Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 15 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie (ak bolo pridelené), Meno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osoby, obec, PSČ, ulica číslo, štát.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 23.1.2022
DIČIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecPSČUlica čísloŠtát
2022231343 36656968 € - Arabian Business Center - Slovakia s.r.o. Žilina 01001 Štúrova 10 Slovensko
2021745737 31311873 " Á M O S " Spišský Hrušov 05363 109/6 Slovensko
2020506246 31693822 " AGROVASTA spol. s r.o." Sečovce Sečovce 07801 Štúrova 152/50 Slovensko
2021640511 35830913 " A.G.S.K. spol. s r.o." Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 Colnícka 12 Slovensko
2021499029 34058273 " B Y T O V K A 299 " Považská Bystrica 01701 ulica Tatranská 299 Slovensko
2021387137 35611804 " B 555 " - spoločenstvo vlastníkov bytov Šaľa 92701 Budovateľská 555/3 Slovensko
2021982149 37883381 " Banícka 806 " Poprad 05801 Banícka 806/14 Slovensko
2021982237 37883372 " Banicka 809 " Poprad 05801 Banícka 809/4 Slovensko
2020796976 17056543 " BARUN spol. s r. o. " v likvidácii Bratislava - mestská časť Petržalka 85102 Hrobákova 21 Slovensko
2021387126 36097284 " Budovateľská 542" - spoločenstvo vlastníkov bytov Šaľa 92701 Budovateľská 542/2 Slovensko

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku