Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam regulovaných osôb

Aktualizovaný zoznam regulovaných osôb zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 13 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname sú uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, názov subjektu (meno a priezvisko FO / obchodné meno alebo názov PO), obec, PSČ, ulica číslo, štát, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 15. 3. 2024
DIČIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieOsobitné odvodyNedoplatok
2021931175 35910712 eustream, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Votrubova 11/A SK 01.08.2022 - 31.07.2023 1974721.20 0.00
2120175706 50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Ivánska cesta 30/B SK 01.01.2022 - 31.12.2022 233060.40 0.00
2022146599 36286192 NAFTA a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Votrubova 1 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 13428568.80 0.00
2121743437 47259116 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Einsteinova 24 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 1458640.90 0.00
2020479483 31587011 Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom 96548 Priemyselná 14 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 5898352.80 0.00
2021931109 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Plátennícka 19013/2 SK 01.08.2022 - 31.07.2023 10619436.00 0.00
2020394970 31411771 Zentiva, a.s. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Einsteinova 24 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 181602.00 0.00
Zobrazených položiek na stránku