Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 11

Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13a ods.6

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili oslobodenie podľa §13a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §13a ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného oslobodenia, zdaňovacie obdobie uplatnenia oslobodenia, číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér).

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13a ods.6 pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 16.3.2020
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátVýška oslobodeniaZdaňovacie obdobiePatent
2020844419 Nixfish s.r.o. Šamorín 93101 Mliečno, Prvá ulica 154/36 SK 0.09 2018
2021139791 OBEC Trhová Hradská Trhová Hradská 93013 488 SK 144667.95 2018
2021129957 OBEC Veľké Dvorníky Veľké Dvorníky 92901 190 SK 8.19 2018
2021572333 Spoločenstvo vlastníkov bytov J. Alexyho 5 Bratislava Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101 J. Alexyho 5 SK 450.00 2018
Zobrazených položiek na stránku: