Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W9

Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13a ods.6

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili oslobodenie podľa §13a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §13a ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného oslobodenia, zdaňovacie obdobie uplatnenia oslobodenia, číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér).

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13a ods.6 pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 16.12.2020
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátVýška oslobodeniaZdaňovacie obdobiePatent
2022946464 Kontentino s. r. o. Bratislava - mestská časť Devín 84110 Brigádnická 27 SK 396696.24 2019 KONTENTINO 1.0 - NÁSTROJ NA PLÁNOVANIE A SPRÁVU OBSAHU NA SOCIÁLNE SIETE, VRÁTANE FUNKCIÍ KOLABORÁCIE PRI PRÍPRAVE INTERNÉHO A KLIENTSKÉHO SCHVALOVACIEHO PROCESU.
2120982182 O DUŠU - psychologická pomoc a podpora duševného zdravia Žilina 01001 Nám. gen. M. R. Štefánika 894/13 SK 2170.00 2019
2020116505 TSS Group a.s. Dubnica nad Váhom 01841 Továrenská 4201/50 SK 861129.00 2019 názov počítačového programu: Soft INT: Systém pre spracovanie obrazu z inteligentných kamier
Zobrazených položiek na stránku: