Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W1

Zoznam regulovaných osôb

Aktualizovaný zoznam regulovaných osôb zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname sú uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, názov subjektu (meno a priezvisko FO / obchodné meno alebo názov PO), obec, PSČ, ulica číslo, štát, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: PDF, XLS alebo CSV). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam vybraných finančných inštitúcií s evidovanou výškou úhrady osobitného odvodu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 16.12.2020
DIČIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieOsobitné odvodyNedoplatok
2020374862 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81574 Dostojevského rad 4 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 6919827.60 0.00
2020164586 36232785 AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Einsteinova 24 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 41577.60 0.00
2022104942 AXA životní pojišťovna a.s. Praha 2 12000 Lazarská 13/8 CZ 01.01.2019 - 31.12.2019 476427.60 0.00
2020851767 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Žižkova 11 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 799831.20 0.00
2021931175 35910712 eustream, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Votrubova 11/A SK 01.01.2013 - 31.12.2013 6919827.60 0.00
2120429410 50720937 Ferroenergy s.r.o. Košice - mestská časť Šaca 04454 Vstupný areál U. S. Steel . SK 01.01.2019 - 31.12.2019 1853545.20 0.00
2022646549 44291809 innogy Slovensko s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Hviezdoslavovo námestie 13 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 434253.60 0.00
2022146599 36286192 NAFTA a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Votrubova 1 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 5574366.00 0.00
2020310578 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Metodova 8 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 4246738.80 0.00
2020216748 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Einsteinova 24 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 3220664.40 0.00
Zobrazených položiek na stránku: