Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad informácií o platiteľoch DPH vedených v informačných zoznamoch

Táto služba umožňuje rýchle overenie registrovaného platiteľa DPH vo vybraných zverejňovaných informačných zoznamoch v zmysle §52 daňového poriadku:

  • Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH (§ 52 ods. 5)
  • Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH (§ 52 ods. 6)
  • Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z. (§ 52 ods. 8)
  • Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu (§ 52 ods. 11)
  • Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie  (§52 ods. 15)
  • Zoznam platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt (§52 ods. 16)
  • Zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti (§52 ods. 17).

Ako vstupný údaj je potrebné do formulára zadať IČ DPH overovaného subjektu v tvare, ako ho uvádzajú konštrukčné pravidlá pre Slovenskú republiku.

Povinné položky sú označené *
SK
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.