Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
2

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 10.10.2018
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK2022846914 44790236 PEMISTAV, s.r.o. Belá 01305 147 01.01.2016 30.06.2017 06/2017
SK2022012674 35934654 EU - CREDIT s.r.o. Komárno 94501 Komenského 22 01.01.2016 10.08.2017 08/2017
SK2023981553 47253118 SBS DARK SHADOWS s. r. o. Trenčín 91108 Východná 7134/9A 01.02.2016 30.11.2016 11/2016
SK2120058545 48133345 el-WZ, s.r.o. Košice - mestská časť Západ 04011 Humenská 338/1 01.01.2016
SK2022004842 36505773 Celkom studio, s.r.o. Bratislava 83102 Nobelova 1290/6 01.01.2016 30.09.2017 2017
SK2023591229 47241110 Advokátska kancelária JUDr. Eckmann, s. r. o. (skrátený názov AK JUDr. Eckmann, s. r. o.) Trenčín 91101 Mierové námestie 14 01.01.2016
SK2022155839 36352713 RIAN s.r.o. Bojnice 97201 Školská 325/75 01.04.2016
SK2022211422 36608726 Merkury invest, s.r.o. Košice - mestská časť Sever 04001 Vodárenská 23 01.04.2016 27.01.2017 01/2017
SK2023631555 46877282 VPS Hriňová, s.r.o. Hriňová 96205 Partizánska 1612 01.01.2016 31.12.2016 2016
SK2120528993 50910213 Cigerová s. r. o. Bratislava - mestská časť Rača 83151 Hagarova 9218/6 01.08.2018
Zobrazených položiek na stránku: