Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §30c ods.8 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného odpočtu, zdaňovacie obdobie uplatnenia odpočtu, dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 15. 6. 2024
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška odpočtovProjekt čisloDátum začiatku projektuCiele projektu
2023708313 ABBEX s.r.o. Velčice 95171 Velčice 442 SK 01.01.2023 - 31.12.2023 5052.09 1 01.01.2023 Názov projektu:Vyšľachtenie rezistentnej línie včiel voči Varroa destruktorCiele projektu:- zlepšenie zdravotného stavu včelstiev- obmedzenie prenosu nákazlivých chorôb- v maximálnej miere znížiť použ...  
2020345547 ABC Food Machinery spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Nerudova 51 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 271087.54 1 15.01.2021 Cieľom projektu je vývoj nového druhu chladiaceho zariadenia s nízkym výkonom pod 100 kW a minimálnymi emisiami CO2, ktoré zároveň bude spĺňať európsku normu EU 517/2014 o znižovaní emisíí CO2.
2020345547 ABC Food Machinery spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Nerudova 51 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 271087.54 2 01.02.2019 Cieľom projektu je vývoj mobilnej chladiacej jednotky pre ľadové plochy
2020345547 ABC Food Machinery spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Nerudova 51 SK 01.01.2023 - 31.12.2023 739694.46 2 10.09.2021 Cieľom projektu je vývoj technického riešenia chladiaceho zariadenia pre objekt mraziarne a jestvujúcich priestorov, ktoré budú mať nové využitie v súvislosti s expedičnou chladiarňou. Merateľným cieľ...  
2020345547 ABC Food Machinery spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Nerudova 51 SK 01.01.2023 - 31.12.2023 739694.46 1 25.01.2022 Cieľom projektu je vývoj technologického riešenia na využitie odpadného tepla v rámci rozvodu okruhu pre prípravu teplej vody. Merateľným cieľom je dosiahnutie všetkých požiadaviek daných zákazníkom v...  
2020345547 ABC Food Machinery spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Nerudova 51 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 271087.54 4 10.09.2021 Cieľom projektu je vývoj technického riešenia chladiaceho zariadenia pre objekt mraziarne a jestvujúcich priestorov, ktoré budú mať nové využitie v súvislosti s expedičnou chladiarňou. Merateľným cie+...  
2020345547 ABC Food Machinery spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Nerudova 51 SK 01.01.2022 - 31.12.2022 271087.54 3 25.01.2022 Cieľom projektu je vývoj technologického riešenia na využitie odpadného tepla v rámci rozvodu okruhu pre prípravu teplej vody. Merateľným cieľom je dosiahnutie všetkých požiadaviek daných zákazníkomv ...  
2021761346 ABILITY, s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 Šášovské Podhradie 211 SK 01.01.2023 - 31.12.2023 451780.34 5 24.08.2023 Cieľom projektu je návrh technologického postupu výroby nového typu filtra pre traktory John Deer. Súčasťou riešenia projektu bol aj vývoj tvaru komponentu s využitím postupov reverzného inžinieringu ...  
2021761346 ABILITY, s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 Šášovské Podhradie 211 SK 01.01.2023 - 31.12.2023 451780.34 4 21.06.2023 Cieľom projektu je vývoj technologického postupu výroby komponentov s využitím technológie presného odlievania do trvalých kovových foriem pod vysokým tlakom . Súčasťou riešenia je taktiež vývoj forie...  
2021761346 ABILITY, s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 Šášovské Podhradie 211 SK 01.01.2023 - 31.12.2023 451780.34 3 01.01.2022 Cieľom projektu je komplexný vývoj, dizajn a výroba hliníkových odliatkov držiaka batérií pre prémiový elektromobil. Držiak pozostáva z piatich tenkostenných odliatkov s tvarovými výstuhami, ktoré za...  
Zobrazených položiek na stránku