Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W8

Zoznam užívateľských podnikov

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam užívateľských podnikov vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov"

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 8.3.2021
Názov subjektuObecPSČUlica čísloČíslo odberného poukazuDátum pridelenia odberného poukazuDátum zrušenia odberného poukazu
Michal Havriš - FARMAR Zbehňov 078 01 Hlavná 40 530400087 30.04.2004
Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 020 52 1 661700062 16.11.2017 10.02.2021
Pavel Mináč Klenovec 98055 Malinovského č.133 510800147 12.12.2007
Jozef Čatloš Bystričany 972 45 Dlhá 120/75 510400250 26.04.2004
Ing. Jozef Zakar - ZALEX Svätý Peter 946 57 Malá ul. 104 610900049 08.12.2008 19.11.2010
Duslo, a.s. Šaľa 927 03 Administratívna budova, ev. č. 1236 611900073 19.12.2019
Agros, s.r.o. Gemerská Panica Gemerská Panica 980 46 Gemerská Panica 316 560600079 27.12.2005 03.08.2006
GEO - TERA, s.r.o. Bratislava 821 02 Galaktická 3225/6 510400096 24.04.2004 25.04.2004
LUBOCONS CHEMICALS, s.r.o. Stupava 900 31 Dlhá 1 522000201 08.01.2020
Saneca Pharmaceuticals a. s. Hlohovec 920 27 Nitrianska 100 582000051 27.12.2019
Zobrazených položiek na stránku: