Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 24. 6. 2024
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK2023417539 46522484 ABC inžiniering s.r.o. Kováčová 96237 Stromová 3 01.11.2021
SK2023293745 46218602 A.B.MAX s.r.o. Komárno 94501 Spievajúceho mora 1 01.04.2016 30.09.2016 Q3/2016
SK2023425382 46541578 ABSOLUT POWER ENERGIA s.r.o. Rimavská Sobota 97901 Malohontská 61/22 01.04.2016 31.12.2021 12/2021
SK2023954548 47574488 ABT spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Tallerova 4 01.01.2016 01.01.2016 01/2016
SK2023039183 45561567 AC Elektro, s.r.o. Handlová 97251 ČSA 12 01.04.2016 31.12.2022 2022
SK2022729819 44543450 Access Production, s.r.o. Pezinok 90201 Bystrická 16 01.02.2016
SK2120868772 52026019 ACCOUNTING EU s.r.o. Košice - mestská časť Džungľa 04013 Rampová 5 01.02.2020 31.10.2023 10/2023
SK2120756935 51701472 AccPro Slovakia s. r. o. Trenčín 91101 Palackého 7 01.01.2024
SK2120756935 51701472 AccPro Slovakia s. r. o. Trenčín 91101 Palackého 7 01.01.2019 31.12.2023 12/2023
SK2023431564 46531912 acenter, s. r. o. Dunajská Lužná 90042 Vodárenská 3 01.04.2017 30.11.2017 11/2017
Zobrazených položiek na stránku