Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 16

Zoznam regulovaných osôb

Aktualizovaný zoznam regulovaných osôb zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname sú uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, názov subjektu (meno a priezvisko FO / obchodné meno alebo názov PO), obec, PSČ, ulica číslo, štát, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: PDF, XLS alebo CSV). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam vybraných finančných inštitúcií s evidovanou výškou úhrady osobitného odvodu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 28.9.2020
DIČIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieOsobitné odvodyNedoplatok
2020000147 36445461 BUKOCEL, a.s. Hencovce 09302 Hencovská 2073 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 45534.00 0.00
2020356503 35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Röntgenova 26 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 342875.44 0.00
2022051130 35942436 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Einsteinova 25 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 968276.40 0.00
2021097089 31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105 Štefánikova 17 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 446256.00 0.00
2020527300 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81623 Štefanovičova 4 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 3205105.20 0.00
2020230135 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 92101 Nitrianska 18/7555 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 194823.60 0.00
2020812343 35681462 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81250 Heydukova 10 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 27709.20 0.00
2020310578 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Metodova 8 SK 01.01.2018 - 31.12.2018 5758536.00 0.00
2022502394 43860125 Pow-en a. s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Prievozská 4B SK 01.01.2019 - 31.12.2019 446256.00 0.00
2020261342 35829141 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82484 Mlynské nivy 59/A SK 01.01.2019 - 31.12.2019 6526728.00 0.00
Zobrazených položiek na stránku: