Preskočiť na hlavný obsah
Dátum
Zdroje
  • 182 Dokumenty
  • 81 FAQ
  • 20 Článok
  • 7 Novinky
Typ súboru
  • 177 pdf
  • 109 html
  • 4 zip

282 výsledkov pre "predaj nehnutelnosti"

nehnuteľnosti Uplatnenie výdavkov pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním Predaj nehnuteľnosti obstaranej formou hypotekárneho

nasledujúcej štruktúre: Predaj nehnuteľnosti občanom Predaj podliehajúcidaňového priznania DPH Predaj nehnuteľnosti občanom Predaj podliehajúcikeď ide o opakovaný nákup a predaj nehnuteľností za účelom získania príjmov

zaplatili). Otázka č. 3 – Predaj nehnuteľnosti v BSM zaradenej do obchodnéhoOdpoveď Nakoľko ide o predaj nehnuteľnosti zahrnutej v čase predaja doeur). Otázka č. 4 - Predaj nehnuteľnosti vyradenej z obchodného majetku

§ predaj nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetkuvyužíva na uvedenú činnosť. § predaj nehnuteľnosti , ktorá bola preradená z obchodnéhozákona o dani z príjmov). § predaj nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku

výdavok počas zaradenia tejto nehnuteľnosti do obchodného majetku FAQ Otázka č. 1 - Predaj dvoch nehnuteľností Daňovník uzavrel FAQ Otázka č. 1 - Predaj dvoch nehnuteľností Daňovník uzavrel

dani z príjmov, ak ide o predaj nehnuteľnosti , ktorá je v podielovom spoluvlastníctve FAQ Otázka č. 1 – Predaj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctvenehnuteľnosti ). Otázka č. 2 – Predaj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve

zákonníka do doby vlastníctva nehnuteľnosti , ktorá je ustanovená v 9majetku. Nakoľko ide o predaj nehnuteľnosti po zániku a vyporiadaní bezpodielovéhomajetku. Nakoľko ide o predaj nehnuteľnosti po zániku a vyporiadaní bezpodielového

dosiahnutie. Pri predaji nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve100 000 eur. Nakoľko ide o predaj nehnuteľnosti zahrnutej do obchodného majetku100 000 eur. Nakoľko ide o predaj nehnuteľnosti zahrnutej do obchodného majetku

Predaj nehnuteľnosti môže pre Vás prinášať povinnosti v oblasti dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty. Predaj nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmu Predaj nehnuteľnosti z pohľadu dane z pridanej hodnoty

Ak ide o predaj nehnuteľnosti , ktorá je v podielovom spoluvlastníctve dvoch alebo viacerýchvýške 7 000 eur (polovica zo sumy 14 000 eur). Ak ide o predaj nehnuteľnosti , ktorá je v podielovom spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých daňovníkov