Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
7

Technické informácie

Technické informácie sú určené najmä pre dodávateľov účtovných softvérov a podnikových systémov. Slúžia ako podklady pre ich vytvorenie, úpravu alebo rozšírenie o moduly súvisiace s oblasťou cla a daní.

V tejto časti poskytujeme nasledovné informácie:

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 9. 2. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 12. 2013