Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 20.12.2021
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
31428860 2020405805 "NIVECO spol.s r.o." v likvidácii Nitra 94901 Chrenovská 32/1506 SK 01.01.2021 19.05.2021 0.00 0.00 381.63
42349991 2024066935 "SVB Štefunkova 2,4,6,8" Martin 03601 F. Štefunku 4651/2,4,6, SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
37898205 2021740237 "Spoločenstvo bytov A.Jiráska 17- 19" Lučenec 98401 A.Jiráska 17-19 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 3859.02
42079314 2121456513 "Spoločenstvo vlastníkov bytov 2663" Snina 06901 Komenského 2663 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
45021457 2022623977 "VSP - Stredný Gemer" Lubeník 04918 222 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
17151716 2020778496 "Združenie košických fotografov K-91" Košice - m. č. Dargovských hrdinov 04022 Krosnianska 694/21 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
35929898 2021991609 "Zlata Kravská, Ing., spol. s r.o." Bratislava - mestská časť Petržalka 85107 Ľubovnianska 2 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 2492.25 0.00
35929898 2021991609 "Zlata Kravská, Ing., spol. s r.o." Bratislava - mestská časť Petržalka 85107 Ľubovnianska 2 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 887.25 0.00
42060460 2022570847 "ČERVENÁ RUŽA" Ružomberok 03401 ZŠ, Klačno 2201/4 SK 01.01.2020 31.12.2020 0.00 0.00 0.00
50746278 2121525615 "Žilinská malá školská reforma" Šurany 94201 Školská 1034/3 SK 01.01.2018 31.12.2018 0.00 0.00 27.01

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku