Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W5

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Zz o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 10.7.2020
IČ DPHIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum začatia uplatňovania osobitnej úpravyDátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravyZdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
SK2120450002 50743929 JURAN - Vinárstvo s.r.o. Modra 90001 Národná 21 01.08.2017
SK2023353915 46345761 YLIS s.r.o. v likvidácii Tehla 93535 42 01.01.2016 31.12.2016 12/2016
SK2020075398 36043664 Project PRO, spol. s r.o. Rimavská Sobota 97901 Milana Rastislava Štefánika 4540/17 01.03.2020
SK2023054495 45604851 PEMU s.r.o. Brestovany 91927 Brestová 744/4 01.01.2016 31.07.2017 2017
SK2120065596 48064441 Zemné práce Stupava s.r.o. Stupava 90031 Nová 230/25 01.01.2016 31.12.2019 12/2019
SK2023948729 47537949 Art Trade & Invest s.r.o. Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Komenského 1090/12 01.06.2016
SK2023233223 46072861 ÚčtujemeOnline s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Koceľova 15 01.05.2016
SK2023472011 46597387 IT ASSISTANCE, s.r.o. Košice - mestská časť Nad jazerom 04012 Baltická 1361/12 01.01.2016 31.12.2018 12/2018
SK2023473672 46604693 BIZNISNET s.r.o. Komárno 94501 Budovateľská 26 01.02.2016
SK2022856528 44808704 WESTCOM, s. r. o. Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 Keltská 930/68 01.01.2016
Zobrazených položiek na stránku: