Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §30c ods.8 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného odpočtu, zdaňovacie obdobie uplatnenia odpočtu, dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 15.9.2022
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška odpočtovProjekt čisloDátum začiatku projektuCiele projektu
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2020 - 30.11.2021 430582.98 4 01.11.2018 Monitorovacia elektronika pre Smart City projekt a zber Big Data.Cieľom nášho projektu je vývoj komunikačného uzla pre riadenie a zber dát z inteligentných osvetľovacích telies verejného osvetlenia pr...  
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2020 - 30.11.2021 430582.98 3 01.09.2018 Vývoj testovacích zariadení na kalibráciu a vyhodnotenie modulov do svetelných rámp triediacich strojov poľnohospodárskych produktov.Cieľom projektu je vývoj zariadenia na meranie svietivosti, chybovo...  
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2020 - 30.11.2021 430582.98 2 01.09.2018 Vývoj elektroniky na riešenie bezpečnosti - monitorovanie a zónové riadenie rýchlosti vysokozdvižných vozíkov.Cieľom nášho projektu je vývoj elektroniky, FW a SW ktoré zabezpečia autonómne riadenie rý...  
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2020 - 30.11.2021 430582.98 1 15.12.2020 Monitorovacia elektronika pre zber komunálneho odpaduCieľom projektu je vývoj modulov HW a FW, ktoré umožnia monitorovanie zberu nádob s komunálnym odpadom. Údaje budú pozostávať z registrácie produc...  
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2020 - 30.11.2021 430582.98 5 05.12.2019 Vývoj a implementácia vlastného SoM modulu v priemyselných displejoch.Cieľom projektu je vývoj univerzálneho autonómneho a integrovateľného modulu so všetkými zaužívanými PC perifériami na riadenie pr...  
2024008723 AFS Visicom Slovakia a. s. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Röntgenova 26 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 405113.96 5 01.10.2021 1. Vyvinúť softvérové riešenie, ktoré dokáže v rámci jednej inštalácie podporovať minimálne 3 000 používateľov.2. Vyvinúť softvérové riešenie, ktoré dokáže v rámci jednej inštancie podporovať minimáln...  
2024008723 AFS Visicom Slovakia a. s. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Röntgenova 26 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 405113.96 4 01.05.2021 1. Vyvinúť softvérové riešenie, ktoré dokážev rámci jednej inštalácie podporovať minimálne 3 000 používateľov.2. Vyvinúť softvérové riešenie, ktoré dokáže v rámci jednej inštancie podporovať minimálne...  
2024008723 AFS Visicom Slovakia a. s. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Röntgenova 26 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 405113.96 2 01.01.2021 1. Vyvinúť softvérové riešenie, ktoré dokáže v rámci jednej inštalácie podporovať minimálne 3 000 používateľov.2. Vyvinúť softvérové riešenie, ktoré dokáže v rámci jednej inštancie podporovať minimáln...  
2024008723 AFS Visicom Slovakia a. s. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Röntgenova 26 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 405113.96 1 01.01.2021 1. Vyvinúť softvérové riešenie, ktoré dokáže v rámci jednej inštalácie podporovať minimálne 3 000 používateľov.2. Vyvinúť softvérové riešenie, ktoré dokáže v rámci jednej inštancie podporovať minimáln...  
2024008723 AFS Visicom Slovakia a. s. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Röntgenova 26 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 405113.96 3 01.01.2021 1. Vyvinúť softvérové riešenie, ktoré dokáže v rámci jednej inštalácie podporovať minimálne 3 000 používateľov.2. Vyvinúť softvérové riešenie, ktoré dokáže v rámci jednej inštancie podporovať minimáln...  
Zobrazených položiek na stránku