Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 11

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 2.4.2020
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK2120148899 50029070 olla s. r. o. Bernolákovo 90027 Tulipánová 6125/29 17.02.2017
SK2024028897 47630175 MADUN s.r.o. Košice - mestská časť Juh 04001 Južná trieda 48 21.01.2016
SK2022756780 44595913 DJ Interier, s.r.o. Nový Život 93038 Tonkovce 680 29.01.2016
SK2020141420 36315311 ELUN s.r.o. Bánovce nad Bebravou 95701 J.Kačku 408/11 21.01.2016
SK2020236625 35813989 SYGY, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 Kalinčiakova 4/1 01.07.2016
SK2023613614 46864849 Rent BB s.r.o. Banská Bystrica 97401 Medený Hámor 7 28.01.2016
SK2120209762 50171186 REZEKO, s.r.o. Slovenská Ľupča 97613 Oslobodenia 708/15 26.04.2016
SK2022505826 43855440 SOLUTIONS, s.r.o. Nána 94360 Jókaiho 39 03.01.2020
SK2023513844 46616675 M & M holding Trenčín, s. r. o. Trenčín 91108 Halalovka 25 31.03.2016
SK2023068190 45600830 SYKORAH s.r.o. Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Slovenskej jednoty 40 31.01.2016
Zobrazených položiek na stránku: