Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 16

Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13a ods.6

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili oslobodenie podľa §13a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §13a ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného oslobodenia, zdaňovacie obdobie uplatnenia oslobodenia, číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér).

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13a ods.6 pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 28.9.2020
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátVýška oslobodeniaZdaňovacie obdobiePatent
2021611658 BOXING CLUB - Robotnícka telovýchovná jednota Malacky 90101 1. mája 108 SK 13571.03 2019
2021685457 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Babinej Babiná 96261 Č.d. 59 SK 7946.15 2019
2120925642 ILYO Taekwondo Zvolen Zvolen 96001 E. M. Šoltésovej 2139/26 SK 1250.85 2019
2021234512 Obec Čermany Čermany 95608 182 SK 0.55 2019 0
2120460782 PRO SKIZP - Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Drieňová 27 SK 2575.21 2019
2022587996 Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov Bratislava - mestská časť Ružinov 82658 Drieňová 27 SK 55940.07 2019
2120085495 Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83305 Limbová 5 SK 1353.70 2019
Zobrazených položiek na stránku: