Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
7

Zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov"

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 11.12.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlicaDátum vydania povoleniaDátum odňatia povoleniaČíslo odberného poukazuDátum pridelenia odberného poukazuDátum zrušenia odberného poukazu
666711200009 ROSS NITRIANSKE RUDNO, spol. s r.o. Nitrianske Rudno 972 26 Madvova 235 26.3.2012 13:46:00
606511200016 TN SLOVAKIA, s. r. o. Kysucké Nové Mesto 024 01 Dubská cesta 2927/25 27.3.2012 11:34:00
587311200014 SLOVCIMI s.r.o. Skalica 909 01 Predmestie 1522/68 28.3.2012 10:47:00
527411200064 LUBOCONS CHEMICALS, s.r.o. Stupava 900 31 Dlhá 1 30.3.2012 9:04:00
527411200056 Lubricant SK, s.r.o. Bratislava 851 01 Kopčianska 15 29.3.2012 9:50:00 521300310 5.11.2013 10:10:00
527411200056 Lubricant SK, s.r.o. Bratislava 851 01 Kopčianska 15 29.3.2012 9:50:00 521400155 17.1.2014 13:00:00
527411200056 Lubricant SK, s.r.o. Bratislava 851 01 Kopčianska 15 29.3.2012 9:50:00 521500204 19.1.2015 10:27:00
527411200056 Lubricant SK, s.r.o. Bratislava 851 01 Kopčianska 15 29.3.2012 9:50:00 521500331 30.7.2015 10:06:00
527411200056 Lubricant SK, s.r.o. Bratislava 851 01 Kopčianska 15 29.3.2012 9:50:00 521600258 15.1.2016 6:50:00
527411200058 MIKROCHEM spol. s r.o. Pezinok 902 01 Za dráhou 33 29.3.2012 10:48:00 521200323 23.4.2012 9:16:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: