Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W2

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 23.9.2020
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK1029893865 33555524 Jozef Imríšek Košolná 91901 43 01.01.2016 31.12.2016 2016
SK1023723052 33084424 Ján Štucka Jakubany 06512 488 01.07.2018
SK1020343445 33202125 Ing. Ján Polča Boleráz 91908 483 01.01.2016
SK1024466476 37772384 Martin Bobák Stropkov 09101 Andreja Hlinku 1104/44 01.02.2016 30.09.2018 Q3/2018
SK2022357942 36762482 PANTHER SERVICES s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103 Letná 5 01.01.2016
SK2022294560 36699934 VZO, s.r.o. Nové Zámky 94001 Platanová 7/9887 01.01.2016
SK2020514716 31707262 B - ROLL, s.r.o. Poprad 05801 Banícka 804/26 01.01.2016
SK2120061702 48150398 MITKA, s. r. o. Senec 90301 Svätý Martin 1926 01.08.2016 30.11.2017 11/2017
SK2022613505 44155891 AECON spol. s r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Tomášikova 50/D 01.01.2016
SK2820010204 46492895 MT GAS s.r.o. Tajov 97634 Tajov 252 01.01.2016
Zobrazených položiek na stránku: