Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13b ods.7

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili oslobodenie podľa §13b ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §13b ods.7 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného oslobodenia, zdaňovacie obdobie uplatnenia oslobodenia, číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 30.6.2021
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátVýška oslobodeniaZdaňovacie obdobiePatent
2120930559 LLARIK SYSTEMS, s.r.o. Sereď 92601 Pažitná 1017/37 SK 4219.50 2020 Softvér ISkasaSoftvér Ekasa klient
2121445766 OZ Naše Domadice Domadice 93587 Domadice 10 SK 5789.36 2020
2020451048 VINUTA, s.r.o. Rajec 01501 Hollého 206/53 SK 146446.90 2020 DOHODA č.20/25/54E/3043DOHODA č.20/25//54E/5720
Zobrazených položiek na stránku