Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W9

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 3.3.2021
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK2120783632 51737868 ALPEGEO, s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82103 Tokajícka 22 01.01.2020 30.11.2020 11/2020
SK2121116316 52734820 IDM ProfiConsult, s. r. o. Chminianska Nová Ves 08233 Chminianska Nová Ves 315 23.04.2020
SK2120957641 52264611 Massive Charlotte s.r.o. Drienov 08204 Jarková 697/33 01.01.2021
SK2121264530 53120361 REMESPLUS Industry, s.r.o. Košice - mestská časť Barca 04017 Barčianska 66 01.02.2021
SK2020816160 31330690 SPRINT - PRESS, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Paulínyho 12 a 14 01.09.2020
SK2120850710 51983656 MONTY media s.r.o. Nitra 94901 Benkova 6 01.11.2019 30.11.2020 11/2020
SK2120412437 50680552 WEBBER LEGAL, s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 Na rozhliadke 12830/2 01.06.2020
SK1020210213 30130972 Ing. arch. Igor Olejár Bratislava - mestská časť Petržalka 85105 Topoľčianska 33 01.01.2016
SK1023316283 34502696 Ing. Martina Hodoňová Teplička nad Váhom 01301 A.Hlinku 668/18 07.03.2016 30.04.2017 04/2017
SK1072927427 47651342 Ing. Michal Vechter Žilina 01001 Komenského 8357/63A 01.01.2016 31.12.2016 12/2016
Zobrazených položiek na stránku: