Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W1

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §30c ods.8 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného odpočtu, zdaňovacie obdobie uplatnenia odpočtu, dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8 pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 17.12.2019
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška odpočtovProjekt čisloDátum začiatku projektuCiele projektu
2120492528 ABmerit, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnava 91701 Hornopotočná 8208/1 SK 01.01.2018 - 31.12.2018 85339.75 0001 01.06.2017 NÁZOV PROJEKTU: UDINEE A MODARIA: ÚČASŤ V PROJEKTE JRC EC %0CUDINEE%0C A V PROJEKTE IAEA %0CMODARIA%0C. VÝVOJ A OVERENIE ALGORITMOV PRE VÝPOČET ŠÍRENIA RÁDIONUKLIDOV V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ A ALGORITMOV ...  
2020451873 ALFA BIO s.r.o. Banská Bystrica 97405 Kremnička 71 SK 01.01.2018 - 31.12.2018 70253.96 0001 01.11.2017 Cieľom projektu je vývoj nových receptov a technologických postupov hotových produktov pre gastro segment s ohľadom na využiteľnosť existujúcich kapacít pre 3 druhy receptov. Polievky, hotové jedlá, ...  
2020319004 Allplan Slovensko s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Bajkalská 19B SK 01.01.2018 - 31.12.2018 408520.42 0006 10.09.2018 Cieľom projektu je vyvinúť systém automatizovanej aktualizácie kót. Merateľným cieľom je dosiahnuť plnú funkcionalitu tohto systému vo všetkých moduloch určených pre architektov.
2020319004 Allplan Slovensko s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Bajkalská 19B SK 01.01.2018 - 31.12.2018 408520.42 0001 11.09.2017 Cieľom projektu je vývoj funkcie systému pre vytvorenie zakrivených rovín. Merateľným cieľom je prispôsobiť všetky existujúce komponenty a úspešne ich integrovať do existujúcej infraštruktúry.
2020319004 Allplan Slovensko s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Bajkalská 19B SK 01.01.2018 - 31.12.2018 408520.42 0004 11.09.2017 Cieľom projektu je rozšíriť systém o možnosti návrhu oceľových konštrukcií. Merateľným cieľom je aplikovať všetky funkcie stávajúceho systému do nového rozšírenia.
2020319004 Allplan Slovensko s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Bajkalská 19B SK 01.01.2018 - 31.12.2018 408520.42 0003 11.09.2017 Cieľom projektu je vytvoriť unifikovaný systém pre prácu architekta aj inžiniera. Merateľným cieľom je dosiahnuť schopnosť systému vytvoriť kompletnú technickú dokumentáciu.
2020319004 Allplan Slovensko s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Bajkalská 19B SK 01.01.2018 - 31.12.2018 408520.42 0005 10.09.2018 Cieľom projektu je vyvinúť nový strešný modelár, ktorý je schopný pokryť aktuálne požiadavky trhu. Merateľným cieľom je dosiahnuť schopnosť navrhnúť akýkoľvek štandardizovaný typ strechy, ktoré sa v s...  
2020319004 Allplan Slovensko s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Bajkalská 19B SK 01.01.2018 - 31.12.2018 408520.42 0002 11.09.2017 Cieľom projektu je prispôsobenie existujúceho systému k novému štandardu IFC4. Merateľným cieľom je úspešné certifikovanie systému.
2020051253 Alpha Technologies, s.r.o. Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 04013 Bruselská 8 SK 01.01.2018 - 31.12.2018 10037.98 0004 01.07.2018 vývoj blockchainovej platformy s regulovaným prístupom
2020051253 Alpha Technologies, s.r.o. Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 04013 Bruselská 8 SK 01.01.2018 - 31.12.2018 10037.98 0003 01.01.2018 vývoj viacjazyčného streamera
Zobrazených položiek na stránku: