Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 15

Zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov"

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 30.3.2020
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlicaDátum vydania povoleniaDátum odňatia povoleniaČíslo odberného poukazuDátum pridelenia odberného poukazuDátum zrušenia odberného poukazu
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 522000033 25.11.2019
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 522000034 25.11.2019
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 522000035 25.11.2019
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 522000036 25.11.2019
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 522000037 25.11.2019
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 522000038 25.11.2019
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 522000039 25.11.2019
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 522000040 25.11.2019
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 522000041 25.11.2019
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.03.2012 522000042 25.11.2019

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: