Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov, ktorým bola povolená úľava alebo odpustenie

V zmysle § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 563/2009 Zb. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je Finančné riaditeľstvo SR povinné zverejniť v prvom polroku bežného roka zoznam daňových subjektov, ktorým bola povolená úľava alebo odpustenie podľa §70 a 157, u ktorých celková suma povolenej úľavy alebo odpustenia presahuje za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať, u fyzickej osoby 17 000 eur a u právnickej osoby 170 000 eur.

  • Zoznam daňových subjektov [.pdf; 185 kB; nové okno], ktorým bola v roku 2022 povolená úľava alebo odpustenie podľa §70 a 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p.