Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13b ods.7

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili oslobodenie podľa §13b ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §13b ods.7 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného oslobodenia, zdaňovacie obdobie uplatnenia oslobodenia, číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 15. 9. 2022
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátVýška oslobodeniaZdaňovacie obdobiePatent
2020128088 GALIA SLOVAKIA s.r.o. Vlachy 03213 142 SK 567124.41 2021 Dizajn číslo zápisu 28640, zverejnené vo vestníku ÚVP SR č. 06/2019. Názov dizajnu: %0C Upínacia časť ťažného zariadenia%0C
2120930559 LLARIK SYSTEMS, s.r.o. Sereď 92601 Pažitná 1017/37 SK 5235.00 2021 Softvér ISkasaSoftvér Ekasa klient
Zobrazených položiek na stránku