Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 22.2.2018
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK1022319639 41229339 Štefan Michalčin Stebník 08633 Stebník 105 01.01.2016 31.12.2016 2016
SK1080686860 45461171 Jozef Demko Lisková 03481 Lisková 795 01.01.2016 31.03.2017 Q1/2017
SK1020134511 34776834 Dušan Laho Blatné 90082 Kráčice 264/40 01.04.2016
SK1071808980 48023906 Zlatko Líška Prievidza 97101 Dúbravská 934/8 01.01.2016 31.08.2017 08/2017
SK1020642722 14399610 Ing. František Solár Košice - m.č. Dargov. hrdinov 04022 Lidické námestie 8 01.01.2016
SK1020431401 11981865 Jozef Bezák Bánovce nad Bebravou 95704 Svätoplukova 1154/39 01.01.2016
SK1020745715 10955216 Ing. Ladislav Kokoška CSc. Kapušany 08212 Hlavná 127/54 01.03.2016
SK1032088189 10903674 Ing. Ladislav Várady Rimavská Sobota 97901 Hurbanova 763/23 01.01.2017
SK1022317934 37118188 Vladislav Gaľan Tarnov 08601 72 01.01.2016 31.12.2016 12/2016
SK1044588303 37358880 Vladimír Hajdúch Dolný Kubín 02601 Okružná 2059/23 01.01.2016
Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore