Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §30c ods.8 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného odpočtu, zdaňovacie obdobie uplatnenia odpočtu, dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 30.6.2021
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška odpočtovProjekt čisloDátum začiatku projektuCiele projektu
2021592100 "Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.", v skrátenej forme obchodného mena s označením "CENVIS s.r.o." Bratislava - mestská časť Petržalka 85250 Kutlíkova 17 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 29597.47 1 01.01.2020 Výskum inovatívnych technológií na remediáciu kontaminovaného životného prostrediaJednotlivé oblasti a ciele:A. Bioremediácia podzemnej vody kontaminovanej ropnými uhľovodíkmi s použitím špecializovan...  
2023072271 2B Advice s.r.o. Brezno 97701 ČSA 4 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 35307.46 2 01.08.2020 Cieľom projektu je návrh a vývoj novej generácie aplikácie 2B Advice PrIME postavenej na moderných technológiách a architektúre, ktorá umožní škálovateľnosť aplikácie podľa potreby. Nová generácia apl...  
2023072271 2B Advice s.r.o. Brezno 97701 ČSA 4 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 35307.46 1 01.08.2019 Cieľom projektu je vývoj nového modulu pre aplikáciu 2B Advice PrIME, ktorý bude umožňovať automatickú analýzu web stránok. Na základe analýzy modul umožní vygenerovať Cookie Policy statement, ktorý b...  
2020342852 3D s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103 Lombardiniho 22/A SK 01.01.2020 - 31.12.2020 152217.00 2 01.12.2020 Cieľom VaV je systém pre kontrolu kovových transportných paliet Jedná sa o software, ktorý bude schopný vyhodnotiť polohu, typ a kvalitupaliet, ktoré sú využívané najčastejšie k ukladaniu polotovarov ...  
2020342852 3D s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103 Lombardiniho 22/A SK 01.01.2020 - 31.12.2020 152217.00 1 01.01.2020 Cieľom VaV je SW pre kontrolu kvality výroby v oblasti zvárania. Program bude schopný v reálnom čase delegovať a vyhodnotiť polohu zvaru,jeho rozmery a kvalitatívne vlastnosti (pórovitosť, súmernosť, ...  
2120113468 A1Attack s. r. o. Tureň 90301 Tureň 2 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 219005.68 1 02.10.2017 Cieľom projektu je vytvorenie nového konceptu modulárnej ultraľahkej nadstavby, ktorou bude možné prerobiť štandardné typy úžitkových vozidiel na obytné vozidlá v segmente do 3,5 t. Jednotlivé výskumn...  
2020451323 A2B, s.r.o. Žilina 01003 Horská 1 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 273964.89 1 01.01.2018 Projekt sa zaoberá výskumom a vývojom novej generácie napájacích zdrojov. Merateľné ciele projektu: - zvýšenie výkonovej hustoty-zvýšenie účinnoslti - 96%
2020451323 A2B, s.r.o. Žilina 01003 Horská 1 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 273964.89 2 01.01.2019 Projekt sa zaoberá výskumom a vývojom distribuovaných systémov batériových úložísk energie - BESS, a ich riadenia v reálnom čase a za účelom efektívneho využitia dostupných batériových úložísk a zní...  
2021868706 A3 Soft s.r.o. Púchov 02001 Továrenská 98/4 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 294556.04 0 Cieľom projektu je nová generácia platformy FiskalPRO s novým chráneným dátovým úložiskom CHDÚ, ktorá bude spĺňať všetky legislatívne požiadavky zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej regis...  
2120492528 ABmerit, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnava 91701 Hornopotočná 8208/1 SK 01.01.2020 - 31.12.2020 157846.08 1 01.01.2020 Projekt %0CESTE CBRN%0C. VÝVOJ A OVERENIE ALGORITMOV PRE MODELOVANIE EXPLÓZIE A NASLEDOVNÉHO ŠÍRENIA RÁDIONUKLIDOV A CHEMICKÝCH LÁTOK V MESTSKEJ ZÁSTAVBE, PO APLIKÁCII ZBRANE CBRN. MERATEĽNÉ CIELE PRO...  
Zobrazených položiek na stránku