Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
7

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 1.1.2019
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK1079781824 46771662 Katalin Papp Vargha Komárno 94501 Družstevná 2584/21 29.01.2016
SK1030821407 35514574 JUDr. Jozef Urbánek Ruskov 04419 188 12.01.2017
SK1031479185 32936460 Ing. Peter Siman Košice - m. č. Dargovských hrdinov 04022 Jaltská 771/3 22.01.2016
SK1020378062 34278915 Ľudovít Kišš Levice 93401 29.augusta 47 29.01.2016
SK1038636049 41300807 Ján Kolárik Poprad 05801 Magurská 3317/4 14.06.2016
SK1024218074 10823735 Ing. Milan Vykoukal Košice - mestská časť Západ 04011 Gudernova 28 02.01.2017
SK1032419861 11765968 Miroslav Vojtko Topoľčany 95501 Clementisova 2005 26.01.2016
SK1020745715 10955216 Ing. Ladislav Kokoška CSc. Kapušany 08212 Hlavná 127/54 08.03.2016
SK1023729685 33051461 Vladimír Sobinovský Banská Bystrica 97405 Sládkovičova 70 23.03.2016
SK1020024544 34574221 Ľubomír Jarab Spišský Hrušov 05363 383 30.04.2016
Zobrazených položiek na stránku: