Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W6

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §30c ods.8 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného odpočtu, zdaňovacie obdobie uplatnenia odpočtu, dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8 pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 22.6.2020
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška odpočtovProjekt čisloDátum začiatku projektuCiele projektu
2120492528 ABmerit, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnava 91701 Hornopotočná 8208/1 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 48405.10 0000 1) Názov projketu: MODARIA, projekt IAEA. Vývoj, porovnanie a overenie algoritmov pre výpočet šírenia rádionuklidov v životnom prostredí.Overenie vlastností (vyjasnenie vedeckej a technickej neistoty)...  
2120492528 ABmerit, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnava 91701 Hornopotočná 8208/1 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 48405.10 0000 2) Názov projektu: Chemické formy jódy, interný projekt. Štúdium na báze rešerše experimentálnych výsledkov a vývoj algoritmov pre modelovanie správania foriem jódu na jadrovom zariadení v prípade ťaž...  
2023173449 ADROC Tech s.r.o. Malženice 91929 Malženice 233 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 79764.08 0001 17.01.2019 Návrh a technické riešenie vozíka SAKAL-2; Vývoj a výroba vozíka SAKAL-2; Úspešné otestovanie funkčnosti zariadenia.
2023173449 ADROC Tech s.r.o. Malženice 91929 Malženice 233 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 79764.08 0000 Cieľom projektu UNI-CON je vývoj a zhotovenie riadiaceho systému pre vozíky v univerzálnom prevedení. Riadiaci systém pozostáva z dvoch základných častí. Prvou časťou je univerzálna riadiaca doska pre...  
2023173449 ADROC Tech s.r.o. Malženice 91929 Malženice 233 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 79764.08 0002 20.04.2019 Návrh a technické riešenie vozíka ADX-4; Vývoj a výroba prototypu vozíka ADX-4; Úspešné otestovanie funkčnosti zariadenia.
2021855132 AHAtech, s. r. o. Diviacka Nová Ves 97224 277 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 328181.14 0000 Navrhnúť automatizované pracovisko pre spracovanie prahových tesniacich profilov dverí vozidla Daimler X247 vyrobených koextruziou z polypropylénu (PP) a termoplastického elastoméru (TPE), s využitím ...  
2021855132 AHAtech, s. r. o. Diviacka Nová Ves 97224 277 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 328181.14 0000 Vytvoriť technologický postup a zariadenia pre spracovanie prahových tesniacich profilov vyrobených koextruziou z polypropylénu (PP) a termoplastického elastoméru (TPE) pre predné a zadné dvere vozidl...  
2023068784 AI ENGINEERS CROWD, s.r.o. Rudina 02331 355 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 115219.12 0002 01.10.2018 Cieľom projektu je vyvinúť mechanický systém, ktorý kombinuje podávací dopravník s fixačným mechanizmom.
2023068784 AI ENGINEERS CROWD, s.r.o. Rudina 02331 355 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 115219.12 0001 01.10.2019 Cieľom projektu je vývoj odihľovacieho zariadenia.
2020319004 Allplan Slovensko s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Bajkalská 19B SK 01.01.2019 - 31.12.2019 396434.13 0003 10.09.2018 Cieľom projektu je vyvinúť systém automatizovanej aktualizácie kót. Merateľným cieľom je dosiahnuť plnú funkcionalitu tohto systému vo všetkých moduloch určených pre architektov.
Zobrazených položiek na stránku: