Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
7

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 11.12.2018
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK1020378062 34278915 Ľudovít Kišš Levice 93401 29.augusta 47 01.01.2016
SK1024747999 40808602 Ing. Milan Vanda Okrúhle 09042 137 31.01.2016
SK1020250990 33738033 František Süli Jahodná 93021 Žiharecká 55/14 01.01.2016
SK1020458131 32255918 Miloš Švaňa Rudinka 02331 129 01.01.2016
SK1044811988 41418379 Ing. Pavol Šín Likavka 03495 Hviezdoslavova 878 01.04.2016
SK1033562024 37874675 JUDr. Marek Bujdoš Miňovce 09032 34 01.01.2016
SK1023313973 34308539 Ján Sčensný Nižné Ružbachy 06502 150 01.01.2016
SK1029930011 40287785 Ing. Tibor Horváth Malé Dvorníky 92901 Orechový rad 313/5 01.04.2016
SK1020219541 17755131 Ľudovít Pavlíček Malacky 90101 Oslobodenia 54 01.01.2016
SK3020715247 42180520 JUDr. Namir Alyasry Nitra 94901 Štiavnicka 9 15.07.2016
Zobrazených položiek na stránku: