Preskočiť na hlavný obsah
Server W1

Zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle identifikačné údaje obchodníka s vybraným minerálnym olejom, adresu sídla alebo strvalého pobytu obchodníka s vybraným minerálnym olejom, číslo povolenia o zaradení do evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom, dátum vydania povolenia o zaradení do evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom, dátum odňatia povolenia z evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom, číslo odberného poukazu, dátum pridelenia odberného poukazu a dátum zrušenia odberného poukazu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov"

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 17.4.2021
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlicaDátum vydania povoleniaDátum odňatia povoleniaČíslo odberného poukazuDátum pridelenia odberného poukazuDátum zrušenia odberného poukazu
516411300009 MASLEN s.r.o. Badín 976 32 Badín 655 05.04.2013 511300015 05.04.2013
516411200017 WinePool s.r.o. Banská Bystrica 974 01 Cementárenská cesta 16 03.05.2012 20.10.2020 511300016 15.04.2013
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 521300270 24.04.2013
667111300003 ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Dubnica nad Váhom 018 41 Lieskovec 575/25 15.05.2013 661300071 25.06.2013
667111300010 STROJSPOL s. r. o. Ilava 019 01 Mládežnícka 740 11.07.2013 661300076 11.07.2013
586111300010 Východoslovenská Rafinéria s.r.o. Michalovce 071 01 Priemyselná 786 23.07.2013 581300090 23.07.2013
586111300010 Východoslovenská Rafinéria s.r.o. Michalovce 071 01 Priemyselná 786 23.07.2013 581300091 23.07.2013
586111300010 Východoslovenská Rafinéria s.r.o. Michalovce 071 01 Priemyselná 786 23.07.2013 581300092 23.07.2013
586111300010 Východoslovenská Rafinéria s.r.o. Michalovce 071 01 Priemyselná 786 23.07.2013 581300093 23.07.2013
586111300010 Východoslovenská Rafinéria s.r.o. Michalovce 071 01 Priemyselná 786 23.07.2013 581300094 23.07.2013

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: