Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W1

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 1.1.2019
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK1021685247 31901328 MVDr. Igor Krnáč Liptovský Mikuláš 03101 Vladimíra Kunu 729/4 31.01.2016
SK1033562024 37874675 JUDr. Marek Bujdoš Miňovce 09032 34 04.01.2016
SK1020458131 32255918 Miloš Švaňa Rudinka 02331 129 07.04.2016
SK1020642722 14399610 Ing. František Solár Košice - m. č. Dargovských hrdinov 04022 Lidické námestie 8 27.01.2016
SK1073216716 40974685 Erika Ďaďová Veličná 02754 422 05.04.2018
SK2024051678 47705728 stingrea s.r.o. Košice - mestská časť Krásna 04018 Bezručova 10/A 19.11.2019
SK2021559441 36203726 ÚČTOVNÝ DOM s.r.o. Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Komenského 14 17.10.2016
SK2023335358 47235438 MAGU, s. r. o. Prešov 08001 Vajanského 43 29.01.2016
SK2820010204 46492895 MT GAS s.r.o. Tajov 97634 Tajov 252 17.02.2016
SK2022874150 44922868 Lester spol. s r. o. Pezinok 90201 Bratislavská 124 27.11.2017
Zobrazených položiek na stránku: