Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam regulovaných osôb

Aktualizovaný zoznam regulovaných osôb zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 13 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname sú uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, názov subjektu (meno a priezvisko FO / obchodné meno alebo názov PO), obec, PSČ, ulica číslo, štát, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 18. 9. 2023
DIČIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieOsobitné odvodyNedoplatok
2020263432 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82646 Prešovská 48 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 5820997.20 0.00
2020356503 35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Röntgenova 26 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 247474.80 0.00
2022051130 35942436 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Einsteinova 25 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 3052824.00 0.00
2120429410 50720937 Ferroenergy s.r.o. Košice - mestská časť Šaca 04454 Vstupný areál U. S. Steel . SK 01.01.2022 - 31.12.2022 159718.80 0.00
2021097089 31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105 Štefánikova 17 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 162470.40 0.00
2020527300 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81623 Štefanovičova 4 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 2254339.20 0.00
2020244699 35778458 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.") podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.") Bratislava - mestská časť Ružinov 82307 Ivanská cesta 93 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 438402.36 0.00
2020048580 36211541 MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Turbínová 3 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 2979940.80 0.00
2020812343 35681462 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81250 Heydukova 10 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 14568.00 0.00
2022502394 43860125 Pow-en a. s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Prievozská 4B SK 01.01.2022 - 31.12.2022 14568.00 0.00
Zobrazených položiek na stránku