Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13a ods.6

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili oslobodenie podľa §13a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §13a ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného oslobodenia, zdaňovacie obdobie uplatnenia oslobodenia, číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér).

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 29.9.2021
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátVýška oslobodeniaZdaňovacie obdobiePatent
2020259626 2 Ring, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Plynárenská 5 SK 543361.86 2020 2RING GADGETS FOR CISCO FINESSE, 2RING DASHBOARDS & WALLBOARDS
2120137525 CARAC s.r.o. Beluša 01861 J. Kráľa 761 SK 167475.30 2020 Výpis z registra úžitkových vzorov :číslo dokumentu : 8992číslo prihlášky : 50029-2020Register : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republikyBansk...  
2022295671 DD service, s.r.o. Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Estónska 28 SK 372312.50 2020 SW - Majetok
2023622931 Develer Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Estónska 5202/28 SK 262044.30 2020 TWINZUEFORM
2023355620 FLOWii s.r.o. Nové Zámky 94002 Ernestova bašta 2 SK 101978.89 2020 Flowii
2020445746 IPESOFT spol. s r.o. Žilina 01001 Bytčická 2 SK 47010.22 2020 IPESOFT - D2000 v12 = 35 010,22 €IPESOFT - SELT v5 = 12 000 €
2020281384 KASO TECHNOLOGIES, s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105 Dobšinského 18/A SK 323504.63 2020 Softwér - IS BarIS
2022946464 Kontentino s. r. o. Bratislava - mestská časť Devín 84110 Brigádnická 27 SK 603802.12 2020 KONTENTINO 1.0 - NÁSTROJ NA PLÁNOVANIE A SPRÁVU OBSAHU NA SOCIÁLNE SIETE, VRÁTANE FUNKCIÍ KOLABORÁCIE PRI PRÍPRAVE INTERNÉHO A KLIENTSKÉHO SCHVALOVACIEHO PROCESU.
2023048379 Obecný futbalový klub Čakajovce Čakajovce 95143 166 SK 6340.78 2020
2022655448 Pharm-In, spol. s r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 CBC V Karadžičova 16 SK 139675.22 2020 vlastné softvérové aplikácie:Price-InPrice-ExMonitor-InEx-PriceeRIXEx-Pend
Zobrazených položiek na stránku