Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §30c ods.8 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného odpočtu, zdaňovacie obdobie uplatnenia odpočtu, dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 11.12.2022
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška odpočtovProjekt čisloDátum začiatku projektuCiele projektu
2120059128 BRACKETS by TRIAD s.r.o. Bratislava - mestská časť Devín 84110 Brigádnícka 27 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 57442.29 1 01.07.2020 Cieľom projektu je návrh a vývoj inovatívneho hlasovacieho systému a mobilnej aplikácie pre samosprávy, neziskové organizácie, združenia, ako aj súkromný sektor. Systém reaguje na požiadavky, ktoré vz...  
2022285485 Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov 02001 Terézie Vansovej 1054 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 14232257.16 1 .VÝSKUM A VÝVOJ NOVÝCH PNEUMATÍK A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV ICH VÝROBY¦ OCAKÁVANÝM VÝSLEDKOM PROJEKTU SÚ NOVÉ PNEUMATIKY SO ŠPECIFICKÝMI FUNKŁNÝMI PARAMETRAMI A NOVÉ ALEBO ZLEPŠENÉ POSTUPYPRE ICH KONŠ...  
2022502768 Československá obchodná banka, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Žižkova 11 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 2725542.04 4 01.01.2018 RAINBOW:Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení:1) Skrátenie času (počtu dní) potrebného pre vytvorenie a dodanie regulátornych reportov2) Znížen...  
2022502768 Československá obchodná banka, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Žižkova 11 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 2725542.04 1 01.01.2021 Next level1.Zavedenie nového, účinnejšieho, efektívnejšieho nástroja na správu kampaní, nahradenie súčasného nástroja. Cieľom je aby určité % produkcie bolo tvorené na základe leadov budovaných z nást...  
2022502768 Československá obchodná banka, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Žižkova 11 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 2725542.04 2 01.01.2019 New definition of default1. Výpočet defaultu na základe zberu dát (aj nevyhnutné zmeny v zdrojových systémoch pre nové polia a dátové prepojenia) podľa metodiky novej definície defaultu. Následne zabe...  
2022502768 Československá obchodná banka, a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Žižkova 11 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 2725542.04 3 01.01.2018 CURE:1) Klienti s bežným účtom budú mať pripísané finančné prostriedky do stanovenej doby v určenom % prípadov automaticky schválených/predbežne schválených a okamžite podpísaných spotrebiteľských úve...  
2022295671 DD service, s.r.o. Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Estónska 28 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 320448.00 1 01.01.2020 CIEĽOM PROJEKTU JE APLIKÁCIA ZNALOSTÍ V ODBOROCH INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA NÁVRH VYTVORENIE A TESTOVANIE PROTOTYPU NOVÉHO SOFTVÉROVÉHO RIEŠENIA INTELIGENTNÉ...  
2023557800 EAA & recycling s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Záhradnícka 51 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 160163.13 1 10.01.2018 Cieľom projektu je výskum v oblasti spracovania priemyselného odpadu a vývoj integrovaných systémov a softvérových aplikácií zameraných na monitoring, manažment, reporting a zvyšovanie efektivity trie...  
2021555525 EMARK s.r.o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Dúbravská cesta 14 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 262830.13 2 08.01.2021 Cieľom projektu bolo navrhnutie a vývoj softvérového riešenia pre automatickú integráciu údajov o cenách a predaji zo zdrojových systémov s možnosťou užívateľských úprav a zároveň umožňujúceho automat...  
2021555525 EMARK s.r.o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Dúbravská cesta 14 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 262830.13 3 01.01.2021 Cieľom projektu bola aplikácia znalostí v oblasti informačných technológií na vývoj metodiky pre výpočet a vývoj štruktúrovanej a riadenej platformy pre plánovanie predaja nových licenčných kontraktov...  
Zobrazených položiek na stránku