Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e ods.9 zákona o dani z príjmov

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e ods.9 zákona o dani z príjmov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 30e ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, meno, priezvisko alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, obec, PSČ, ulica číslo, Kód štátu (Štát), výška uplatneného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia, hodnota investície podľa § 30e ods. 5 zaradená do užívania alebo hodnota obchodného majetku v príslušnom zdaňovacom období, plánovaná výška preinvestovania priemernej hodnoty investícií v percentách.


Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 15. 6. 2024
DIČMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška uplatneného odpočtu výdavkov na investícieHodnota investície podľa ods. 5Plánovaná výška preinvestovania (%)
2022327824 METICON, a.s. Závadka nad Hronom 97667 Osloboditeľov 128 SK 01.01.2023 - 31.12.2023 5546142.00 48856.43 0.00
2022874942 R-GLASS Trade s.r.o. Cinobaňa 98522 Katarínska Huta 433 SK 01.01.2023 - 31.12.2023 2051500.00 4273.96 2765.25
2021931626 WEGU SLOVAKIA s.r.o. Sereď 92601 Nový majer 4782 SK 01.01.2023 - 31.12.2023 3511200.05 73630.86 0.00
Zobrazených položiek na stránku