Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 24.1.2022
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecPSČUlica čísloŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK4020322119 48951862 " A L L E G R O " s.r.o. Černošice 25228 V kosině 1307 Česká republika §5 06.05.2011
SK2020172022 36249165 " CCL s.r.o. " Piešťany 92101 Sv. Cyrila a Metoda 2 Slovensko §4 01.06.2002
SK2020383002 00586374 " E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo Zamarovce 91105 Zamarovská 260 Slovensko §4 01.01.1993
SK2020417498 31105467 " GROSYMA spol. s r. o. " Partizánske 95804 Topoľova 626/21 Slovensko §4 03.09.1993
SK2022758980 44623747 " ŽALÁR " s.r.o. Nitra 94901 Bajkalská 681/4 Slovensko §4 15.10.2009
SK4120001314 "AARSLEFF" SPÓŁKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA WARSZAWA 02681 ALEJA WÝSCIGOWA 6/0 Poľsko §5 13.04.2015
SK4120128232 "AD ASTRA" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świętochłowice 41-603 ul. Wojska Polskiego 79A Poľsko §5 16.08.2018
SK4120104868 "AEROTEAM", spol. s r.o. Vsetín 75501 Svárov 922 Česká republika §5 25.01.2018
SK2020486303 31714315 "AGENTÚRA GES" spol. s r.o. Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Námestie L. Novomeského 13 Slovensko §4 01.02.1996
SK4020429897 "ALMAMET GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall" Ainring 83404 Gewerbestr. 5a Nemecko §5 20.02.2014

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku