Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daň. subjektov s povoleným odkladom platenia dane alebo s povoleným platením dane v splátkach

V zmysle §52 ods.1 písm. c) zákona č. 563/2009 Zb. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je Finančné riaditeľstvo SR povinné zverejniť v prvom polroku bežného roka zoznam daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 33 000 € a u právnickej osoby 330 000 € a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá.