Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
6

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 1.1.2019
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK1081730958 44961014 Zsolt Keresztes Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82107 Bodrocká 5051/28 15.02.2016
SK1020634043 32481659 JUDr. Alexander Farkašovský Košice - mestská časť Západ 04011 Bernolákova 12 15.01.2016
SK1044744371 42071135 JUDr. Gabriela Reichová Košťany nad Turcom 03841 187 01.04.2016
SK1029593037 22610634 JUDr. Igor Gažík Prievidza 97101 Bojnická cesta 7 31.01.2016
SK1020208915 11788623 Ing. Ján Konečný Bratislava - mestská časť Petržalka 85103 Nám. hraničiarov 4/a 11.01.2016
SK1043061701 43227040 Ľuboš Fridrich Martin 03608 B.Bullu 4833/4 22.01.2016
SK1047941290 40343707 Ivo Hrabalík Trnava 91708 Jazdecká ulica 8357/53 26.01.2016
SK1072265183 46587551 Ján Fides Nevidzany 95162 53 25.01.2016
SK1082061761 45609519 Peter Blažek Žilina 01001 Rajčianska 169/20 01.04.2019
SK1032088189 10903674 Ing. Ladislav Várady Rimavská Sobota 97901 Hurbanova 763/23 20.01.2017
Zobrazených položiek na stránku: