Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 20.9.2018
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK1020395123 22680926 Stanislav Melo Jarok 95148 Pod kostolom 635/22 01.04.2016
SK1038264777 44710895 Radoslav Kočtúch Liptovský Hrádok 03301 J. D. Matejovie 546/11 01.01.2016
SK1032251550 35522275 JUDr. Jozef Onďak Prešov 08001 Aurela Stodolu 14291/5 01.07.2017
SK1024747999 40808602 Ing. Milan Vanda Okrúhle 09042 137 31.01.2016
SK1074355403 43715338 Ing. arch. Maroš Varga Piešťany 92101 Mateja Bela 4752/50 01.01.2016
SK1078598609 45693439 Bohuš Haferník Veľká Ves 98501 148 01.01.2016 30.09.2016 09/2016
SK1074902994 41493109 Ivan Bilský Šenkvice 90081 Záhradná 827/86 01.01.2016
SK1020250990 33738033 František Süli Jahodná 93021 Žiharecká 55/14 01.01.2016
SK1035368125 40055094 Slavko Bančanský Vranov nad Topľou 09301 Dubník 1515/12 01.01.2016 31.10.2016 Q4/2016
SK1020378062 34278915 Ľudovít Kišš Levice 93401 29.augusta 47 01.01.2016
Zobrazených položiek na stránku: