Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W8

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §30c ods.8 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného odpočtu, zdaňovacie obdobie uplatnenia odpočtu, dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8 pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 28.9.2020
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška odpočtovProjekt čisloDátum začiatku projektuCiele projektu
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2018 - 30.11.2019 151788.30 0000 Autentizačný prostriedok pre riadenie prístupu k citlivým dátam. Cieľom nášho projektu je vývoj silného autentizačného prostriedku na báze dvojfaktorovej autentizácie a šifrovania na kontrolovaný prís...  
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2018 - 30.11.2019 151788.30 0000 Inteligentný kontroler na báze DALI / WIFI do lámp VO pre smart city projekty. Cieľom nášho projektu je vývoj komunikačného modulu do inteligentných osvetľovacích telies verejného osvetlenia pre aplik...  
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2018 - 30.11.2019 151788.30 0000 Zónové riadenie transportných mechanizmov cez CAN zbernicu a BT pole.Cieľom nášho projektu je vývoj elektroniky, FW a SW ktoré zabezpečia autonómne riadenie rýchlosti vysokozdvižných vozíkovpri precho...  
2020302559 A M S E T s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Jakubovo námestie 3 SK 01.12.2018 - 30.11.2019 151788.30 0000 Zariadenie na kalibráciu absolútnej hodnoty žiarenia LED v IR, NIR a LIR oblasti spektra.Cieľom nášho projektu je vývoj zariadenia na meranie absolútnej hodnoty intenzity vyžarovania emisných diód vo ...  
2023816080 AAS Slovakia s. r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Kalinčiakova 27 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 21773.94 0000 Rozšírenie funkcionality existujúcej aplikácie Time Tracking, ktorá v súčasnosti zahŕňa možnosť vykazovania času strávenom na projektoch, osobných prekážok a iných pracovných aktivitách. Doplnenie fun...  
2020345547 ABC Food Machinery spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Nerudova 51 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 53634.45 0001 01.02.2019 Cieľom projektu je vývoj mobilnej chladiacej jednotky pre ľadové plochy.
2023309255 AerobTec, s. r. o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Ilkovičova 3 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 23317.14 0000 P1 Regulátor motorov pre drony- Návrh regulátora s ohľadom na zvýšenie účinnosti konverzie energie v porovnaní s konkvenčnými regulátormi založenými na tzv. 6 step komutácii využívajúci pokročilé me...  
2023309255 AerobTec, s. r. o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Ilkovičova 3 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 23317.14 0000 P3 GPS sledovač• Vyvinúť sledovač pozície objektov a osôb využívajúci technológie globálnej navigácie GNSS• Pozícia sa bude ukladať do internej pamäte sledovača• Sledovač bude reagovať na poh...  
2023309255 AerobTec, s. r. o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Ilkovičova 3 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 23317.14 0000 P2: Systém detekcie prekážok na trati, výstraha a brzdenieCieľ:Vyvinúť systém inteligentej detekcie prekážok na trati v banskom prostredí s doplnením výstrahy vodičovi a s možnosťou autonómneho brzden...  
2023309255 AerobTec, s. r. o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Ilkovičova 3 SK 01.01.2019 - 31.12.2019 23317.14 0000 P4 Snímač energie pre výškomer · Vyvinúť merací modul pre meranie napätia batérie, odberu prúdu z batérie a prenášaného výkonu a spotrebovanej energie. · Zabezpečiť prepojiteľno...  
Zobrazených položiek na stránku: