Preskočiť na hlavný obsah

Špecifikácie eFORM

V tejto sekcii sú poskytované komplexné informácie pre tvorbu elektronických formulárov a k nim prislúchajúcich dátových súborov vo formáte XML.

Informácie sú poskytované vo forme  ZIP súborov.

Technická špecifikácia elektronických formulárov

Vyhľadávacie kritériá

Výsledky vyhľadávania

Kód Názov Aktivita
Medzinárodná výmena informácií
CESOP
Sprievodný list pre nahlásenie údajov do CESOP
SL_CESOP Sprievodný list pre nahlásenie údajov do CESOP podľa § 70a zákona č.222/2004 Z. z. Stiahnuť súbor
DAC2_CRS
Oznámenie DAC2/CRS
OZN_DAC2 Oznámenie DAC2/CRS (platné od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
DAC4_CbCR
Oznámenie DAC4/CbCR
OZN_DAC4_CbCR Oznámenie DAC4/CbCR (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Správa DAC4/CbCR
SPR_DAC4_CbCR Správa DAC4/CbCR (platná od 1.10.2017) Stiahnuť súbor
DAC6
Oznámenie DAC6
OZN_DAC6 Oznámenie DAC6 (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Vyhlásenie DAC6
VYHL_DAC6 Vyhlásenie DAC6 (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
DAC7
DAC7 Registračný formulár
REGDAC7 Žiadosť o registráciu, oznámenie zmeny údajov, žiadosť o zrušenie registrácie DAC7/DPI Stiahnuť súbor
Oznámenie DAC7/DPI
OZN_DAC7 Oznámenie DAC7/DPI (§22i ods. 2 a ods. 5 zákona č. 442/2012) Stiahnuť súbor
Oznámenie o výbere ČŠ
OZN_CS_DAC7 Oznámenie o výbere ČŠ DAC7 (platné od 2023) Stiahnuť súbor
Vyhlásenie oznamujúceho prevádzkovateľa platformy
VYHL_DAC7_22i Vyhlásenie oznamujúceho prevádzkovateľa DAC7/DPI (§22i ods. 3 zákona) Stiahnuť súbor
Vyhlásenie vylúčeného prevádzkovateľa platformy
VYHL_DAC7_22m Vyhlásenie vylúčeného prevádzkovateľa platformy DAC7/DPI (§22m ods. 7 zákona) Stiahnuť súbor
FATCA
Oznámenie FATCA
FATCAv18 Oznámenie FATCA (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Registrácia FATCA
REGFATCAv16 Oznámenie o pridelení (zrušení) GIIN pre FATCA (platné od 1.5.2016) Stiahnuť súbor
Pokladnice e-kasa klient
Odklad zo zasielania údajov do systému e-kasa
Oznámenie o zániku dôvodu na povolenie odkladu zo zasielania zo systému e-kasa
OZNoZPOeKasav19 Oznámenie o zániku dôvodu na povolenie odkladu zo zasielania zo systému e-kasa Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému e-kasa
ZoPOeKasav19 Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému e-kasa Stiahnuť súbor
Oznámenie o zmene predajného miesta alebo predmetu činnosti pre e-kasa klient
Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa
OZNoZUeKasav19 Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa Stiahnuť súbor
Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient
Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient
OZNoUPPEKKv19 Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient Stiahnuť súbor
Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient
ZoPKEKKv19 Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient Stiahnuť súbor
Strata prihlasovacích údajov k virtuálnej registračnej pokladnici
Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP
OZNoSPUVRPv19 Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP Stiahnuť súbor
Register
Podanie pre FS - Register
Všeobecné podanie pre finančnú správu
VP_REGv24 Všeobecné podanie - Register (platné od 1.4.2024) Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii
ZIA51g1v21 Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa § 51g ods. 1 (vzor platný od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia
Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia
REGDPv21 Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia (platná od 1.7.2021) Stiahnuť súbor
Registrácia na spotrebné dane
Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň
REGSPDv24 Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň (platná od 1.7.2024) Stiahnuť súbor
Správa daní
Daň vyberaná zrážkou
Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou
OZN4314v20 Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou § 43 ods. 14 (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022, 2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia
OZN4317Bv20 Oznámenie o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia § 43 ods. 17 písm. b (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022, 2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení
OZN4318v20 Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení § 43 ods. 18 (vzor sa použije od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou
OZN4311v21 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 (vzor platný pre rok 2021, 2022, 2023, 2024) Stiahnuť súbor
OZN4313v20 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 13 (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022, 2023) Stiahnuť súbor
OZN4315v20 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 15  (vzor sa použije počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré končí 31.12.2020) Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z peňažného a nepeňažného plnenia
OZN4317Av20 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 17 písm. a (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022, 2023) Stiahnuť súbor
Daň z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
DMVv20 Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od 2020 (platné od 1.12.2020) Stiahnuť súbor
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti
OZN87v19 Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 (vzor platný od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Daň z poistenia
Daňové priznanie k dani z poistenia
DPDPv18 Daňové priznanie k dani z poistenia (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Daň z pridanej hodnoty
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
DPHv21 Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
KVDPHv21 Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
KVDPHv23 Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.7.2023) Stiahnuť súbor
OSS Daňové priznanie
DPOSS_68ca Daňové priznanie podľa § 68ca zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Stiahnuť súbor
DPOSS_EUv01 Daňové priznanie k DPH, úprava pre Úniu Stiahnuť súbor
DPOSS_IM Daňové priznanie k DPH, úprava pre dovoz Stiahnuť súbor
DPOSS_NONEU Daňové priznanie k DPH, úprava mimo Únie Stiahnuť súbor
OSS Formulár vylúčenia
REXOSS_EU Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre Úniu, oznámenie Stiahnuť súbor
REXOSS_IS_SPv01 Žiadosť o zrušenie registrácie sprostredkovateľa pre osobitnú úpravu pre dovoz, oznámenie Stiahnuť súbor
REXOSS_NONEU Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu mimo Únie, oznámenie Stiahnuť súbor
REXOSS_ZO_NONSPv01 Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre dovoz (zdaniteľná osoba bez sprostredkovateľa), oznámenie Stiahnuť súbor
REXOSS_ZO_SP Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre dovoz (zdaniteľná osoba zastúpená sprostredkovateľom), oznámenie Stiahnuť súbor
OSS Registračný formulár
REGOSS_EU Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu, oznámenie zmeny údajov Stiahnuť súbor
REGOSS_IM_ZOv01 Žiadosť o registráciu zdaniteľnej osoby bez sprostredkovateľa alebo zastúpenej sprostredkovateľom pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, oznámenie zmeny údajov Stiahnuť súbor
REGOSS_IS_SP Žiadosť o registráciu sprostredkovateľa pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, oznámenie zmeny údajov Stiahnuť súbor
REGOSS_NONEUv01 Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy mimo Únie, oznámenie zmeny údajov Stiahnuť súbor
OSS Všeobecné podanie
VP_OSS Všeobecné podanie OSS Stiahnuť súbor
Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie
OZN6DPHv21 Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie platiteľa podľa § 6 a § 85kk zákona Stiahnuť súbor
Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy
OZN68Dv16 Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
Sprievodný list ku Kontrolnému výkazu pre daň z pridanej hodnoty
SL_KVDPHv14 Sprievodný list ku Kontrolnému výkazu pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.2.2014) Stiahnuť súbor
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
SVDPHv20 Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Vrátenie dane z pridanej hodnoty
ZIADPHv19 Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty cestujúcim pri vývoze tovaru podľa §59 a §60 zákona o DPH Stiahnuť súbor
Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách
ZAZMVv18 Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu
ZIAOSKLv20 Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu podľa § 48d zákona o DPH (platná od 1. 1. 2020) Stiahnuť súbor
Daň z príjmov fyzickej osoby
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)
DPFOAv22 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
DPFOAv23 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2023 (platné od 1.1.2024) Stiahnuť súbor
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)
DPFOBv22 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
DPFOBv23 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2023 (platné od 1.1.2024) Stiahnuť súbor
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
OZN493v22 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte
OZN49a911v22 Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte podľa § 49a ods. 9 a 11 (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí
OZN49a5v23 Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí podľa § 49a ods. 5 (vzor platný od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane
OZN176v23 Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre zdaňovacie obdobia končiace po 31.12.2022) Stiahnuť súbor
Oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia
OZN49a6v22 Oznámenie držiteľa podľa § 49a ods. 6 o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (vzor platný od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne
OZN49a4v23 Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 49a ods. 4 (vzor platný od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
V2Pv21 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2021, 2022, 2023 Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane
ZIA51g2v21 Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane podľa § 51g ods. 2 (vzor platný od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Daň z príjmov právnickej osoby
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
DPPOv21 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2021 (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
DPPOv22 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2022, 2023 (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
OZN493v22 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte
OZN49a911v22 Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte podľa § 49a ods. 9 a 11 (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí
OZN49a5v23 Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí podľa § 49a ods. 5 (vzor platný od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane
OZN176v23 Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre zdaňovacie obdobia končiace po 31.12.2022) Stiahnuť súbor
Oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia
OZN49a6v22 Oznámenie držiteľa podľa § 49a ods. 6 o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (vzor platný od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne
OZN49a4v23 Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 49a ods. 4 (vzor platný od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Žiadosť o vrátenie dane
ZIA4321v20 Žiadosť o vrátenie dane podľa § 43 ods. 21 zákona o dani z príjmov (platná od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane
ZIA51g2v21 Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane podľa § 51g ods. 2 (vzor platný od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Daň zo závislej činnosti - platiteľ dane
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
HLASENIEv21 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2021 (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
HLASENIEv22 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
HLASENIEv23 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023 (platné od 1.1.2024) Stiahnuť súbor
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
PREHLADv19 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Stiahnuť súbor
PREHLADv24 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2024 Stiahnuť súbor
Odvod z nadmerných príjmov
Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov
OZNONPv22 Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov podľa § 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z. Stiahnuť súbor
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
Oznámenie podľa zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
OZNRO32v19 Oznámenie podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
OZNRO83v19 Oznámenie podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
OZNRO91v19 Oznámenie na zúčtovanie odvodov podľa § 9 ods. 1 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Podanie pre FS - Správa daní
DAC7 Všeobecné podanie
VP_DAC7 Všeobecné podanie DAC7 Stiahnuť súbor
Všeobecné podanie pre finančnú správu
VP_DANv24 Všeobecné podanie - Správa daní (platné od 1.4.2024) Stiahnuť súbor
Solidárny príspevok
Oznámenie o solidárnom príspevku
OZNSOLPv22 Oznámenie podľa § 7 zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Zabezpečenie dane
Oznámenie o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane
OZN443v21 Oznámenie o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane § 44 ods. 3 (vzor platný pre rok 2021, 2022, 2023, 2024) Stiahnuť súbor
Správa spotrebných daní
Podanie pre FS - Správa spotrebných daní
Všeobecné podanie pre finančnú správu
VP_SPDv24 Všeobecné podanie - Spotrebné dane (platné od 1.4.2024) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z elektriny
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny
SPDELv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z liehu
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu
SPDLHv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
SPDLHv23 Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.3.2023) Stiahnuť súbor
SPDLHv24 Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.1.2024) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z minerálneho oleja
Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja
SPDMOv14 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2014) Stiahnuť súbor
SPDMOv18 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2018) Stiahnuť súbor
SPDMOv21 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.7.2021) Stiahnuť súbor
Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja
SPDHDPLv21 Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja (platné od 1.7.2021) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z piva
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z piva
SPDPVv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z piva (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov
SPDBTVv17 Daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov (platné od 1.5.2017 / od 1.7.2024) Stiahnuť súbor
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
SPDTVv16 Daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (platné od 1.1.2016 / od 1.7.2024) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z uhlia
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia
SPDUHv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z vína
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu
SPDVNv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň zo zemného plynu
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu
SPDZPv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Sťažnosti
Sťažnosť
Sťažnosť
STAZ_Dv17 Sťažnosť (platná od 1.6.2017) Stiahnuť súbor
Sťažnosť - subjekt CReg
Sťažnosť - subjekt CReg
STAZ_Cv17 Sťažnosť - subjekt CReg (platná od 1.6.2017) Stiahnuť súbor
Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)
Oznámenie schválenia účtovnej závierky
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
UZOZNv21 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre neziskové organizácie
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
UZNOv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (platná od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
VP-UVNOv21 Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
UZNUJv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (platná od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
VP-UVNUJv21 Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre ostatné typy účtovných jednotiek
Účtovná závierka pre ostatné typy účtovných jednotiek
VP-FONDNEHv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Fondy nehnuteľností Stiahnuť súbor
VP-FONDv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Fondy Stiahnuť súbor
VP-IFRSv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - ÚJ účtujúce podľa IFRS Stiahnuť súbor
VP-OCPv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Obchodníci s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských predpisov Stiahnuť súbor
VP-PlaIEPv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí účtujúce podľa slovenských predpisov Stiahnuť súbor
VP-PZFIv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie Stiahnuť súbor
VP-SKISPSv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou Stiahnuť súbor
VP-ZFONDv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Záručný fond, fond ochrany vkladov Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva
Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
UZFOv14 Účtovná závierka v JÚ (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
VP-UVFOv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
Súvaha priebežnej účtovnej závierky
UVPOD104v11 Súvaha priebežnej účtovnej závierky (platná od 1.1.2011) Stiahnuť súbor
Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
UZMUJv14 Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
UZPODv14 Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
VP-MUJv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky Stiahnuť súbor
VP-PODv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Stiahnuť súbor
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
UVPOD204v11 Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (platný od 1.1.2011) Stiahnuť súbor