Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam regulovaných osôb

Aktualizovaný zoznam regulovaných osôb zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 14 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname sú uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, názov subjektu (meno a priezvisko FO / obchodné meno alebo názov PO), obec, PSČ, ulica číslo, štát, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 29.9.2021
DIČIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieOsobitné odvodyNedoplatok
2020263432 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82646 Prešovská 48 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 235173.60 0.00
2020000147 36445461 BUKOCEL, a.s. Hencovce 09302 Hencovská 2073 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 7990844.40 0.00
2020851767 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Žižkova 11 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 868279.20 0.00
2020356503 35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Röntgenova 26 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 391414.47 0.00
2022051130 35942436 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Einsteinova 25 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 3249375.60 0.00
2021931175 35910712 eustream, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Votrubova 11/A SK 01.08.2019 - 31.07.2020 34593634.80 0.00
2020527300 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81623 Štefanovičova 4 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 3430729.20 0.00
2020230135 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 92101 Nitrianska 18/7555 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 14046255.60 0.00
2022146599 36286192 NAFTA a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Votrubova 1 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 6837392.40 0.00
2020812343 35681462 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81250 Heydukova 10 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 25920.00 0.00
Zobrazených položiek na stránku