Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 16

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 27.11.2020
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK3120367613 52298957 Radomir Mijatović Beograd (RS) 11550 Dula Karaklajića 032/A 08.04.2020
SK1072060649 48266531 Jozef Kupec Košice - mestská časť Západ 04011 Kežmarská 297/9 01.01.2020
SK2023200410 46031359 ERMEX, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85106 Znievska 3082/42 01.01.2016
SK2120636771 51201518 O.K. company s.r.o. Kálnica 91637 Kálnica 102 01.10.2018 31.12.2019 12/2019
SK2022895710 44980311 SOFICO, s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Na križovatkách 27/A 01.01.2016 30.11.2016 11/2016
SK2023053593 45602301 MICHALOS, s. r. o. Pokryváč 02601 7 01.02.2016 28.02.2017 02/2017
SK2120088674 48187062 CAR-DOS s.r.o. Ľubá 94353 Ľubá 154 01.01.2016 31.12.2016 12/2016
SK2023955329 47486074 M FORST, s.r.o. Zborov nad Bystricou 02303 690 01.10.2016 30.11.2016 11/2016
SK2021843681 35891165 SCHMUCK & SCHMUCK,s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Vajnorská 2 01.01.2016
SK2023781870 47183837 MK ELKOM, s. r. o. Selce 97611 Vyšovec 68/28 01.01.2016
Zobrazených položiek na stránku: