Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov"

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 18.2.2019
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlicaDátum vydania povoleniaDátum odňatia povoleniaČíslo odberného poukazuDátum pridelenia odberného poukazuDátum zrušenia odberného poukazu
607811600013 Hireco Technik s.r.o. Bytča 014 01 Sidónie Sakalovej 1438 09.11.2016
627311600007 PENTA SLOVENSKO, s.r.o. Poprad 058 01 Priemyselný areál Poprad - Východ, Hodžova 4944 10.11.2016 621600048 10.11.2016
627311600007 PENTA SLOVENSKO, s.r.o. Poprad 058 01 Priemyselný areál Poprad - Východ, Hodžova 4944 10.11.2016 621600049 10.11.2016
627311600007 PENTA SLOVENSKO, s.r.o. Poprad 058 01 Priemyselný areál Poprad - Východ, Hodžova 4944 10.11.2016 621700030 27.12.2016
627311600007 PENTA SLOVENSKO, s.r.o. Poprad 058 01 Priemyselný areál Poprad - Východ, Hodžova 4944 10.11.2016 621700031 27.12.2016
627311600007 PENTA SLOVENSKO, s.r.o. Poprad 058 01 Priemyselný areál Poprad - Východ, Hodžova 4944 10.11.2016 621800045 22.12.2017
627311600007 PENTA SLOVENSKO, s.r.o. Poprad 058 01 Priemyselný areál Poprad - Východ, Hodžova 4944 10.11.2016 621800046 22.12.2017 22.12.2017
627311600007 PENTA SLOVENSKO, s.r.o. Poprad 058 01 Priemyselný areál Poprad - Východ, Hodžova 4944 10.11.2016 621800047 22.12.2017
615911600004 Ing. Július Tatár - TATÁR Tekovské Lužany 935 41 Cintorínska 29 11.11.2016
565211600016 Kuenz - SK s.r.o. Kechnec 044 58 Perínska cesta 283 16.11.2016

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: