Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 14 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie (ak bolo pridelené), Meno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osoby, obec, PSČ, ulica číslo, štát.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 21. 9. 2023
DIČIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecPSČUlica čísloŠtát
2022231343 36656968 € - Arabian Business Center - Slovakia s.r.o. Žilina 01001 Štúrova 10 Slovensko
2021677966 37811754 „ A. Kmeťa 8 " Martin 03601 A. Kmeťa 8 Slovensko
2021745737 31311873 " Á M O S " Spišský Hrušov 05363 109/6 Slovensko
2021552973 37801724 " A. S T O D O L U 13 - 23 " Martin 03601 Aurela Stodolu 13-23 Slovensko
2021627322 37808729 „ A. Stodolu 25 " Martin 03601 A.Stodolu 25 Slovensko
2020506246 31693822 " AGROVASTA spol. s r.o." Sečovce Sečovce 07801 Štúrova 152/50 Slovensko
2021640511 35830913 " A.G.S.K. spol. s r.o." Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 Colnícka 12 Slovensko
2020986231 36134953 „ B. Němcovej 1 " Martin 03601 B. Němcovej 1 Slovensko
2021553039 37800540 „ B. Němcovej 2 " Martin 03601 Ul. B. Němcovej 2 Slovensko
2021499029 34058273 " B Y T O V K A 299 " Považská Bystrica 01701 ulica Tatranská 299 Slovensko

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku