Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §30c ods.8 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného odpočtu, zdaňovacie obdobie uplatnenia odpočtu, dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 15. 3. 2024
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška odpočtovProjekt čisloDátum začiatku projektuCiele projektu
2022873347 ADU.sk, s. r. o. Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107 Rajecká 24 SK 01.09.2022 - 31.08.2023 28880.00 2 Cieľ : Automatizované spracovanie, evidovanie a prenos účtovných dokladov do ERP systému vrátane príslušného zaúčtovania s využitím procesov digitalizácie,vyťažovania a validácie dokladov za súčinnost...  
2022873347 ADU.sk, s. r. o. Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107 Rajecká 24 SK 01.09.2022 - 31.08.2023 28880.00 1 CIEĽ : KOMPLEXNÉ ONLINE RIEŠENIE PRE VYTVÁRENIE,EVIDOVANIE, ZAÚČTOVANIE A ARCHIVÁCIU ÚČTOVNÝCH DOKLADOV SÚVISIACICH S OBCHODNOU ČINNOSŤOU PRÁVNICKÝCH OSÔB . POPIS : APLIKÁCIE PRE AUTOMATIZOVANÉ SPRACO...  
2021774150 BOZPO, s.r.o. Prievidza 97101 Ciglianska cesta 3C SK 01.01.2018 - 31.12.2018 111206.00 1 03.01.2018 1. Štatisticky vyhodnotiť úrazovosť na území SR a klientov BOZPO, s. r. o.2. Identifikovať a analyzovať nedostatky v oblasti koordinácie BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarna bezpečnosť) na st...  
2021774150 BOZPO, s.r.o. Prievidza 97101 Ciglianska cesta 3C SK 01.01.2019 - 31.12.2019 85146.06 1 01.01.2019 1.Vytvorenie systematickej bázy znalostí o problematike školení bezpečnosti a ochrane zdravia (skratkaBOZP) a o postupoch pri vývoji softvéru s kvalifikovaným rozhodnutím o vhodnej metodike tvorby sof...  
2020087025 BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica 97401 Technická ulica 6 SK 01.04.2022 - 31.03.2023 325031.65 2 01.11.2022 Cieľom projektu je vývoj výrobného a technologického procesu dýz rodiny SNN. Vyrábané diely sú komplexné a ich opracovanie si vyžaduje aplikáciu viacerých nových operácií. Súčasťou projektu je aj komp...  
2020087025 BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica 97401 Technická ulica 6 SK 01.04.2022 - 31.03.2023 325031.65 1 01.01.2022 Cieľom projektu je vývoj výrobného a technologického procesu dýz rodiny SNM. Pôvodný proces využíval minimálne dve zariadenia. Cieľom vývoja je redukcia používaných zariadení o 50%. Súčasťou riešenia ...  
2120244863 DITIS, a. s. Bratislava - mestská časť Ružinov 82103 Bancíkovej 1/A SK 01.01.2022 - 31.12.2022 66000.00 0 01.01.2022 Neustále vyvíjame viacero produktov, kde využívame automatizovane spracovanie obrazu, resp. iných senzorických vstupov na reportovanie, riadenie a optimalizáciu procesov:- Projekt FlexiCity (integračn...  
2021555525 EMARK s.r.o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Dúbravská cesta 14 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 199038.81 4 08.01.2021 Cieľom projektu bolo navrhnutie a vývoj softvérového riešenia pre automatickú integráciu údajov o cenách apredaji zo zdrojových systémov s možnosťou užívateľských úprav a zároveň umožňujúceho automati...  
2021555525 EMARK s.r.o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Dúbravská cesta 14 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 199038.81 7 08.01.2021 Cieľom projektu bol vývoj aplikácie pre zber a analýzu údajov IoT zariadení a s nimi prepojenými službamia umožnenie efektívneho prístupu vývojárov a biznis používateľov k veľkým, objemným údajom zo z...  
2021555525 EMARK s.r.o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Dúbravská cesta 14 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 199038.81 6 01.01.2022 Cieľom projektu je vývoj riešenia umožňujúceho presnú a spoľahlivú cenovú kalkuláciu na veľké množstvo alternatív tendrovaných zákaziek využitím technológie Qlik Sense a jeho rozšírenia Inphinity Form...  
Zobrazených položiek na stránku