Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 29.9.2021
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
42142423 2820002955 " BYTOVKA 1466 SNP " Považská Bystrica 01701 na sídlisku SNP 1466 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
36114405 2021547803 " BYTOVKA 1656 " Považská Bystrica 01701 Šoltésovej 1656 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
36249165 2020172022 " CCL s.r.o. " Piešťany 92101 Sv. Cyrila a Metoda 2 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 14965.58
31308686 2021517322 " D U H A " Krompachy 05342 Poštová 934/3,4 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
00586374 2020383002 " E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo Zamarovce 91105 Zamarovská 260 SK 01.01.2020 31.12.2020 15242.29 0.00 0.00
31310737 2021637629 " F Ľ U D E R " Spišská Nová Ves 05205 Štúrovo nábrežie 13/32 SK 01.01.2020 31.12.2020 32.44 0.00 0.00
35760788 2020273497 " JAK ", spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Nad Kúriou 7 SK 01.01.2020 31.12.2020 21603.67 0.00 0.00
36139645 2021399974 " K - 22,23 " Martin 03601 Kozmonautov 22,23 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 261.00
36138215 2021382462 " N O V Á K A 3 " Martin 03601 J.Nováka 551/3 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
36142662 2021441356 " Sever " Martin 03601 Nálepkova 4,6,8 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku