Preskočiť na hlavný obsah

Špecifikácie eFORM

V tejto sekcii sú poskytované komplexné informácie pre tvorbu elektronických formulárov a k nim prislúchajúcich dátových súborov vo formáte XML.

Informácie sú poskytované vo forme  ZIP súborov.

Technická špecifikácia elektronických formulárov

Vyhľadávacie kritériá

Výsledky vyhľadávania

Kód Názov Aktivita
Medzinárodná výmena informácií
DAC2_CRS
Oznámenie DAC2/CRS
OZN_DAC2 Oznámenie DAC2/CRS (platné od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
DAC4_CbCR
Oznámenie DAC4/CbCR
OZN_DAC4_CbCR Oznámenie DAC4/CbCR (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Správa DAC4/CbCR
SPR_DAC4_CbCR Správa DAC4/CbCR (platná od 1.10.2017) Stiahnuť súbor
DAC6
Oznámenie DAC6
OZN_DAC6 Oznámenie DAC6 (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Vyhlásenie DAC6
VYHL_DAC6 Vyhlásenie DAC6 (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
DAC7
DAC7 Registračný formulár
REGDAC7 Žiadosť o registráciu, oznámenie zmeny údajov, žiadosť o zrušenie registrácie DAC7/DPI Stiahnuť súbor
Oznámenie o výbere ČŠ
OZN_CS_DAC7 Oznámenie o výbere ČŠ DAC7 (platné od 2023) Stiahnuť súbor
FATCA
Oznámenie FATCA
FATCAv18 Oznámenie FATCA (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Registrácia FATCA
REGFATCAv16 Oznámenie o pridelení (zrušení) GIIN pre FATCA (platné od 1.5.2016) Stiahnuť súbor
Pokladnice e-kasa klient
Odklad zo zasielania údajov do systému e-kasa
Oznámenie o zániku dôvodu na povolenie odkladu zo zasielania zo systému e-kasa
OZNoZPOeKasav19 Oznámenie o zániku dôvodu na povolenie odkladu zo zasielania zo systému e-kasa Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému e-kasa
ZoPOeKasav19 Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému e-kasa Stiahnuť súbor
Oznámenie o zmene predajného miesta alebo predmetu činnosti pre e-kasa klient
Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa
OZNoZUeKasav19 Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa Stiahnuť súbor
Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient
Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient
OZNoUPPEKKv19 Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient Stiahnuť súbor
Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient
ZoPKEKKv19 Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient Stiahnuť súbor
Strata prihlasovacích údajov k virtuálnej registračnej pokladnici
Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP
OZNoSPUVRPv19 Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP Stiahnuť súbor
Register
Podanie pre FS - Register
Všeobecné podanie pre finančnú správu
VP_REGv23 Všeobecné podanie - Register (platné od 1.3.2023) Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii
ZIA51g1v21 Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa § 51g ods. 1 (vzor platný od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia
Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia
REGDPv21 Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia (platná od 1.7.2021) Stiahnuť súbor
Registrácia na spotrebné dane
Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň
REGSPDv23 Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň (platná od 2023) Stiahnuť súbor
Správa daní
Daň vyberaná zrážkou
Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou
OZN4314v20 Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou § 43 ods. 14 (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022) Stiahnuť súbor
Oznámenie o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia
OZN4317Bv20 Oznámenie o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia § 43 ods. 17 písm. b (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022) Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení
OZN4318v20 Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení § 43 ods. 18 (vzor sa použije od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou
OZN4311v21 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 (vzor platný pre rok 2021, 2022, 2023) Stiahnuť súbor
OZN4313v20 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 13 (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022) Stiahnuť súbor
OZN4315v20 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 15  (vzor sa použije počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré končí 31.12.2020) Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z peňažného a nepeňažného plnenia
OZN4317Av20 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 17 písm. a (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022) Stiahnuť súbor
Daň z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
DMVv15 Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobia 2015 až 2020 (platné do 30.11.2020) Stiahnuť súbor
DMVv20 Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od 2020 (platné od 1.12.2020) Stiahnuť súbor
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti
OZN87v19 Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 (vzor platný od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Daň z poistenia
Daňové priznanie k dani z poistenia
DPDPv18 Daňové priznanie k dani z poistenia (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Daň z pridanej hodnoty
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
DPHv21 Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
KVDPHv21 Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
KVDPHv23 Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.7.2023) Stiahnuť súbor
OSS Daňové priznanie
DPOSS_68ca Daňové priznanie podľa § 68ca zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Stiahnuť súbor
DPOSS_EUv01 Daňové priznanie k DPH, úprava pre Úniu Stiahnuť súbor
DPOSS_IM Daňové priznanie k DPH, úprava pre dovoz Stiahnuť súbor
DPOSS_NONEU Daňové priznanie k DPH, úprava mimo Únie Stiahnuť súbor
OSS Formulár vylúčenia
REXOSS_EU Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre Úniu, oznámenie Stiahnuť súbor
REXOSS_IS_SP Žiadosť o zrušenie registrácie sprostredkovateľa pre osobitnú úpravu pre dovoz, oznámenie Stiahnuť súbor
REXOSS_NONEU Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu mimo Únie, oznámenie Stiahnuť súbor
REXOSS_ZO_NONSP Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre dovoz (zdaniteľná osoba bez sprostredkovateľa), oznámenie Stiahnuť súbor
REXOSS_ZO_SP Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre dovoz (zdaniteľná osoba zastúpená sprostredkovateľom), oznámenie Stiahnuť súbor
OSS Registračný formulár
REGOSS_EU Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu, oznámenie zmeny údajov Stiahnuť súbor
REGOSS_IM_ZO Žiadosť o registráciu zdaniteľnej osoby bez sprostredkovateľa alebo zastúpenej sprostredkovateľom pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, oznámenie zmeny údajov Stiahnuť súbor
REGOSS_IS_SP Žiadosť o registráciu sprostredkovateľa pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, oznámenie zmeny údajov Stiahnuť súbor
REGOSS_NONEU Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy mimo Únie, oznámenie zmeny údajov Stiahnuť súbor
OSS Všeobecné podanie
VP_OSS Všeobecné podanie OSS Stiahnuť súbor
Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie
OZN6DPHv21 Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie platiteľa podľa § 6 a § 85kk zákona Stiahnuť súbor
Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy
OZN68Dv16 Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
Sprievodný list ku Kontrolnému výkazu pre daň z pridanej hodnoty
SL_KVDPHv14 Sprievodný list ku Kontrolnému výkazu pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.2.2014) Stiahnuť súbor
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
SVDPHv20 Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Vrátenie dane z pridanej hodnoty
ZIADPHv19 Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty cestujúcim pri vývoze tovaru podľa §59 a §60 zákona o DPH Stiahnuť súbor
Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách
ZAZMVv18 Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu
ZIAOSKLv20 Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu podľa § 48d zákona o DPH (platná od 1. 1. 2020) Stiahnuť súbor
Daň z príjmov fyzickej osoby
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)
DPFOAv21 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2021 (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
DPFOAv22 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)
DPFOBv21 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2021 (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
DPFOBv22 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
OZN493v22 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte
OZN49a911v22 Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte podľa § 49a ods. 9 a 11 (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí
OZN49a5v23 Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí podľa § 49a ods. 5 (vzor platný od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane
OZN176v20 Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31.12.2022 (vrátane)) Stiahnuť súbor
OZN176v23 Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre zdaňovacie obdobia končiace po 31.12.2022) Stiahnuť súbor
Oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia
OZN49a6v22 Oznámenie držiteľa podľa § 49a ods. 6 o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (vzor platný od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne
OZN49a4v23 Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 49a ods. 4 (vzor platný od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
V2Pv21 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2021, 2022 Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane
ZIA51g2v21 Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane podľa § 51g ods. 2 (vzor platný od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Daň z príjmov právnickej osoby
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
DPPOv20 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2020 (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
DPPOv21 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2021 (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
DPPOv22 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
OZN493v22 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte
OZN49a911v22 Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte podľa § 49a ods. 9 a 11 (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí
OZN49a5v23 Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí podľa § 49a ods. 5 (vzor platný od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane
OZN176v20 Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31.12.2022 (vrátane)) Stiahnuť súbor
OZN176v23 Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre zdaňovacie obdobia končiace po 31.12.2022) Stiahnuť súbor
Oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia
OZN49a6v22 Oznámenie držiteľa podľa § 49a ods. 6 o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (vzor platný od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne
OZN49a4v23 Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 49a ods. 4 (vzor platný od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Žiadosť o vrátenie dane
ZIA4321v20 Žiadosť o vrátenie dane podľa § 43 ods. 21 zákona o dani z príjmov (platná od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane
ZIA51g2v21 Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane podľa § 51g ods. 2 (vzor platný od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Daň zo závislej činnosti - platiteľ dane
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
HLASENIEv21 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2021 (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
HLASENIEv22 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
PREHLADv19 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Stiahnuť súbor
Odvod z nadmerných príjmov
Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov
OZNONPv22 Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov podľa § 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z. Stiahnuť súbor
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
Oznámenie podľa zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
OZNRO32v19 Oznámenie podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
OZNRO83v19 Oznámenie podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
OZNRO91v19 Oznámenie na zúčtovanie odvodov podľa § 9 ods. 1 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Podanie pre FS - Správa daní
DAC7 Všeobecné podanie
VP_DAC7 Všeobecné podanie DAC7 Stiahnuť súbor
Všeobecné podanie pre finančnú správu
VP_DANv23 Všeobecné podanie - Správa daní (platné od 1.3.2023) Stiahnuť súbor
Solidárny príspevok
Oznámenie o solidárnom príspevku
OZNSOLPv22 Oznámenie podľa § 7 zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov (platné od 1.1.2023) Stiahnuť súbor
Vyplácajúci zástupca
Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu
OZNAMENIEv12 Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu podľa § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov Stiahnuť súbor
Zabezpečenie dane
Oznámenie o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane
OZN443v21 Oznámenie o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane § 44 ods. 3 (vzor platný pre rok 2021, 2022, 2023) Stiahnuť súbor
Správa spotrebných daní
Podanie pre FS - Správa spotrebných daní
Všeobecné podanie pre finančnú správu
VP_SPDv23 Všeobecné podanie - Spotrebné dane (platné od 1.3.2023) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z elektriny
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny
SPDELv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z liehu
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu
SPDLHv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
SPDLHv23 Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.3.2023) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z minerálneho oleja
Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja
SPDMOv14 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2014) Stiahnuť súbor
SPDMOv18 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2018) Stiahnuť súbor
SPDMOv21 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.7.2021) Stiahnuť súbor
Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja
SPDHDPLv21 Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja (platné od 1.7.2021) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z piva
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z piva
SPDPVv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z piva (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov
SPDBTVv17 Daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov (platné od 1.5.2017) Stiahnuť súbor
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
SPDTVv16 Daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z uhlia
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia
SPDUHv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z vína
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu
SPDVNv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň zo zemného plynu
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu
SPDZPv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Sťažnosti
Sťažnosť
Sťažnosť
STAZ_Dv17 Sťažnosť (platná od 1.6.2017) Stiahnuť súbor
Sťažnosť - subjekt CReg
Sťažnosť - subjekt CReg
STAZ_Cv17 Sťažnosť - subjekt CReg (platná od 1.6.2017) Stiahnuť súbor
Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)
Oznámenie schválenia účtovnej závierky
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
UZOZNv21 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (platné od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre neziskové organizácie
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
UZNO Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva Stiahnuť súbor
UZNOv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (platná od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
VP-UVNOv21 Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
UZNUJ Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva Stiahnuť súbor
UZNUJv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (platná od 1.1.2022) Stiahnuť súbor
VP-UVNUJv21 Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre ostatné typy účtovných jednotiek
Účtovná závierka pre ostatné typy účtovných jednotiek
VP-FONDNEHv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Fondy nehnuteľností Stiahnuť súbor
VP-FONDv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Fondy Stiahnuť súbor
VP-IFRSv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - ÚJ účtujúce podľa IFRS Stiahnuť súbor
VP-OCPv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Obchodníci s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských predpisov Stiahnuť súbor
VP-PlaIEPv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí účtujúce podľa slovenských predpisov Stiahnuť súbor
VP-PZFIv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie Stiahnuť súbor
VP-SKISPSv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou Stiahnuť súbor
VP-ZFONDv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Záručný fond, fond ochrany vkladov Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva
Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
UZFOv14 Účtovná závierka v JÚ (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
VP-UVFOv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
Súvaha priebežnej účtovnej závierky
UVPOD104v11 Súvaha priebežnej účtovnej závierky (platná od 1.1.2011) Stiahnuť súbor
Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
UZMUJv14 Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
UZPODv14 Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
VP-MUJv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky Stiahnuť súbor
VP-PODv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Stiahnuť súbor
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
UVPOD204v11 Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (platný od 1.1.2011) Stiahnuť súbor