Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 15

Zoznam regulovaných osôb

Aktualizovaný zoznam regulovaných osôb zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname sú uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, názov subjektu (meno a priezvisko FO / obchodné meno alebo názov PO), obec, PSČ, ulica číslo, štát, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: PDF, XLS alebo CSV). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam vybraných finančných inštitúcií s evidovanou výškou úhrady osobitného odvodu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 20.12.2019
DIČIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieOsobitné odvodyNedoplatok
2022134345 35979356 AEGON Životná poisťovňa, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Slávičie údolie 106 SK 01.01.2018 - 31.12.2018 583736.40 0.00
2020117561 36399604 A.En. Slovensko s.r.o. Martin 03601 Dúbravca 5 SK 01.01.2017 - 31.12.2017 701222.40 0.00
2020374862 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81574 Dostojevského rad 4 SK 01.01.2018 - 31.12.2018 8307884.40 0.00
2020164586 36232785 AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Einsteinova 24 SK 01.01.2018 - 31.12.2018 76094.40 0.00
2022104942 AXA životní pojišťovna a.s. Praha 2 12000 Lazarská 13/8 CZ 01.01.2018 - 31.12.2018 954423.60 0.00
2120429410 50720937 Ferroenergy s.r.o. Košice - mestská časť Šaca 04454 Vstupný areál U. S. Steel . SK 01.01.2018 - 31.12.2018 383611.20 0.00
2021000487 35709332 Generali Poisťovňa, a. s. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Lamačská cesta 3/A SK 01.01.2018 - 31.12.2018 1076368.80 0.00
2022646549 44291809 innogy Slovensko s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Hviezdoslavovo námestie 13 SK 01.01.2018 - 31.12.2018 726226.80 0.00
4120001666 MetLife Europe designated activity company Dublin Lower Hatch Street, On Hatch 20 IE 01.01.2018 - 31.12.2018 1571641.20 0.00
2020310578 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Metodova 8 SK 01.01.2018 - 31.12.2018 9046796.40 0.00
Zobrazených položiek na stránku: