Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W7

Zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov"

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 12.7.2020
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlicaDátum vydania povoleniaDátum odňatia povoleniaČíslo odberného poukazuDátum pridelenia odberného poukazuDátum zrušenia odberného poukazu
527411200053 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. Svätý Jur 900 21 Na Pažiti 6d 21.03.2012 521900216 08.01.2019
516411900001 LATARE s.r.o. Prešov 080 01 Hlavná 146 23.01.2019 511900026 23.01.2019
527411200054 TOTAL SLOVENSKO s.r.o. Bratislava 811 02 Dvořákovo nábrežie 4 21.03.2012 521900286 08.02.2019
527411200054 TOTAL SLOVENSKO s.r.o. Bratislava 811 02 Dvořákovo nábrežie 4 21.03.2012 521900287 08.02.2019
527411200054 TOTAL SLOVENSKO s.r.o. Bratislava 811 02 Dvořákovo nábrežie 4 21.03.2012 521900288 08.02.2019
527411200054 TOTAL SLOVENSKO s.r.o. Bratislava 811 02 Dvořákovo nábrežie 4 21.03.2012 521900289 08.02.2019
516411900005 ČOV a.s. Slovenská Ľupča 976 13 Slovenská Ľupča 566 08.02.2019
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 521900323 22.05.2019 27.05.2019
666311900002 SLOVETRA, a.s. Nové Mesto nad Váhom 915 01 Priemyselná 1122/2 23.05.2019
615711500034 POWER MAX s.r.o. Šahy 936 01 Hlavné námestie 37/37 17.07.2015 611900060 24.05.2019

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: