Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 26.9.2017
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK2023591229 47241110 Advokátska kancelária JUDr. Eckmann, s. r. o. (skrátený názov AK JUDr. Eckmann, s. r. o.) Trenčín 91101 Mierové námestie 14 01.01.2016
SK2022155839 36352713 RIAN s.r.o. Bojnice 97201 Školská 325/75 01.04.2016
SK2022211422 36608726 Merkury invest, s.r.o. Košice - mestská časť Sever 04001 Vodárenská 23 01.04.2016 27.01.2017 01/2017
SK2023631555 46877282 VPS Hriňová, s.r.o. Hriňová 96205 Partizánska 1612 01.01.2016 31.12.2016 2016
SK2023635185 46910387 LJ Production s. r. o. Púchov 02001 Pribinova 1172/7 01.01.2016
SK2023615055 46836853 RacePro Services s. r. o. Pezinok 90201 M. R. Štefánika 6 01.01.2016
SK2022402558 36795062 Sport Project, s.r.o. Poprad 05801 Námestie sv. Egídia 42/97 01.01.2017 28.02.2017 02/2017
SK2023497553 46637192 PROPLANT s.r.o. Nové Sady 95124 Sila 115 01.04.2016
SK2020035930 36482951 AGROLED, spol. s r.o. Buglovce 05304 26 01.01.2016
SK2021898846 36632031 LU-TRADE, s.r.o. Banská Bystrica 97401 T. Vansovej 18 01.01.2016
Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore