Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
6

Zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov"

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 17.10.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlicaDátum vydania povoleniaDátum odňatia povoleniaČíslo odberného poukazuDátum pridelenia odberného poukazuDátum zrušenia odberného poukazu
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.3.2012 14:24:00 521300326 6.12.2013 9:26:00
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.3.2012 14:24:00 521300327 6.12.2013 9:32:00
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.3.2012 14:24:00 521400043 6.12.2013 9:44:00
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.3.2012 14:24:00 521400044 6.12.2013 10:01:00
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.3.2012 14:24:00 521400045 6.12.2013 10:05:00
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.3.2012 14:24:00 521400046 6.12.2013 10:09:00
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.3.2012 14:24:00 521400047 6.12.2013 10:20:00
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.3.2012 14:24:00 521400048 6.12.2013 10:24:00
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.3.2012 14:24:00 521400049 6.12.2013 10:28:00
527411200055 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Pezinok 902 03 Glejovka 15 21.3.2012 14:24:00 521400050 6.12.2013 10:33:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: