Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 13

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 1.1.2019
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK1049358695 42174961 JUDr. Florián Karabinoš Bratislava - mestská časť Petržalka 85102 Romanova 2446/4 24.01.2017
SK1020251551 35285834 Eva Fodorová Vrakúň 93025 Pod záhradami 308/26 29.01.2016
SK1020219662 17629446 Vladimír Kovarovič Malacky 90101 Vajanského 356/22 24.01.2016
SK1030664492 17080231 JUDr. Vladimír Zeleňák Kráľovce 04444 173 27.01.2016
SK1049437686 42026920 Mgr. Radovan Muzika Humenné 06601 Partizánska 2509/32 23.04.2018
SK1080232626 42263620 JUDr. Ivana Sláviková Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Vajanského nábrežie 63/9 28.04.2017
SK1046100440 37750925 Mgr. Martin Gavor Poprad 05801 Spišská Sobota, Gattingerova 5588/7A 05.02.2018
SK1082457992 45500380 Dušan Majcher Lomná 02954 170 07.04.2017
SK1083217091 46063838 Katarína Gajdošová Dunajská Lužná 90042 Vodárenská 848/3 01.01.2016
SK1073947402 45021996 Mgr. Ľudovít Paulovič Lučenec 98401 Štvrť M.R.Štefánika 2450/13 05.02.2016
Zobrazených položiek na stránku: