Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt

Aktualizovaný zoznam platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 16 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo organizácie (ak bolo pridelené), číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt, meno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osoby, obec, PSČ, ulica číslo, názov štátu.

Zoznam požaduje výber záznamov na základe úplného vyplnenia  preddefinovanej položky filtra – IČ DPH.

Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: PDF, XLS alebo CSV). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov"

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 18. 6. 2024

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Zobrazených položiek na stránku