Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 19.7.2018
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK2022447878 36835285 SmartSun s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 Blagoevova 2677/18 01.04.2016 30.09.2017 2017
SK2021868530 35898135 HERMES BOIS, s.r.o. Bratislava 3 - Vajnory 83107 Roľnícka 4 01.01.2016
SK2023640267 46904565 DM Servis spol. s r.o. Senec 90301 SNP 3598/11A 01.01.2016
SK2022759508 44615451 G consulting, s.r.o. Lehnice 93037 175 01.01.2016 01.01.2016 01/2016
SK2022729819 44543450 Access Production, s.r.o. Pezinok 90201 Rulandská 6 01.02.2016
SK2022278071 36697630 PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Modra 90001 Moyzesova 39/314 01.01.2016
SK2023401391 46522352 TransCom s.r.o. Košice - m.č. Juh 04001 Južná trieda 97 01.02.2016
SK2022560848 36857068 TERASA 88, s.r.o. Košice - m.č. Staré Mesto 04001 Námestie Osloboditeľov 20 01.02.2016
SK2021194659 31635784 JURIS-EKO, s.r.o. Lučenec 98401 M. Gorkého 21 01.01.2016
SK2023315074 46255010 Čibrik & Blazsek advokátska kancelária s.r.o. Šaľa 92701 Hlavná 14 01.01.2016
Zobrazených položiek na stránku: