Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §30c ods.8 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného odpočtu, zdaňovacie obdobie uplatnenia odpočtu, dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 18. 9. 2023
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška odpočtovProjekt čisloDátum začiatku projektuCiele projektu
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2021 - 30.11.2022 661879.67 2 03.12.2021 REDIZAJN AUTENTIZAČNĚHO, BEZPEČNOSTNÉHO TOKENU NA BÁZE NOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PROCESORA NA OCHRANU CITLIVÝCH DÁT A IDENTIFIKÁCIU UŽÍVATEĽA
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2021 - 30.11.2022 661879.67 6 10.12.2021 REDESIGN, TESTOVANIE A KALIBRáCIA MODULOV DO SVETELNÝCH RÁMP VYVINUTÝM ZARIADENÍM NA KALIBRÁCIU A VYHODNOTENIE MODULOV TRIEDIACICH STROJOV PO¥NOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV.
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2021 - 30.11.2022 661879.67 5 05.12.2019 Vývoj a implementácia vlastného SoM modulu v priemyselných displejoch.Cieľom projektu je vývoj univerzálneho autonómneho a integrovateľného modulu so všetkými zaužívanými PC perifériami na riadenie pr...  
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2021 - 30.11.2022 661879.67 4 01.11.2018 Monitorovacia elektronika pre Smart City projekt a zber Big Data.Cieľom nášho projektu je vývoj komunikačného uzla pre riadenie a zber dát z inteligentných osvetľovacích telies verejného osvetlenia pr...  
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2021 - 30.11.2022 661879.67 3 01.09.2018 Vývoj testovacích zariadení na kalibráciu a vyhodnotenie modulov do svetelných rámp triediacich strojov poľnohospodárskych produktov.Cieľom projektu je vývoj zariadenia na meranie svietivosti, chybovo...  
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2021 - 30.11.2022 661879.67 9 01.10.2021 VÝVOJ A VýROBA TESTOVACÍCH ZOSTáV PRE LADENIE FIRMVÉRU A KOMUNIKÁCIE ROBOTICKýCH RAMIEN.
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2021 - 30.11.2022 661879.67 1 15.12.2020 Monitorovacia elektronika pre zber komunálneho odpaduCieľom projektu je vývoj modulov HW a FW, ktoré umožnia monitorovanie zberu nádob s komunálnym odpadom. Údaje budú pozostávať z registrácie produc...  
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2021 - 30.11.2022 661879.67 8 20.12.2021 VÝVOJ ZARIADENIA NA SPÁJKOVANIE PLOCHÝCH VODIčOV NA DOSKY PLOšNÝCH SPOJOV POUŽÍVANÉHO PRI VÝROBE PRIEMYSELNýCH DOTYKOVÝCH DISPLEJOV
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2021 - 30.11.2022 661879.67 7 01.12.2021 VÝVOJ MATIČNýCH DOSIEK DOTYKOVÝCH DISPLEJOV RôZNYCH VEĽKOSTí VZHĽADOM NA DOSTUPNÚ SúČIASTKOVÚ ZÁKLADŇU, V ŠPECIÁLNYCH PRÍPADOCH AJ S IMPLEMENTÁCIOU SOM MODULU.
2020345547 ABC Food Machinery spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Nerudova 51 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 271087.54 1 15.01.2021 Cieľom projektu je vývoj nového druhu chladiaceho zariadenia s nízkym výkonom pod 100 kW a minimálnymi emisiami CO2, ktoré zároveň bude spĺňať európsku normu EU 517/2014 o znižovaní emisíí CO2.
Zobrazených položiek na stránku