Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W1

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §30c ods.8 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného odpočtu, zdaňovacie obdobie uplatnenia odpočtu, dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8 pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 16.3.2020
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška odpočtovProjekt čisloDátum začiatku projektuCiele projektu
2120192668 Adient Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Štúrova 4 SK 01.10.2018 - 30.09.2019 2055188.51 0013 01.02.2017 PROJEKT ČÍSLO – 31.14549 TRIM VW370 A7 GOLF MTP– JE ZAMERANÝ NA APLIKOVANÝ VÝVOJ POŤAHOVEJ LÁTKY SEDAČIEK PRE AUTOMOBIL VW PODĽA ZADANÍ ZÁKAZNÍKA. DOBA TRVANIA PROJEKTU JE 7 MESIACOV.
2120192668 Adient Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Štúrova 4 SK 01.10.2018 - 30.09.2019 2055188.51 0022 01.12.2017 PROJEKT ČÍSLO – 32.10884 DAIMLER AMG R232 CS SEATING – JE ZAMERANÝ NA APLIKOVANÝ VÝVOJ SEDAČIEK PRE AUTOMOBIL DAIMER PODĽA ZADANÍ ZÁKAZNÍKA. DOBA TRVANIA PROJEKTU JE 35 MESIACOV.
2120192668 Adient Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Štúrova 4 SK 01.10.2018 - 30.09.2019 2055188.51 0043 01.02.2018 PROJEKT ČÍSLO - 32.10127 DAIMLER X243 ELECTRIC VEHICLE – JE ZAMERANÝ NA APLIKOVANÝ VÝVOJ SEDAČIEK PRE AUTOMOBIL DAIMLER PODĽA ZADANÍ ZÁKAZNÍKA. DOBA TRVANIA PROJEKTU JE 30 MESIACOV.
2120192668 Adient Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Štúrova 4 SK 01.10.2018 - 30.09.2019 2055188.51 0017 01.10.2016 PROJEKT ČÍSLO – 31.17586 BK5 UKL2 NF – JE ZAMERANÝ NA APLIKOVANÝ VÝVOJ SEDAČIEK DRUHEJ RADY PRE AUTOMOBIL BMW PODĽA ZADANÍ ZÁKAZNÍKA. DOBA TRVANIA PROJEKTU JE 12 MESIACOV.
2120192668 Adient Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Štúrova 4 SK 01.10.2018 - 30.09.2019 2055188.51 0026 01.10.2017 PROJEKT ČÍSLO – 32.13631 NISSAN P13A FS – JE ZAMERANÝ NA APLIKOVANÝ VÝVOJ SEDAČIEK PRE AUTOMOBIL NISSAN PODĽA ZADANÍ ZÁKAZNÍKA. DOBA TRVANIA PROJEKTU JE 21 MESIACOV.
2120192668 Adient Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Štúrova 4 SK 01.10.2018 - 30.09.2019 2055188.51 0029 01.05.2019 PROJEKT ČÍSLO – 32.32823 PORSCHE 426 MARCAN RS – JE ZAMERANÝ NA APLIKOVANÝ VÝVOJ SEDAČIEK PRE AUTOMOBIL PORSCHE PODĽA ZADANÍ ZÁKAZNÍKA. DOBA TRVANIA PROJEKTU JE 38 MESIACOV.
2120192668 Adient Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Štúrova 4 SK 01.10.2018 - 30.09.2019 2055188.51 0037 15.07.2018 PROJEKT ČÍSLO - 32.30696 SS&M VW T6 PS – JE ZAMERANÝ NA APLIKOVANÝ VÝVOJ SEDAČIEK PRE AUTOMOBIL VW PODĽA ZADANÍ ZÁKAZNÍKA. DOBA TRVANIA PROJEKTU JE 14 MESIACOV.
2120192668 Adient Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Štúrova 4 SK 01.10.2018 - 30.09.2019 2055188.51 0038 01.06.2018 PROJEKT ČÍSLO - 32.10362 FOAM JLR X39x/L460 HEADRESTSP – JE ZAMERANÝ NA APLIKOVANÝ VÝVOJ SEDAČIEK PRE AUTOMOBIL JLR PODĽA ZADANÍ ZÁKAZNÍKA. DOBA TRVANIA PROJEKTU JE 24 MESIACOV.
2120192668 Adient Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Štúrova 4 SK 01.10.2018 - 30.09.2019 2055188.51 0042 01.03.2018 PROJEKT ČÍSLO -32.30899 TRIM GOLF A8 VW380 MTP MY2019 – JE ZAMERANÝ NA APLIKOVANÝ VÝVOJ SEDAČIEK PRE AUTOMOBIL VW PODĽA ZADANÍ ZÁKAZNÍKA. DOBA TRVANIA PROJEKTU JE 16 MESIACOV.
2120192668 Adient Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Štúrova 4 SK 01.10.2018 - 30.09.2019 2055188.51 0004 01.10.2016 PROJEKT ČÍSLO – 31.08720 TRIM ŠKODA YETI SPORT MY17 PH2–5 – JE ZAMERANÝ NA APLIKOVANÝ VÝVOJ POŤAHOV SEDAČIEK PRVEJ A DRUHEJ RADY PRE AUTOMOBIL ŠKODA SNOWMAN PODĽA ZADANÍ ZÁKAZNÍKA. DOBA TRVANIA PROJEK...  
Zobrazených položiek na stránku: