Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle identifikačné údaje obchodníka s vybraným minerálnym olejom, adresu sídla alebo strvalého pobytu obchodníka s vybraným minerálnym olejom, číslo povolenia o zaradení do evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom, dátum vydania povolenia o zaradení do evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom, dátum odňatia povolenia z evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 24.1.2022
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydania povoleniaDátum odňatia povolenia
587111800010 B.C.B., s.r.o. Galanta 92401 Z. Kodálya 793 09.07.2018
607311300003 LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. Liptovský Mikuláš 03180 1. mája 1850 31.01.2013 16.05.2016
618211300048 PPC Čab, a.s. Nové Sady 95124 Čab 268 27.11.2013
667311300011 A R A V E R a. s. Trenčín 91250 M. R. Štefánika 26 16.05.2013
626311500050 Abeille a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Sedmokrásková 6 28.05.2015 03.01.2019
516411800011 ABILITY, s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 Šášovské Podhradie 211 13.04.2018
527411300080 AC Bratislava, spol. s r. o. Bratislava 84101 Harmincova 2/B 31.05.2013
666311300008 ADAJA spol. s r.o. Nová Ves nad Váhom 91631 274 03.06.2013 29.11.2013
516111500050 ADAKAR, s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 Priemyselná 1055 21.10.2015
536111200012 ADAM OIL, spol. s r.o. Michalovce 07101 Letná 3973 04.04.2012

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku