Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 30. 9. 2023
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecPSČUlica čísloŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK4020322119 48951862 " A L L E G R O " s.r.o. Černošice 25228 V kosině 1307 Česká republika §5 06.05.2011
SK2020172022 36249165 " CCL s.r.o. " Piešťany 92101 Sv. Cyrila a Metoda 2 Slovensko §4 01.06.2002
SK2020383002 00586374 " E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo Zamarovce 91105 Zamarovská 260 Slovensko §4 01.01.1993
SK2020417498 31105467 " GROSYMA spol. s r. o. " Partizánske 95804 Topoľova 626/21 Slovensko §4 03.09.1993
SK2121481879 53655869 & s.r.o. Banská Bystrica 97401 Nad plážou 23 Slovensko §4 12.10.2021
SK2121615540 54262151 + TOOLS s. r. o. Žilina 01001 Sasinkova 37 Slovensko §4 02.02.2022
SK2022758980 44623747 " ŽALÁR " s.r.o. Nitra 94901 Karpatská 678/16 Slovensko §4 15.10.2009
SK2021726025 35857137 A & A CONSULTING, s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Bajkalská 19B Slovensko §4 01.05.2004
SK2022044431 35950544 A & A Szabó s.r.o. Kostolná pri Dunaji 90301 216 Slovensko §4 27.09.2010 24.03.2014
SK2121175661 52825906 A & A Universal, s.r.o. Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Padlých hrdinov 63A Slovensko §4 26.02.2020

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku