Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 1.1.2019
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK1024709334 35514906 JUDr. Marta Maruniaková Vyšný Mirošov 09011 104 03.04.2016
SK1023313973 34308539 Ján Sčensný Nižné Ružbachy 06502 150 27.01.2016
SK1023313973 34308539 Ján Sčensný Nižné Ružbachy 06502 150 27.01.2016
SK1072824478 50003844 Mgr. Zdenko Mišina Gemerská Poloma 04922 Záhradná 244 29.03.2016
SK1025384030 14016125 Ing. Ján Šelc Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Belinského 19 03.04.2018
SK1020086892 34927905 František Nekoranec Podvysoká 02353 77 30.01.2016
SK1025339953 30853290 JUDr. Dagmar Kubovičová Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102 Nám. Biely kríž 3 25.01.2016
SK1078579502 44535201 Andrej Slíž Vinohrady nad Váhom 92555 616 26.02.2016
SK1020242124 30357501 Gejza Vadóczky Nová Dedinka 90029 Mierová 23 29.02.2016
SK1026200307 33259232 Ing. Peter Fašang Budča 96233 Uhliarska 477/4 29.01.2016
Zobrazených položiek na stránku: