Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam regulovaných osôb

Aktualizovaný zoznam regulovaných osôb zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 14 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname sú uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, názov subjektu (meno a priezvisko FO / obchodné meno alebo názov PO), obec, PSČ, ulica číslo, štát, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 11.12.2022
DIČIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieOsobitné odvodyNedoplatok
2020374862 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81574 Dostojevského rad 4 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 4898578.80 0.00
2020164586 36232785 AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Einsteinova 24 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 18484.80 0.00
2020253818 35759143 Bayer, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109 Karadžičova 2 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 149648.40 0.00
2020000147 36445461 BUKOCEL, a.s. Hencovce 09302 Hencovská 2073 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 358725.60 0.00
2020340663 31353746 Cromwell a. s. Bratislava - mestská časť Lamač 84103 Lamačská 22 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 44612.40 0.00
2020851767 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Žižkova 11 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 429543.60 0.00
2021518719 36314242 ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica 01701 Robotnícka 2271 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 232953.60 0.00
2120429410 50720937 Ferroenergy s.r.o. Košice - mestská časť Šaca 04454 Vstupný areál U. S. Steel . SK 01.01.2021 - 31.12.2021 88497.60 0.00
2021000487 35709332 GSK Financial, a. s. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Lamačská cesta 3/A SK 01.01.2021 - 31.12.2021 3001976.40 0.00
2022646549 44291809 innogy Slovensko s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Hviezdoslavovo námestie 13 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 391732.80 0.00
Zobrazených položiek na stránku