Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 18.5.2021
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK2120044322 48036781 GREBS s.r.o. Zvolen 96096 Lučenecká cesta 2266/6 01.04.2016 31.12.2016 01/2017
SK2120005910 48040371 FLOVENAL s.r.o. Košice - mestská časť Juh 04001 Nerudova 6 01.04.2016
SK2022511436 43881947 Star Monty s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Košická 52/A 01.01.2016 30.09.2019 Q3/2019
SK2023661970 47244569 Advokátska kancelária JUDr. Róbert Grell, s. r. o. Trenčín 91101 Jilemnického 2 01.03.2021
SK2022811065 36862819 JUDr. Mario Buksa, právne služby, s. r. o. Martin 03601 Moyzesova 5 01.01.2016
SK2020386467 34121196 KONTECH, s.r.o. Trenčianske Teplice 91451 Hurbanova 351/16 01.02.2016 30.11.2016 11/2016
SK2020236625 35813989 SYGY, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 Kalinčiakova 4/1 01.07.2016
SK2020353610 31374778 METHERM, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85106 Lietavská 9 01.01.2016 30.06.2016 06/2016
SK2021598590 36400904 TNIP, spol. s r.o. Teplička nad Váhom 01301 Dr. K. Kmeťku 100/72 01.05.2017
SK2022141352 36283266 ekonoMax, s.r.o. Bratislava - mestská časť Vajnory 83107 Tomanova 79 01.01.2021
Zobrazených položiek na stránku: