Registrácia na portál

Zadajte Vaše meno v rozsahu max.50 znakov. V prípade viacslovného mena uveďte celé (napríklad Mária-Magdaléna).

Zadajte Vaše priezvisko v rozsahu max.100 znakov. V prípade viacslovného priezviska uveďte celé.

Zadajte Vašu e-mailovú adresu pre elektronickú komunikáciu v správnom formáte v rozsahu max.100 znakov.

Prosíme, zadajte správnu e-mailovú adresu. Uľahčí to Vašu komunikáciu s Finančnou správou SR. Na uvedenú mailovú adresu Vám bude po odoslaní registračného formulára zaslaný mail s aktivačným linkom. Bez aktivácie nebude možné ukončiť proces registrácie.

Zadajte Vaše telefónne čislo v medzinárodnom formáte +421 yyy xxx xxx (kde yyy predstavuje predvoľbu). V prípade mobilného telefónu uvádzajte v tvare +421 9yy xxx xxx.

Vyberte štát. Zadaním min.2 znakov budú ponúknuté odpovedajúce položky z číselníka.

Vyberte obec alebo zadajte obec v rozsahu max.100 znakov. Zadaním min.2 znakov budú zobrazené odpovedajúce položky z číselníka obcí SR.

Zadajte PSČ bez medzery v rozsahu max.5 znakov (uvedený rozsah platí pre SR).

Zadajte Ulicu v rozsahu max.100 znakov. Ak obec nemá názvy ulíc, zadajte názov obce.

Zadajte číslo domu v rozsahu max.30 znakov.

Zadajte Vaše rodné číslo v tvare xxxxxx/yyy resp. xxxxxx/yyyy.

Zadajte Váš dátum narodenia v tvare dd.mm.rrrr.

Zvoľte si Vaše heslo. Požaduje sa dĺžka min. 8 znakov, min. 1 znak z množiny [a-z], min. 1 znak z množiny [A-Z], min. 1 číslica z množiny [0-9], nepoužívajte diakritiku ani medzery.

Zadajte znovu Vami zvolené heslo.

Zvoľte si Váš osobný identifikačný kód v rozsahu max.20 znakov.

Doplňujúci autentifikačný údaj pre označenie registrovanej osoby, ktorý si volí sám používateľ.

CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.  

(*) – povinný údaj

V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam Finančnému riaditeľstvu SR súhlas na spracovanie mojich osobných údajov za účelom registrácie a autorizácie elektronických služieb na portáli www.financnasprava.sk. Súhlas sa vzťahuje na osobné údaje v rozsahu tohoto registračného formulára. Tento súhlas je možno kedykoľvek písomne odvolať.