Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 23.11.2017
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK1020219541 17755131 Ľudovít Pavlíček Malacky 90101 Oslobodenia 54 01.01.2016
SK1021832625 44173636 Ing. Peter Makový Martin 03601 Stavbárska 3925/3 01.01.2016 31.12.2016 12/2016
SK1031479185 32936460 Ing. Peter Siman Košice - m.č. Dargov. hrdinov 04022 Jaltská 771/3 01.01.2016
SK1021703936 JUDr. Milan Hodana Ružomberok 03401 Za dráhou 14 01.01.2016
SK1020378062 34278915 Ľudovít Kišš Levice 93401 29.augusta 47 01.01.2016
SK1044369766 37177583 Marián Repko Spišská Nová Ves 05205 Trieda 1. mája 61/4 01.01.2016 31.10.2016 10/2016
SK1020395123 22680926 Stanislav Melo Jarok 95148 Pod kostolom 635/22 01.04.2016
SK1020299478 30972701 Jozef Petržala Čáry 90843 Brezina 401/21 01.03.2016
SK1020409698 30935741 Vladimír Furka Vráble 95201 Sídl. Žitava 1401/11 01.10.2016
SK1020076574 40664635 Ing. Dušan Ondruš Martin 03601 Moyzesova 19 01.01.2016
Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore