Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam regulovaných osôb

Aktualizovaný zoznam regulovaných osôb zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname sú uvedené daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, názov subjektu (meno a priezvisko FO / obchodné meno alebo názov PO), obec, PSČ, ulica číslo, štát, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: PDF, XLS alebo CSV). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam vybraných finančných inštitúcií s evidovanou výškou úhrady osobitného odvodu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 26.3.2021
DIČIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieOsobitné odvodyNedoplatok
2022134345 35979356 AEGON Životná poisťovňa, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Slávičie údolie 106 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 396132.00 0.00
2021518719 36314242 ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica 01701 Robotnícka 2271 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 371402.40 0.00
2021931175 35910712 eustream, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Votrubova 11/A SK 01.08.2018 - 31.07.2019 47608474.80 0.00
2021000487 35709332 Generali Poisťovňa, a. s. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Lamačská cesta 3/A SK 01.01.2019 - 31.12.2019 838356.00 0.00
4120001666 MetLife Europe designated activity company Dublin Lower Hatch Street, On Hatch 20 IE 01.01.2019 - 31.12.2019 676615.20 0.00
2020861557 35691999 NN Životná poisťovňa, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Jesenského 4/C SK 01.01.2019 - 31.12.2019 367576.80 0.00
2022059094 35954612 Slovanet, a. s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Záhradnícka 151 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 235616.40 0.00
2020261353 35829052 Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Mlynské nivy 47 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 0.00 0.00
2021931109 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82511 Mlynské nivy 44/b SK 01.08.2019 - 31.07.2020 14166796.80 0.00
2022187453 36442151 Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina 01047 Pri Rajčianke 2927/8 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 4567846.80 0.00
Zobrazených položiek na stránku: