Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam daň. subjektov s povoleným odkladom platenia dane alebo s povoleným platením dane v splátkach

V zmysle §52 ods.1 písm. c) zákona č. 563/2009 Zb. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je Finančné riaditeľstvo SR povinné zverejniť v prvom polroku bežného roka zoznam daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 33 000 € a u právnickej osoby 330 000 € a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá.

Zoznam daňových subjektov podľa § 52 ods. 1 písm. c) daňového poriadku [.pdf; 227 kB; nové okno]

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 27. 6. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12. 11. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore