Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Financial Administration Bodies

Based on the Act No 35/2019 [new Window; only Slovak language], the Financial Administration comprises the Financial Directorate of the Slovak Republic, customs offices, tax offices and the Financial Administration Criminal Office. As an institution wholly funded from the state budget, the Financial Directorate of the Slovak Republic operates throughout all the territory of the Slovak Republic. The Financial Directorate of the Slovak Republic has its seat in Banská Bystrica. Customs offices, tax offices and the Criminal Office of the Financial Administration are financed from allocations from the budget of the Financial Directorate of the Slovak Republic.