Preskočiť na hlavný obsah

Registračný formulár používateľa DAC7

Povinné položky sú označené *
Zadajte Vaše meno v rozsahu max.50 znakov. V prípade viacslovného mena uveďte celé (napríklad Mária Magdaléna). Prípadný dodatok k menu, odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania, neuvádzajte.
Zadajte Vaše priezvisko v rozsahu max.100 znakov. V prípade viacslovného priezviska uveďte celé. Prípadný dodatok k priezvisku, odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania, neuvádzajte.
Zadajte Vašu e-mailovú adresu pre elektronickú komunikáciu v správnom formáte v rozsahu max.254 znakov.
Prosíme zadajte správnu e-mailovú adresu. Uľahčí to Vašu komunikáciu s finančnou správou. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám bude po odoslaní registračného formulára zaslaný e-mail s aktivačným linkom. Bez aktivácie nebude možné ukončiť proces registrácie.
Zadajte Vaše telefónne čislo v medzinárodnom formáte +421 yyy xxx xxx (kde yyy predstavuje predvoľbu). V prípade mobilného telefónu uvádzajte v tvare +421 9yy xxx xxx.
Vyberte štát. Zadaním min.2 znakov budú ponúknuté odpovedajúce položky z číselníka.
Vyberte obec alebo zadajte obec v rozsahu max.100 znakov. Zadaním min.2 znakov budú zobrazené odpovedajúce položky z číselníka obcí SR.
Zadajte PSČ bez medzery v rozsahu max.5 znakov (uvedený rozsah platí pre SR).
Zadajte Ulicu v rozsahu max.100 znakov. Ak obec nemá názvy ulíc, zadajte názov obce.
Zadajte číslo domu v rozsahu max.30 znakov.
Zadajte Vaše rodné číslo v tvare xxxxxx/yyy resp. xxxxxx/yyyy.
Zadajte Váš dátum narodenia v tvare dd.mm.rrrr.
Zvoľte si Vaše heslo. Požaduje sa dĺžka min. 8 znakov, min. 1 znak z množiny [a-z], min. 1 znak z množiny [A-Z], min. 1 číslica z množiny [0-9], nepoužívajte diakritiku, medzery, znaky < a >
Zadajte znovu Vami zvolené heslo.
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.
 
Spracovanie osobných údajov získaných na Portáli finančnej správy sa riadi ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete tu.