Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W2

Zoznam regulovaných osôb

Aktualizovaný zoznam regulovaných osôb zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname sú uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, názov subjektu (meno a priezvisko FO / obchodné meno alebo názov PO), obec, PSČ, ulica číslo, štát, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: PDF, XLS alebo CSV). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam vybraných finančných inštitúcií s evidovanou výškou úhrady osobitného odvodu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 16.3.2020
DIČIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieOsobitné odvodyNedoplatok
2020861557 35691999 NN Životná poisťovňa, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Jesenského 4/C SK 01.01.2018 - 31.12.2018 639328.80 0.00
2022214007 36366544 RIGHT POWER, a.s. Žilina 01001 Na Bráne 8665/4 SK 01.01.2018 - 31.12.2018 639328.80 0.00
2021931109 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82511 Mlynské nivy 44/b SK 01.08.2018 - 31.07.2019 18447349.20 0.00
Zobrazených položiek na stránku: