Preskočiť na hlavný obsah

Projekty CKÚ

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa stanovuje, že každá výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií sa má uskutočniť s využitím techník elektronického spracovania údajov. V článku 280 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] sa stanovuje, že Komisia vypracuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov (ďalej len „pracovný program“).

Pracovný program obsahuje zoznam elektronických systémov stanovených v nariadení (EÚ) č. 952/2013 [nové okno], príslušných článkov stanovujúcich uvedené systémy a dátumov, ku ktorým by mali byť funkčné.

Pracovný program sa pravidelne aktualizuje s cieľom zaistiť, aby zodpovedal vývoju vo vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] a aby s ním bol v súlade, a zohľadniť skutočný pokrok pri príprave a vývoji elektronických systémov. Osobitne to platí na dostupnosť spoločne dohodnutých špecifikácií a zavádzanie elektronických systémov do prevádzky v praxi.

Táto časť portálu je rozdelená na jednotlivé projekty, ktoré vznikli na základe nariadenia (EÚ) č. 952/2013 [nové okno]: