Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §30c ods.8 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného odpočtu, zdaňovacie obdobie uplatnenia odpočtu, dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 15. 3. 2023
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška odpočtovProjekt čisloDátum začiatku projektuCiele projektu
2022873347 ADU.sk, s. r. o. Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107 Rajecká 24 SK 01.09.2021 - 31.08.2022 18516.00 1 Cieľ : Komplexné online riešenie pre vytvárenie, evidovanie, zaúčtovanie a archiváciu účtovných dokladov súvisiacich s obchodnou činnosťou právnických osôb . Popis : Aplikácie pre automatizované sprac...  
2020196563 BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda 92901 Rybný trh 332/9 SK 01.10.2021 - 30.09.2022 2342.60 1 14.06.2021 Cieľom projektu je výskum a vývoj nového technologického procesu výroby dezinfekčného prostriedku, ktorý je jedinečný vytvorením biocídneho filmu.
2120160647 Bloomreach SK s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 Staromestská 3 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 1156704.18 1 01.01.2020 Cieľom projektu je aplikácia znalostí v odbore softvérového inžinierstva na návrh, vývoj a testovanie podstatne zlepšenej, komplexnej, marketingovej platformy Exponea so zameraním na dosiahnutie novýc...  
2021670002 CAMPI HEALTHCARE SERVICES, s.r.o. Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Pajorova 2 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 25335.70 1 01.04.2020 A-P tyčinka
2023259128 CLEVERSOFT, s.r.o. Poprad 05801 Hviezdoslavova 4052/59 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 10551.30 1 01.01.2020 Cieľom projektu je aplikácia znalostí v odbore softvérového inžinierstva na návrh, vývoj a testovanie nového výrobnéhoinformačného systému so zameraním sa na zvyšovanie digitalizácie dát, výrobnej obl...  
2021931175 eustream, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Votrubova 11/A SK 01.08.2021 - 31.07.2022 55284.54 1 26.03.2021 Na základe odobratých vzoriek zemného plynu pri rôznych prevádzkových (prepravných) podmienkach vyhotovenie analýz, z ktorých sa stanoví obsah elementárnej síry, resp. zlúčenín síry v plyne.Postupne s...  
2021931175 eustream, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Votrubova 11/A SK 01.08.2021 - 31.07.2022 55284.54 2 01.08.2021 Vybudovanie %0Cskúšobnej tlakovej nádoby%0C, ktorá pozostáva z tlakovej nádoby naplnenej vodíkom do ktorej budú umiestnené vzorky materiálov rúr a zvarových spojov používaných v prepravnej sieti eustr...  
2120069446 insar.sk s.r.o. Prešov 08001 Konštantínova 3 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 49173.56 1 13.05.2015 Cieľom výskumu a vývoja v skupine 02000 technické vedy, podskupine 020100 stavebné inžinierstvo, primárne geodézia, kartografia a kataster s prienikom v odboroch vedy a techniky hlavne v podskupinách ...  
2120069446 insar.sk s.r.o. Prešov 08001 Konštantínova 3 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 40809.30 1 Cieľom výskumu a vývoja je pokračovanie a vylepšovanie Projektu č. 1 Výskum a vývoj pokročilých metód a nástrojov na meranie, spracovanie a vyhodnocovanie dát z diaľkového prieskumu Zeme (DPZ - ako v ...  
2020390779 Jacobs Slovakia s.r.o. Trnava 91701 Piešťanská 3 SK 01.10.2021 - 30.09.2022 461666.72 3 02.09.2021 Cielom projektu je vyvoj fixacneho zariadenia (FIZA) s oznacenim VANDA (vakuovo a nasypkou davkovane aditiva), ktore bude produkovat hotove zafixovane sudy s radioaktivnym odpadom pripravene na usklad...  
Zobrazených položiek na stránku