Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13a ods.6

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili oslobodenie podľa §13a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §13a ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného oslobodenia, zdaňovacie obdobie uplatnenia oslobodenia, číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér).

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 15.9.2022
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátVýška oslobodeniaZdaňovacie obdobiePatent
2023622931 Develer Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Estónska 5202/28 SK 176733.59 2021 TwinzueForm
2023355620 FLOWii s.r.o. Nové Zámky 94002 Ernestova bašta 2 SK 146056.74 2021 FLOWII
2023824099 iInvoices s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Karadžičova 12 SK 448539.88 2021 Billdu
2020445746 IPESOFT spol. s r.o. Žilina 01001 Bytčická 2 SK 179092.45 2021 IPESOFT - D2000 v12 = 50 175,95 €IPESOFT - SELT v5 = 128 916,50 €
2020281384 KASO TECHNOLOGIES, s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105 Dobšinského 18/A SK 185475.58 2021 Softvér IS BARIS
2022946464 Kontentino s. r. o. Bratislava - mestská časť Devín 84110 Brigádnická 27 SK 826382.86 2021 KONTENTINO 1.0 – NÁSTROJ NA PLÁNOVANIE A SPRÁVU OBSAHU NA SOCIÁLNE SIETE, VRÁTANE FUNKCIÍ KOLABORÁCIE PRI PRÍPRAVE INTERNÉHO A KLIENTSKÉHO SCHVALOVACIEHO PROCESU
2120634494 PredictiveDataScience, s. r . o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 Kĺzavá 31 SK 230951.50 2021 PDS Core, PDS Schraubdaten, PDS Flussdiagramm, PDS Scanner, PDS Schweissdaten, PDS QS Audit, PDS Reporting, PDS Condition monitoring, PDS Road Test Prediction, PDS Wassertest, PDS Atlas, PDS Prrüfzent...  
2020380615 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. Skrátený názov: SIMS, a. s. SIMS, a. s. Nová Bošáca 91308 78 SK 384105.21 2021 Platforma SiMS
2020227770 ui 42 spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102 Sibírska 62 SK 156171.50 2021 Taskman 2020 - Na mieru vytvorený systém na riadenie chodu, vyúčtovávanie prác, nákladov a iných zdrojov pre klientské projekty vo firme, ktorá prioritne poskytuje služby (teda nie predaj tovaru). Sys...  
2020467163 UNIPAS, spol. s r.o. Koš 97241 Železničná 285/12 SK 18468.60 2021 SK 8699 YI
Zobrazených položiek na stránku