Preskočiť na hlavný obsah

Certifikáty e-služieb FS

Služba „Certifikáty e-služieb FS“ poskytuje zobrazenie dátumov výmen komunikačných certifikátov.

Na prístup k vášmu kalendáru z iných aplikácií použite nasledovnú adresu. Môžete ju skopírovať a vložiť do ľubovoľného programu na prácu s kalendárom, ktorý podporuje formát ical:
https://calendar.google.com/calendar/ical/636b2c233728178fd48e6fcd5a336d2c3b4804ff0bfd7aed6afb007fbf8e113e%40group.calendar.google.com/public/basic.ics [.ics; 17 kB; nové okno]

Na prístup ku kalendáru z ľubovoľného webového prehliadača použite nasledujúcu adresu:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=636b2c233728178fd48e6fcd5a336d2c3b4804ff0bfd7aed6afb007fbf8e113e%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FPrague [nové okno]

Kalendár bude priebežne aktualizovaný. Všetky zmeny sa automaticky prejavia aj v exportovaných (importovaných) kalendároch vo Vašich aplikáciách a webových stránkach.