Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W6

Zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov"

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 18.1.2020
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlicaDátum vydania povoleniaDátum odňatia povoleniaČíslo odberného poukazuDátum pridelenia odberného poukazuDátum zrušenia odberného poukazu
618211200011 EURO-VAT, spol. s r.o. Alekšince 951 22 231 13.03.2012 611300076 30.07.2013
618211200011 EURO-VAT, spol. s r.o. Alekšince 951 22 231 13.03.2012 611400054 20.11.2014
618211200011 EURO-VAT, spol. s r.o. Alekšince 951 22 231 13.03.2012 611500055 17.03.2015
618211200011 EURO-VAT, spol. s r.o. Alekšince 951 22 231 13.03.2012 611700059 13.04.2017
618211200011 EURO-VAT, spol. s r.o. Alekšince 951 22 231 13.03.2012 611700060 13.04.2017
618211200011 EURO-VAT, spol. s r.o. Alekšince 951 22 231 13.03.2012 611700061 13.04.2017
618211200011 EURO-VAT, spol. s r.o. Alekšince 951 22 231 13.03.2012 611700062 13.04.2017
618211200011 EURO-VAT, spol. s r.o. Alekšince 951 22 231 13.03.2012 611700063 13.04.2017
618211200011 EURO-VAT, spol. s r.o. Alekšince 951 22 231 13.03.2012 611700064 13.04.2017
618211200011 EURO-VAT, spol. s r.o. Alekšince 951 22 231 13.03.2012 611700065 13.04.2017

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: