Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam regulovaných osôb

Aktualizovaný zoznam regulovaných osôb zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 14 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname sú uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, názov subjektu (meno a priezvisko FO / obchodné meno alebo názov PO), obec, PSČ, ulica číslo, štát, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 22.3.2022
DIČIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieOsobitné odvodyNedoplatok
2021931175 35910712 eustream, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Votrubova 11/A SK 01.08.2020 - 31.07.2021 27683908.80 0.00
2020261353 35829052 Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Mlynské nivy 47 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 567590.40 0.00
2022117405 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Ševčenkova 36 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 567590.40 0.00
Zobrazených položiek na stránku