Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu

Táto služba  umožňuje používateľovi  vyhľadať k zadanej obci miestne príslušný colný alebo daňový úrad.

Vstupom pre túto službu je zadaná obec alebo poštové smerové číslo (PSČ). Túto obec je možno zadať:

  • zápisom jej celého názvu,
  • zápisom niekoľkých začiatočných písmen jej názvu a výberom konkrétnej obce z ponúknutého zoznamu,
  • zadaním celého PSČ,
  • zadaním niekoľkých počiatočných číslic PSČ a výberom konkrétnej obce z ponúknutého zoznamu,

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 1. 10. 2014
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 24. 10. 2013

Vyhľadajte obec
 

Nenašli sa žiadne záznamy