Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
9

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 29.3.2019
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
36549690 2020154345 A - DOMA, spol. s r.o. Nitra 94901 Vodná 27 SK 01.01.2017 31.12.2017 20761.01 0.00 0.00
50521799 2120361320 A - WORK s. r. o. Nová Dubnica 01851 Pribinove sady 29/17 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
50892240 2120532854 A Class Studio - Material Solutions, s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103 Robotnícka ulica 5 SK 01.01.2017 31.12.2017 0.00 0.00 28928.63
35884215 2021821989 A. CRAFT TEAM s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82103 Seberíniho 1938/19 SK 01.01.2017 31.12.2017 0.00 0.00 368.94
46916881 2023654303 AA PROFIT, s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Slowackého 4690/43 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
44689799 2022800032 AA servisné družstvo Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Bieloruská 34 SK 01.01.2017 31.12.2017 638.01 0.00 0.00
36484954 2020010047 aaa - reality.sk, spol. s r.o. Prešov 08001 Plzenská 2 SK 01.01.2017 31.12.2017 0.00 480.00 0.00
46180842 2023270876 AAC Holding s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109 Dostojevského rad 5 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
46347062 2023375013 AAC Services k. s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109 Dostojevského rad 5 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
31430473 2020396114 Aarsleff Hulín s.r.o. Hlohovec 92001 Mierová 23 SK 01.10.2017 30.09.2018 86012.02 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: