Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 14

Zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov"

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 29.9.2020
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlicaDátum vydania povoleniaDátum odňatia povoleniaČíslo odberného poukazuDátum pridelenia odberného poukazuDátum zrušenia odberného poukazu
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 521400194 03.04.2014
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 521400210 28.05.2014
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 521400229 27.08.2014
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 521400236 25.09.2014
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 521400255 07.11.2014
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 521500033 28.11.2014
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 521500034 28.11.2014
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 521500036 28.11.2014
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 521500037 28.11.2014
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 521500038 28.11.2014

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: