Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Zoznam daňových subjektov, ktorým bola povolená úľava alebo odpustenie

V zmysle § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 563/2009 Zb.  [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je Finančné riaditeľstvo SR povinné zverejniť v prvom polroku bežného roka zoznam daňových subjektov, ktorým bola povolená úľava alebo odpustenie podľa §70 a 157, u ktorých celková suma povolenej úľavy alebo odpustenia presahuje za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať, u fyzickej osoby 17 000 eur a u právnickej osoby 170 000 eur.


Zoznam daňových subjektov, ktorým bola v roku 2017 povolená úľava alebo odpustenie podľa § 70 a 157 daňového poriadku. [.xlxs; 11 kB; nové okno]

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 20. 6. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12. 11. 2013