Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 8

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] (zákon o dani z príjmov) zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §30c ods.8 zákona č. 595/2003 Z. z. (zákon o dani z príjmov).

V zozname sú uvedené DIČ, obchodné meno daňového subjektu, obec, PSČ, ulica číslo, kód štátu, výška uplatneného odpočtu, zdaňovacie obdobie uplatnenia odpočtu, dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 15.6.2022
DIČObchodné menoObecPSČUlica čísloŠtátZdaňovacie obdobieVýška odpočtovProjekt čisloDátum začiatku projektuCiele projektu
2023708313 ABBEX s.r.o. Velčice 95171 Velčice 442 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 9850.00 1 01.01.2021 - vyšľachtenie rezistentnej línie včiel voči Varroa destruktor- zlepšenie zdravotného stavu včelstiev- obmedzenie prenosu nákazlivých chorôb- maximálne znížiť používanie liečiv v chove včiel
2020345547 ABC Food Machinery spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Nerudova 51 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 18453.90 1 15.01.2021 Cieľom projektu je vývoj nového druhu chladiaceho zariadenia s nízkym výkonom pod 100 kW a minimálnymi emisiami CO2, ktoré zároveň bude spĺňať európsku normu EU 517/2014 o znižovaní emisíí CO2.
2020345547 ABC Food Machinery spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Nerudova 51 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 18453.90 2 01.02.2019 Cieľom projektu je vývoj mobilnej chladiacej jednotky pre ľadové plochy.
2021761346 ABILITY, s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 Šášovské Podhradie 211 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 264186.83 1 01.01.2021 Cieľom projektu je návrh technológie arealizácia tlakovej stanice a tlakovacích prípravkov pre odliatky firmy Honeywell na kontrolu tlakotesnosti pri nadštandardne vysokom tlaku. Cieľom je dosiahnuť ...  
2021761346 ABILITY, s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 Šášovské Podhradie 211 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 264186.83 2 01.01.2021 Cieľom projektu je vyvinúť a štandardizovať proces prípravy materiálu, technológiu odlievania a následného tepelného spracovania tak, aby produkty spĺňali na jednej strane vysokú tlakovú rezistenciu, ...  
2021761346 ABILITY, s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 Šášovské Podhradie 211 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 264186.83 3 14.05.2021 Cieľom projektu je vyvinúť technologický postup výroby impellerov (obežné koleso) a sacieho potrubia pre kryogénne pumpy tak, aby výsledné produkty spĺňali náročné požiadavky firmy Nikkiso a boli vho...  
2120492528 ABmerit, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnava 91701 Hornopotočná 8208/1 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 98256.84 1 01.01.2021 PROJEKT %0CSPACE%0C.ŠTÚDIUM A VÝVOJ METÓD A ALGORTIMOV PRE MODELOVANIE DISPERZIE VO VYSOKÝCH VRSTVÁCH ATMOSFÉRY. ŠTÚDIUM A ANALÝZA MOŽNOSTÍ VYUŽITIA DOWNSTREAM SERVISOV SATELITNÝCH DÁT PRE MODELOVANIE...  
2120664480 Advanced Engineering s. r. o. Trnava 91701 Veterná 8760/43 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 3966.14 1 01.01.2021 Návrh tehcnického riešenia tvarovateľných ortéz vyrábaných 3d tlačov.
2020166555 Agro Boleráz, s.r.o. Boleráz 91908 413 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 85695.00 1 01.01.2021 Aplikovanie a hľadanie špeciálnych technologických postupov a procesov pri výrobe plodiny cirok zrnový, za účelom dosiahnutia vyšších hektárových výnosov a nižších nákladov na práce strojov.
2020394915 AGROFINAL, spol. s r. o. Hlohovec 92001 Mierová 24/2166 SK 01.01.2021 - 31.12.2021 146130.72 1 01.01.2020 NAVRHNÚŤ A VYROBIŤ VENTILÁTOR VÝKONNEJŠÍ O VIAC AKO 20% OPROTI DOTERAJŠÍM TYPOM VENTILÁTOROV MISTRÁL 260 A AGF 320 PRI POHONE S OTÁČKAMI MEDZI 3500 – 4400 OTÁČOK / MIN.
Zobrazených položiek na stránku