O S L A V O V A 39 " Martin 03601 Hviezdoslavova 39 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
35760788 2020273497 " JAK ", spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Nad Kúriou 7 SK 01.01.2019 31.12.2019 16099.46 0.00 0.00
37805347 2022314503 " Oravské združenie podnikateľov v cestovnom ruchu" Dolný Kubín 02601 Hamuliakova 47 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
36136131 2021324063 " Spoločenstvo Okružná 2061 " Dolný Kubín 02601 Okružná 2061 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
36141186 2021437033 " Š V E R M O V A 5 " Vrútky 03861 Švermova 5 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
37787292 2021576898 " TIRAK " Svidník 08901 Stropkovská 375 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
37811096 2021672312 " Zvolenská 7, 8 " Martin 03601 Zvolenská 7,8 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
47323957 2023842425 A - Accounting com s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Zadunajská cesta 12 SK 01.01.2019 31.12.2019 0.00 0.00 0.00
45469423 2022995612 A - ARCHA, s. r. o. Považská Bystrica 01701 Dom služieb, Stred 39 SK 01.01.2019 31.12.2019 1209.91 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: