Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 11

Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13b ods.7

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili oslobodenie podľa §13b ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §13b ods.7 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného oslobodenia, zdaňovacie obdobie uplatnenia oslobodenia, číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13b ods.7 pre ďalšie spracovanie komprimované súbory (.zip) formátu XML  sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 16.12.2020
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátVýška oslobodeniaZdaňovacie obdobiePatent
2020128088 GALIA SLOVAKIA s.r.o. Vlachy 03213 142 SK 334223.12 2019 Dizajn, číslo zápisu 28640, zverejnené vo vestníku ÚVP SR 06/2019
2120759355 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce Michalovce 07101 Športová 1 SK 200000.00 2019 Zapísaný na MV SR dňa 29.12.2017, číslo spisu VVS/1-900/90/52589
2021488238 Hokejový klub Dukla Michalovce Michalovce 07101 Športová 1 SK 111075.00 2019 Zapísaný na MV SR 26.4.2000 , číslo spisu VVS/1-900/90-16772
Zobrazených položiek na stránku: