Preskočiť na hlavný obsah

Poučenia k tlačivám

Zobrazuje zoznam tlačív vyhovujúcich zvoleným výberovým kritériam a ponúka k nim zobrazenie príslušného poučenie na vyplnenie konkrétneho tlačiva. Zobrazené poučenie je možné tiež stiahnuť a uložiť na lokálny počítač.

Zoznam poučení alebo iných pomôcok na vyplňovanie

Vyhľadávacie kritériá

Výsledky vyhľadávania

Kód Názov Aktivita
Medzinárodná výmena informácií
DAC2_CRS
Oznámenie DAC2/CRS
OZN_DAC2 Oznámenie DAC2/CRS (platné od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
DAC4_CbCR
Oznámenie DAC4/CbCR
OZN_DAC4_CbCR Oznámenie DAC4/CbCR (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
DAC6
Oznámenie DAC6
OZN_DAC6 Oznámenie DAC6 (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Vyhlásenie DAC6
VYHL_DAC6 Vyhlásenie DAC6 (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
FATCA
Oznámenie FATCA
FATCAv18 Oznámenie FATCA (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Registrácia FATCA
REGFATCAv16 Oznámenie o pridelení (zrušení) GIIN pre FATCA (platné od 1.5.2016) Stiahnuť súbor
Správa daní
Daň z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
DMVv15 Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobia 2015 až 2020 (platné do 30.11.2020) Stiahnuť súbor
DMVv20 Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od 2020 (platné od 1.12.2020) Stiahnuť súbor
Daň z poistenia
Daňové priznanie k dani z poistenia
DPDPv18 Daňové priznanie k dani z poistenia (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
Daň z pridanej hodnoty
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
DPHv20 Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
DPHv21 Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
KVDPHv17 Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre rok 2017, 2018, 2019, 2020 (platný od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
KVDPHv21 Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre rok 2021 (platný od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
SVDPHv20 Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Daň z príjmov fyzickej osoby
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)
DPFOAv15 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2015 (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
DPFOAv16 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2016, 2017 (platné od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
DPFOAv18 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2018, 2019 (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
DPFOAv20 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2020 (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)
DPFOBv15 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2015 (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
DPFOBv16 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2016 (platné od 1.1.2017) Stiahnuť súbor
DPFOBv17 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2017 (platné od 1.1.2018) Stiahnuť súbor
DPFOBv18 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2018 (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
DPFOBv19 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
DPFOBv20 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2020 (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
V2Pv18 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2020 Stiahnuť súbor
Daň z príjmov právnickej osoby
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
DPPOv15 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2015, 2016 (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
DPPOv17 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2017 (platné od 1.1.2018) Stiahnuť súbor
DPPOv18 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2018 (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
DPPOv19 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
DPPOv20 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2020 (platné od 1.1.2021) Stiahnuť súbor
Daň zo závislej činnosti - platiteľ dane
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
HLASENIEv14 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2014, 2015, 2016, 2017 (platné od 1.1.2015) Stiahnuť súbor
HLASENIEv18 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018 (platné od 1.1.2019) Stiahnuť súbor
HLASENIEv19 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2019, 2020 (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
PREHLADv13 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2013, 2014, 2015 (platný od 1.1.2013) Stiahnuť súbor
PREHLADv16 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2016, 2017, 2018 (platný od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
PREHLADv19 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2019, 2020, 2021 Stiahnuť súbor
Vyplácajúci zástupca
Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu
OZNAMENIEv12 Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu podľa § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov Stiahnuť súbor
Správa spotrebných daní
Spotrebná daň z elektriny
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny
SPDELv12 Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 1.1.2012) Stiahnuť súbor
SPDELv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z liehu
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu
SPDLHv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
Oznámenie o výrobe destilátu
OZN_SVDv19 Oznámenie o výrobe destilátu podľa § 49a ods. 4 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z minerálneho oleja
Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja
SPDMOv14 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2014) Stiahnuť súbor
SPDMOv18 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2018) Stiahnuť súbor
SPDMOv21 Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.7.2021) Stiahnuť súbor
Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja
SPDHDPLv21 Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja (platné od 1.7.2021) Stiahnuť súbor
Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív
PHMBIO Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z piva
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z piva
SPDPVv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z piva (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov
SPDBTVv17 Daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymových tabakových výrobkov (platné od 1.5.2017) Stiahnuť súbor
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
SPDTVv16 Daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (platné od 1.1.2016) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z uhlia
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia
SPDUHv12 Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 1.1.2012) Stiahnuť súbor
SPDUHv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň z vína
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu
SPDVNv12b Daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu (platné od 1.4.2012) Stiahnuť súbor
Spotrebná daň zo zemného plynu
Daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu
SPDZPv12 Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu (platné od 1.1.2012) Stiahnuť súbor
SPDZPv20 Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu (platné od 1.1.2020) Stiahnuť súbor
Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)
Účtovné výkazy pre neziskové organizácie
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
UZNO Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva Stiahnuť súbor
VP-UVNOv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
UZNUJ Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva Stiahnuť súbor
VP-UVNUJv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre ostatné typy účtovných jednotiek
Účtovná závierka pre ostatné typy účtovných jednotiek
VP-FONDNEHv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Fondy nehnuteľností Stiahnuť súbor
VP-FONDv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Fondy Stiahnuť súbor
VP-IFRSv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - ÚJ účtujúce podľa IFRS Stiahnuť súbor
VP-OCPv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Obchodníci s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských predpisov Stiahnuť súbor
VP-PlaIEPv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí účtujúce podľa slovenských predpisov Stiahnuť súbor
VP-PZFIv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie Stiahnuť súbor
VP-SKISPSv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou Stiahnuť súbor
VP-ZFONDv15 Všeobecné podanie k ÚZ - ostatné typy UJ - Záručný fond, fond ochrany vkladov Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva
Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
UZFOv14 Účtovná závierka v JÚ (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
VP-UVFOv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Stiahnuť súbor
Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
Súvaha priebežnej účtovnej závierky
UVPOD104v11 Súvaha priebežnej účtovnej závierky (platná od 1.1.2011) Stiahnuť súbor
Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
UZMUJv14 Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
UZPODv14 Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014) Stiahnuť súbor
VP-MUJv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky Stiahnuť súbor
VP-PODv15 Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Stiahnuť súbor
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
UVPOD204v11 Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (platný od 1.1.2011) Stiahnuť súbor